Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA NL IT PT EL PL SK

IP/08/142

Briselē, 2008. gada 31. janvārī

Telesakaru noteikumi: Komisija iesūdz Eiropas Kopienu Tiesā Poliju un Beļģiju

Jaunā tiesvedības kārtā par ES telesakaru noteikumu pārkāpumiem Eiropas Komisija nolēmusi divas lietas iesniegt Eiropas Kopienu Tiesā un sākusi izmeklēt divas jaunas pārkāpumu lietas. Turklāt pārkāpumu izmeklēšanas procedūras otrajā posmā izsūtīti trīs argumentēti atzinumi un slēgta astoņu pārkāpumu lietu izmeklēšana. Svarīgākais jautājums šajā tiesvedības kārtā par telesakaru noteikumu pārkāpumiem ir valstu telesakaru regulatoru neatkarība.

„Neatkarīgi regulatori ir efektīvas regulatīvās sistēmas mugurkauls un nodrošina taisnīgu regulējumu konkurētspējas un patērētāju interesēs. Tāpēc Komisijai nav pieņemams, ka norisinās ES tiesību aktos prasītās valsts telesakaru regulatoru neatkarības pārkāpumi,” sacīja ES telesakaru komisāre Vivjena Redinga. „Diemžēl Polija man šodien jāiesūdz Eiropas Kopienu Tiesā, jo tā vēl aizvien nav nodrošinājusi Polijas telesakaru regulatora neatkarību. Arī Luksemburgas regulatoram būs jānodrošina tas, lai reglamentējošā un īpašumtiesību funkcija tiktu skaidri savstarpēji nodalītas, pretējā gadījumā visai drīz mums būs jāiesūdz Eiropas Kopienu Tiesā arī Luksemburga. Toties pozitīvu piemēru rāda Slovākija, kura, atbildot uz Komisijas paustajām bažām, ir grozījusi savus tiesību aktus, lai nodrošinātu to, ka Slovākijas regulators ir neatkarīgs un spēj efektīvi pildīt tam uzticētos uzdevumus. Šādas izmaiņas Slovākijā uzlabos konkurētspēju un nodrošinās labāku piedāvājumu telesakaru operatoru klientiem."

Komisijas vakar pieņemto lēmumu rezultātā Polija tiks iesūdzēta Eiropas Kopienu Tiesā, jo 2006. gadā ieviestās izmaiņas šīs valsts tiesību aktos vēl aizvien nedod Polijas regulatoram pilnīgu neatkarību, kā prasīts Eiropas tiesību aktos. Polijas valdība vēl joprojām kontrolē ievērojamu daļu akciju virknē telesakaru uzņēmumu, un Ministru padomes priekšsēdētājam ir neierobežotas pilnvaras atlaist valsts regulatora vadītāju, tātad tiek apdraudēta regulatora darbības efektivitāte.

Komisija turklāt ir nosūtījusi Luksemburgai oficiāla paziņojuma vēstuli (pārkāpumu izmeklēšanas procedūras pirmais posms) par nepietiekamu regulatora neatkarību. Šīs valsts ierēdņi patlaban pilda kā reglamentējošās, tā pārvaldības funkcijas.

Slovākijas lietā izmeklēšana ir slēgta, jo atbildīgās ministrijas kontrolētā akciju pakete vēsturiskā operatora uzņēmumā ir nodota citai struktūrai, tādējādi nodrošinot reglamentējošās un pārvaldības funkcijas nodalīšanu.

Beļģija tiek sūdzēta Eiropas Kopienu Tiesā saistībā ar Universālo pakalpojumu. Šajā valstī saglabājas ar sociālo tarifu finansiālo mehānismu saistītās problēmas, konkrēti neto izmaksu aprēķināšanas un netaisnīga operatoru apgrūtinājuma ziņā. Tikmēr sākta izmeklēšana lietā pret Poliju, kur patērētāju līgumus reglamentējošajiem tiesību aktiem ir plašāka piemērošanas joma nekā Universālā pakalpojuma direktīvai. Universālā pakalpojuma direktīva abonentiem dod tiesības, nemaksājot sodu, atkāpties no pakalpojumu līguma, ja tā noteikumi tiek mainīti.

Polijai turklāt nosūtīts argumentēts atzinums par platjoslas pakalpojumu mazumtirdzniecības regulējuma saglabāšanu, neveicot ES tiesību aktos prasīto tirgus analīzi. Vēl divi citi argumentēti atzinumi nosūtīti Portugālei un Kiprai. Pirmais attiecas uz visu operatoru, izņemot vēsturisko operatoru, a priori izslēgšanu no universālā pakalpojuma potenciālo sniedzēju loka, tādā veidā nepiemērojot atklātu atlases procedūru, bet otrais — uz piekļuves tiesību iegūšanas grūtībām mobilo sakaru operatoriem.

Komisija slēdza izmeklēšanu lietās pret Beļģiju, Dāniju, Vāciju, Luksemburgu, Latviju un Portugāli, jo šo valstu veiktās tirgus analīzes pirmā kārta tika atzīta par pabeigtu. Pret Beļģiju ierosinātā lieta par franciski runājošās kopienas kabeļoperatoriem piemērojamo „obligāto pārraižu” režīmu (skat. IP/06/948) arī tika izbeigta, jo Beļģijas konstitucionālā tiesa anulēja attiecīgos tiesību aktus.

Pilnīgs pārskats par pārkāpumu tiesvedības norisi ir pieejams Informācijas sabiedrības un plašsaziņas līdzekļu ģenerāldirektorāta tīmekļa vietnes lapā, kas veltīta īstenošanas un noteikumu izpildes jautājumiem:
http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/implementation_enforcement/infringement/

Skatīt arī MEMO/08/67


Side Bar