Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1422

Bryssel 29. syyskuuta 2008

Komission tavoite: Eurooppa ensimmäisten joukossa Web 3.0 -verkkoon

Euroopalla on mahdollisuudet ottaa johtoasema uuden sukupolven internetin kehittämisessä. Euroopan komissio kuvaili tänään tärkeimpiä toimia, joihin Euroopan on ryhdyttävä valmistautuakseen tiedonvälityksen vallankumouksen seuraavaan, lähivuosina kiihtyvään aaltoon, joka on seurausta muun muassa verkkoyhteisöjen yleistymisestä, verkkokaupan lopullisesta läpimurrosta, GPS-tekniikkaan perustuvista mobiilipalveluista ja mobiilitelevisiosta sekä älytunnisteiden kehittymisestä. Komission raportin mukaan Euroopalla on hyvät mahdollisuudet hyödyntää nämä suuntaukset, sillä sen politiikkana on edistää avoimia ja kilpailua suosivia televiestintäverkkoja sekä yksityisyydensuojaa ja tietoturvaa. Komissio käynnisti tänään julkisen kuulemisen, jossa pohditaan, miten poliittisten päättäjien ja yksityisen sektorin pitäisi vastata näihin haasteisiin. Komission raportissa esitellään myös uusi laajakaistaindeksi, jonka avulla verrataan eri maiden keskeisiä muuttujia, joita ovat esimerkiksi laajakaistan nopeus, hinta, kilpailutilanne ja kattavuus. Indeksi täydentää telealan sääntelyviranomaisten tähän asti käyttämää perinteistä laajakaistan yleisyysindeksiä. Ruotsi ja Alankomaat ovat uuden indeksin mukaan laajakaistan kärkimaita.

”Tulevaisuuden internet tulee mullistamaan yhteiskuntamme”, totesi tietoyhteiskunnasta ja viestimistä vastaava komissaari Viviane Reding. ”Web 3.0 tarkoittaa saumatonta kaupankäyntiä, viihdettä ja sosiaalista verkostoitumista missä tahansa ja milloin tahansa, nopeissa, luotettavissa ja turvallisissa verkoissa. Mobiilien ja kiinteiden yhteyksien välinen ero katoaa. Se laajentaa digitaalisen ympäristön kymmenkertaiseksi vuoteen 2015 mennessä. Euroopasta löytyy tarvittava tietotaito ja verkkokapasiteetti siihen, että se voi siirtyä uuteen aikaan ensimmäisten joukossa. Meidän on varmistettava, että Web 3.0 -verkkoa luodaan ja käytetään Euroopassa."

Yhä useampi eurooppalainen internetin käyttäjä pääsee edullisemmin nopeampaan verkkoon: joka toisella oli vuoden 2007 lopussa mahdollisuus käyttää laajakaistaa, jonka nopeus on yli 2 megabittiä sekunnissa (Mbit/s) eli kaksinkertainen edellisvuoteen verrattuna. Nopeus riittää television katseluun internetin välityksellä. Laajakaista kattaa 70 % EU:n 27 jäsenvaltion maaseutuväestöstä eli ero kokonaiskattavuuteen (93 %) supistuu jatkuvasti. Laajakaistan kattavuusaste maaseudulla nousi viime vuoden aikana 8 prosenttiyksikköä EU-25:ssä.

Internetin käytön uusi sukupolvi on siis jo tuloillaan, ja sen tarjoamat mahdollisuudet Euroopan taloudelle ovat kiistattomat. Joka neljäs eurooppalainen käytti Web 2.0 -verkkosivuja vuonna 2007, ja liike-elämän sovellukset ja verkkoyhteisöt kehittyvät jatkuvasti. Myös internetpohjaisten yritysohjelmistojen alan odotetaan kasvavan maailmanlaajuisesti noin 15 prosentilla vuodesta 2006 vuoteen 2011.

Uudet teknologiasovellukset edellyttävät aukotonta internetpeittoa. ”Tavaroiden internetillä” tarkoitetaan sitä, että erilaiset koneet, laitteet, ajoneuvot ja anturit viestivät langattomasti keskenään internetin välityksellä. Se mahdollistaa jo nyt elektronisten matkakorttien käyttämisen, ja jatkossa mobiililaitteet voivat sen avulla kommunikoida erilaisten ostosten maksamiseksi tai tietojen poimimiseksi esimerkiksi tienvarsikylteistä. Tällaisen teknologian uskotaan olevan yli miljardissa puhelimessa vuoteen 2015 mennessä.

Nämä ovat erinomaisia tilaisuuksia EU:n yrityksille, mutta niiden hyödyntämiseksi on investoitava riittävästi nopeisiin laajakaistayhteyksiin ja tuettava innovaatiota ja tutkimusta. Komission tiedonannossa todetaan, että EU:n pitäisi edistää investointeja uuden sukupolven laajakaistayhteyksiin. Sitä varten pitäisi lisätä paikallisviranomaisten osallistumista, sillä ne voivat helpottaa nopeampien valokuitukaapeleiden asentamista jo olemassa oleviin kanaviin (tai uusien kanavien kaivamista) rakennustöiden yhteydessä. Lisäksi on tärkeää pitää internet avoinna kilpailulle, estää kuluttajien valinnanvapauden kohtuuton rajoittaminen, varmistaa kuluttajien luottamus internetiin ja rahoittaa tulevaisuuden internetiin kohdistuvaa tutkimusta.

Tiedonannon yhteydessä esitellään uusi laajakaistaindeksi, jonka avulla verrataan internet-yhteyksien kilpailutilannetta, kattavuutta, nopeutta ja laatua Euroopassa (ks. liite). Se osoittaa, että EU:lla on hyvät mahdollisuudet hyödyntää uusia laajakaistamahdollisuuksia avoimen ja kilpailua suosivan investointiympäristönsä ansiosta. EU-maat on asetettu indeksin avulla paremmuusjärjestykseen sellaisten nopeisiin internet-yhteyksiin liittyvien muuttujien perusteella, jotka vaikuttavat eniten nopeamman laajakaistan kehitysmahdollisuuksiin. Näin pyritään nostamaan esiin parannuskohteita.

Indeksi osoittaa, että Ruotsi ja Alankomaat ovat selkeitä johtajia EU:ssa kilpailuystävällisen ympäristönsä ja edistyksellisten palvelujen käytön hallitsevien kansalaistensa ja yritystensä ansiosta. Kilpailun vähyys on tekijä, joka saattaa rajoittaa investoimista edistykselliseen teknologiaan ja pitää hinnat korkeina. Kehitystä näyttävät jarruttavan myös sosiaaliset tekijät, kuten tietoteknisten taitojen puuttuminen, tietokoneiden vähäinen määrä ja tieto- ja viestintätekniikkaan kohdistuvan kulutuksen alhainen taso.

Komission tiedonanto ”Tulevaisuuden verkot ja internet” on saatavilla osoitteessa

http://ec.europa.eu/information_society/eeurope/i2010/index_en.htm

Tavaroiden internetiä käsittelevän julkisen kuulemisen osoite on

http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=IOTconsultation

Liite

Laajakaistan käyttäjiä 100 asukasta kohti EU:ssa

[ Taulukot saatavilla PDF ja Word muodossa ]
Lähde: Viestintäkomitea

Internetin nopeus EU:ssa
(Syyskuu 2008)

[ Taulukot saatavilla PDF ja Word muodossa ]

Lähde: Idate[ Taulukot saatavilla PDF ja Word muodossa ]

Lähde: Van Dijk
[ Taulukot saatavilla PDF ja Word muodossa ]

Lähde: IdateLaajakaistaindeksi
(Syyskuu 2008)


[ Taulukot saatavilla PDF ja Word muodossa ]
Side Bar