Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1433
BRUXELLES, 1 OCTOMBRIE 2008

Pentru a întări stabilitatea financiară, Comisia propune revizuirea cerințelor de capital impuse băncilor

(a se vedea pozri MEMO/08/599)

Comisia Europeană a propus o revizuire a normelor UE privind cerințele de capital impuse băncilor, într-un efort de a consolida stabilitatea sistemului financiar, de a reduce expunerea la risc și de a ameliora supravegherea băncilor care operează peste frontiere, în mai multe țări ale Uniunii. Conform noilor norme, băncile nu vor putea împrumuta aceluiași client peste o anumită limită, iar autoritățile de supraveghere naționale vor avea o imagine mai clară a activității grupurilor bancare transfrontaliere. Propunerea, care modifică actualele directive privind cerințele de capital, este rezultatul unor ample consultări cu partenerii internaționali, statele membre și întreprinderile din sector și va fi supusă, în continuare, examinării Parlamentului European și Consiliului de Miniștri.

„Noile norme vor fortifica fundamental cadrul de reglementare pentru băncile UE și pentru sistemul financiar. Cred că sunt o reacție înțeleaptă și proporționată la criza financiară prin care trecem”, a declarat Charlie McCreevy, comisarul pentru piața internă și servicii. „Rigoarea, transparența și prudența de bază sunt esențiale pentru un sistem bancar stabil și sănătos.”

Modificările propuse pentru directivele cerințelor de capital

Scopul directivelor privind cerințele de capital (2006/48/CE și 2006/49/CE) este de a asigura soliditatea financiară a băncilor și a societăților de investiții. Împreună, ele prevăd de ce resurse financiare proprii trebuie să dispună băncile și societățile de investiții ca să-și acopere riscurile și să-și protejeze depunătorii. Acest cadru juridic trebuie actualizat și perfecționat cu regularitate, pentru a răspunde nevoilor sistemului financiar în ansamblu. Principalele modificări propuse sunt următoarele:

  • O mai bună gestionare a expunerilor mari: Băncile nu vor putea împrumuta unui singur client peste o anumită limită. În consecință, pe piața interbancară, băncile nu vor putea acorda împrumuturi altor bănci sau plasa bani în acestea dincolo de o anumită sumă. Pe de altă parte, băncilor care iau cu împrumut li se vor impune restricții efective în ceea ce privește cât pot lua și de la cine.
  • O mai bună supraveghere a grupurilor bancare transfrontaliere: Pentru grupurile bancare care operează în mai multe state membre, se vor înființa „colegii de supraveghere”. Se vor clarifica drepturile și responsabilitățile autorităților naționale de supraveghere și se va eficientiza cooperarea dintre ele.
  • O calitate îmbunătățită a capitalului bancar: Se vor introduce criterii clare la nivel comunitar pentru a evalua în ce măsură capitalul „mixt”, care cuprinde atât acțiuni, cât și titluri de creanță, poate fi considerat ca făcând parte din capitalul propriu total al unei bănci, în funcție de care se stabilește cât anume poate să dea aceasta cu împrumut.
  • O mai bună gestionare a riscurilor de lichiditate: Gestionarea riscului de lichiditate în cazul grupurilor bancare care operează în mai multe state membre, adică modul în care acestea își finanțează zilnic operațiunile, va fi de asemenea discutată și coordonată în cadrul „colegiilor de supraveghere”. Aceste dispoziții reflectă lucrările în plină desfășurare ale Comitetului de supraveghere bancară de la Basel și ale Comitetului european de supraveghere bancară.
  • Mai buna gestionare a riscului pentru produsele securitizate: Se vor înăspri normele cu privire la titlurile de creanță de rambursarea cărora depinde performanța unui anumit portofoliu de împrumuturi. Firmele care recondiționează împrumuturile sub formă de titluri tranzacționabile (așa-numiții „inițiatori”) vor fi obligate să mențină o parte din expunerea la risc pentru aceste titluri, în timp ce firmele care investesc în ele nu vor putea decide să cumpere decât după efectuarea unor ample expertize (due diligence). Cei care nu se conformează vor suferi penalizări severe în materie de capital.

Context

Modificările propuse sunt, în esență, urmarea directă a foii de parcurs pe care miniștrii de finanțe ai UE au adoptat-o pentru a contracara actuala criză de pe piața financiară. Ele constituie, parțial, și un răspuns la recentele recomandări ale Forumului pentru stabilitate financiară al G7. Consiliul European a pus în evidență caracterul urgent al situației, subliniind că noile măsuri trebuie adoptate până în aprilie 2009.

Propunerea este disponibilă la adresa:

http://ec.europa.eu/internal_market/bank/regcapital/index_en.htm


Side Bar