Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1450

Brüsszel, 2008. október 3.

A Bizottság milliók számára javítja a munka és a magánélet összegyeztethetőségét hosszabb és előnyösebb szülési szabadság biztosításával

Európában nők milliói lesznek jogosultak hosszabb és előnyösebb szülési szabadságra, mint az az Európai Bizottság ma nyilvánosságra hozott javaslataiból kitűnik. Egy külön javaslat az önálló vállalkozói tevékenységet folytató nők helyzetét is javítani kívánja, biztosítva számukra is, hogy – önkéntes alapon – igénybe vehessék a szülési szabadságot. A két kezdeményezés egy olyan intézkedéscsomag részét képezi, melynek célja, hogy Európában mindenki számára – nők és férfiak számára egyaránt – javítsa a munka és a magánélet összegyeztethetőségét. A meglévő uniós jogszabályok frissítését és javítását célzó kezdeményezéseket az Európai Bizottság most terjeszti be vitára az Európai Parlament és a nemzeti kormányok elé. Időközben az európai szociális partnerek tárgyalásokat indítottak a családi szabadság egyéb formái, például az apasági szabadság feltételeinek javítása érdekében.

„Európai nők és férfiak milliói számára óriási kihívást jelent a munka, a család és a magánélet közötti zsonglőrködés”, hangoztatta Vladimír Špidla, foglalkoztatási, szociális és esélyegyenlőségi biztos. „A gyermekvállalás azonban nagyon gyakran a nők jövedelmének csökkenését és karrierlehetőségeinek romlását eredményezi. Az eltartott gyermeket nevelő nőknek csupán 65,5%-a vállal munkát, szemben a férfiak 91,7% -os arányával. A szülési szabadság feltételeinek javítását célzó javaslataink segíteni fognak a nőknek a munka és a családi élet összeegyeztetésében, javítva a nők és családjuk életminőségét. Javaslataink a nők munkaerőpiaci részvételét is fokozni kívánják, és segítséget nyújtanak számukra a demográfiai elöregedés kihívásainak megoldásában: valójában azokban az országokban, ahol több nőt foglalkoztatnak, magasabb a születések aránya is.”

Szülési szabadság jobb feltételekkel

A szülési szabadságról szóló bizottsági javaslat (mely felülvizsgálja a meglévő, 1992. évi 92/85/EGK irányelvet) a szabadság minimális időtartamát 14 hétről 18 hétre emelné és azt javasolja, hogy a nők fizetésük 100%-át kapják meg, lehetővé téve azonban a tagállamok számára, hogy meghatározzák a táppénz maximális mértékét. Ezen kívül a nők rugalmasabban megválaszthatják ezentúl, hogy mikor veszik ki a szabadság nem kötelező részét (szülés előtt vagy után), ezért nem lehetne őket többé arra kötelezni, hogy – mint az jelenleg egyes tagállamokban történik – a szabadság meghatározott részét a szülés előtt vegyék ki.

Az elbocsátás elleni védelem is nagyobb lesz, továbbá megerősödik a korábbi vagy azzal egyenértékű munkakörbe való, szülés utáni visszatérés joga. Végezetül bevezetésre kerül az a jog, mely szerint rugalmas munkaidőbeosztást lehet kérni a munkáltatótól a szülési szabadság után, a munkáltatónak azonban jogában áll majd ezt a kérést elutasítani.

Az önálló vállalkozói tevékenységet folytató nők jogainak kibővülése

Az önálló vállalkozói tevékenységet folytató nőkről szóló javaslat (mely a meglévő 86/613/EGK irányelv helyébe lép) biztosítja, hogy az alkalmazottakhoz hasonlóan az önálló vállalkozói tevékenységet folytató nők is igénybe vehessék a szülési szabadságot, mindazonáltal önkéntes alapon. Ezzel egyidejűleg azokra a házastársakra és (a nemzeti jog által elismert) élettársakra, akik kis családi vállalkozásokban – például gazdaságokban vagy helyi orvosi rendelőben (ún. „kisegítő házastársak") – hivatalos jogviszony nélkül dolgoznak, saját kérésükre, ki fog terjedni a szociális biztonsági védelem, legalább olyan mértékben mint amilyen védelemben az önálló vállalkozók részesülnek.

A munka és a magánélet összegyeztethetőségét célzó egyéb rendelkezések

E jogszabálycsomag részeként a Bizottság a mai napon egy jelentést is közzétett az Európai Unión belüli gyermekgondozási szolgáltatásokról és az EU vezetőinek 2002. évi barcelonai találkozóján kitűzött célok megvalósítása terén az egyes tagállamok által elért eredményekről (lásd: IP/08/1449).

2008. szeptember 17-én az európai szintű szociális partnerek tárgyalásokat indítottak az apasági szabadságról a meglévő uniós jogszabály (96/34/EK irányelv) felülvizsgálata céljából, mely maga is az európai munkáltatók és szakszervezetek képviselői között létrejött keretmegállapodáson alapul. A cél az, hogy kilenc hónapon belül lezáruljanak a tárgyalások.

Hosszú távon a Bizottság a családi szabadság egyéb formáit is javítani szeretné, például az apasági szabadságot (rövid szabadság apák számára gyermek születésekor vagy örökbefogadásakor), az örökbefogadási szabadságot (hasonló a szülési szabadsághoz, gyermek örökbefogadásakor vehető igénybe) és a hozzátartozó-ápolási szabadságot (eltartott családtagok ápolására).

Következő lépések

Az Európai Parlament és a tagállamok a Tanács keretében együttdöntési eljárás formájában (minősített többség) fogják megvitatni a két javaslatot, és remélhetőleg 2009 folyamán megállapodásra jutnak. Az uniós tagállamok számára ezt követően két év állna rendelkezésre a jogszabály nemzeti jogba történő átültetésére.

További információ

Memo/08/603
Tájékoztatás a munka és a magánélet összeegyeztethetőségéről

http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=606&langId=en
A szülési szabdságra vonatkozó irányelv-felülvizsgálati javaslat

http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=607&langId=en
Az önálló vállalkozói tevékenységet folytató nőkre és a kisegítő házastársakra vonatkozó irányelv-felülvizsgálati javaslat

http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=608&langId=en
Az Európai Bizottság honlapja – közvéleménykutatás a munka és a magánélet összeegyeztethetőségéről
http://ec.europa.eu/social/home.jsp?langId=en


Side Bar