Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/08/1422

Bruxelles, 29 septembrie 2008

Comisia lansează o consultare publică privind modul în care Europa poate deveni pionierul tranziției către Web 3.0

Europa ar putea să devină pionierul tranziției către următoarea generație a internetului. Comisia Europeană a prezentat astăzi principalele acțiuni pe care trebuie să le întreprindă Europa pentru a face față noului val al revoluției informatice al cărei ritm se va înteți în următorii ani datorită unor tendințe precum rețelele de socializare, trecerea decisivă la servicii comerciale online, serviciile nomade bazate pe GPS, televiziunea mobilă și creșterea pieței pentru etichetele inteligente. Raportul arată că Europa este bine plasată pentru a exploata aceste tendințe datorită politicilor sale de sprijinire a rețelelor de telecomunicații deschise și concurențiale, precum și a caracterului privat al datelor și a siguranței. Comisia a lansat astăzi o consultare publică privind politicile în domeniu și eventualele reacții ale sectorului privat la aceste oportunități. Totodată, raportul Comisiei prezintă în premieră un nou indice de performanță în materie de broadband (IPB) care compară performanțele naționale în ceea ce privește aspectele esențiale precum viteza transferului broadband, prețul, concurența și acoperirea. Suedia și Țările de Jos se situează în fruntea clasamentului broadband din Europa, care completează indicele de penetrare a internetului broadband utilizat în mod tradițional de autoritățile de reglementare în domeniul telecomunicațiilor.

„Internetul viitorului va schimba radical societatea noastră”, a declarat Viviane Reding, Comisarul pentru societate informațională și mass-media. „Web 3.0 înseamnă comunicații nelimitate, „oriunde și oricând”, în scopuri de afaceri, agrement, socializare, prin intermediul unor rețele rapide, fiabile și sigure. Web 3.0 reprezintă sfârșitul distincției dintre liniile mobile și cele fixe și prevestește un salt de zece trepte pe scara universului digital până în 2015. Europa posedă cunoștințele necesare și rețele de înaltă capacitate pentru a se poziționa în fruntea acestei transformări. Trebuie să ne asigurăm că Web 3.0 este creat și utilizat în Europa.”

Utilizatorii europeni ai internetului au acces din ce în ce mai mult la servicii de internet tot mai rapide și mai avantajoase. La sfârșitul lui 2007, jumătate dintre aceștia aveau acces la servicii broadband de peste 2 megabiți pe secundă (MBps), o viteză de transfer de două ori mai mare decât cea disponibilă cu un an înainte și care suportă aplicații de televiziune prin internet. Rețelele broadband acoperă 70% din populația rurală din cele 27 de state membre UE, apropiindu-se de gradul de acoperire totală (93%). În ultimul an, gradul de acoperire broadband a zonelor rurale în UE-25 a crescut cu 8 puncte procentuale.

Toate acestea indică faptul că utilizatorii vor beneficia în curând de o nouă generație a internetului, iar avantajele acestuia pentru economia Europei sunt evidente. În 2007, un sfert de milion de europeni foloseau site-uri 2.0, iar aplicațiile comerciale bazate pe rețelele de socializare se află în plină dezvoltare. În perioada 2006-2011, se preconizează o creștere de 15% a pieței mondiale de programe de software comercial prin internet.

Noile aplicații tehnologice vor necesita o acoperire internet totală. Internetului obiectelor permite interacțiunea la distanță între mașini, vehicule, aparate, senzori și multe alte echipamente. Grație acestuia, este posibilă deja existența titlurilor de transport electronice și va fi posibil schimbul de informații între echipamentele mobile pentru efectuarea plăților sau obținerea de informații. Conform previziunilor, un miliard de telefoane vor fi dotate cu astfel de tehnologii până în 2015.

Oportunitățile pentru întreprinderile din UE vor fi enorme, cu condiția să se investească suficient în accesul la rețelele broadband de mare viteză și în sprijinirea inovării și a cercetării. Potrivit comunicării Comisiei, UE trebuie să stimuleze investițiile în accesul la noua generație de rețele broadband. De exemplu, trebuie încurajată implicarea autorităților locale care ar putea facilita accesul la conducte (sau instalarea de noi conducte) în cursul lucrărilor de infrastructură, conducte care să adăpostească rețelele de fibră optică pentru comunicații broadband de mare viteză. De asemenea, trebuie încurajată concurența în domeniul serviciilor de internet, prevenirea practicilor neloiale de restricționare a opțiunilor la îndemâna consumatorilor, păstrarea încrederii consumatorilor în utilizarea internetului și finanțarea cercetării în ceea ce privește internetul viitorului.

Comunicarea este însoțită de un nou indice de performanță în materie de broadband care permite comparații în ceea ce privește concurența, acoperirea, viteza și calitatea accesului la internet pe întreg teritoriul Europei (a se vedea anexa). Acest indice arată că, datorită unui mediu de investiții deschis și competitiv, UE este deja bine poziționată pentru a exploata oportunitățile oferite de broadband. Pentru a se evidenția domeniile în care este necesar să se aducă îmbunătățiri, indicele permite stabilirea unui clasament al realizărilor țărilor UE în materie de internet de mare viteză, ținând seama de principalii factori care afectează dezvoltarea rețelelor broadband de mare viteză.

Potrivit indicelui, Suedia și Țările de Jos se situează în mod evident în fruntea clasamentului UE, datorită unui mediu concurențial, cetățenilor instruiți și firmelor care dețin competențele necesare pentru utilizarea unor servicii avansate. În schimb, o concurență insuficientă poate întârzia investițiile în tehnologiile avansate, determinând creșterea prețurilor. De asemenea, factorii sociali, precum lipsa competențelor informatice, răspândirea limitată a computerelor personale, finanțarea insuficientă a sectorului TIC par a fi bariere semnificative în calea progreselor viitoare.

Comunicarea Comisiei privind rețelele și internetul viitorului este disponibilă la adresa:
http://ec.europa.eu/information_society/eeurope/i2010/index_en.htm

Consultarea publică privind internetul obiectelor este disponibilă la adresa:

http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=IOTconsultation

Anexă

Utilizarea serviciilor broadband în UE raportată la 100 de locuitori

[ Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED ]
Sursa: Comitetul pentru Comunicații

Viteza internetului în UE
(septembrie 2008)

[ Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED ]

Sursa: Idate[ Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED ]

Sursa: Van Dijk
[ Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED ]

Sursa: IdateIndicele de performanță în materie de broadband
(septembrie 2008)


[ Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED ]
Side Bar