Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/08/1422

V Bruselu dne 29. září 2008

Komise se radí o tom, jak by Evropa mohla sehrát vedoucí úlohu v přechodu na web 3.0

Evropa by mohla převzít vedoucí roli v nové generaci internetu. Evropská komise dnes vymezila hlavní kroky, které musí Evropa podniknout, aby zareagovala na novou vlnu informační revoluce, která v nadcházejících letech posílí díky trendům, jako je vytváření sociální sítě, definitivní přechod na služby v oblasti on-line podnikání, mobilní služby založené na systému GPS, mobilní televize a nárůst „chytrých etiket“. Zpráva ukazuje, že díky svým politikám na podporu otevřených telekomunikačních sítí podporujících hospodářskou soutěž, jakož i soukromí a bezpečnosti, má Evropa dobré předpoklady k využití těchto trendů. Dnes byla Komisí zahájena veřejná konzultace o této politice a reakci soukromého sektoru na tyto příležitosti. Zpráva Komise také představuje nový index výkonnosti širokopásmového připojení, který srovnává vnitrostátní výkonnost u klíčových ukazatelů, jako je rychlost širokopásmového připojení, cena, konkurence a pokrytí. Švédsko a Nizozemsko jsou na špici této evropské „širokopásmové ligy“, jež doplňuje zavedený index rozšíření širokopásmového připojení, který dosud používají telekomunikační regulační orgány.

„Internet budoucnosti radikálně změní naši společnost“, řekla Viviane Redingová, komisařka pro informační společnost a média. „Web 3.0 znamená plynulé podnikání „kdykoli a kdekoli“, vytváření zábavních a sociálních sítí prostřednictvím rychlých, spolehlivých a zabezpečených komunikačních sítí. Smaže hranice mezi mobilními a pevnými linkami. Web 3.0 přinese desetinásobný růst rozšíření digitálních technologií do roku 2015. Evropa disponuje dostatečným know-how a kapacitou sítě k tomu, aby v této transformaci sehrála vedoucí úlohu. Musíme zajistit, aby byl web 3.0 v Evropě zaveden a využíván.“

Evropští uživatelé internetu mají k dispozici stále rychlejší a kvalitnější připojení k internetu: polovina z nich měla na konci roku 2007 přístup k širokopásmovému připojení o rychlosti vyšší než 2 megabity za sekundu (Mb/s), což je dvakrát vyšší rychlost než před rokem, a může sledovat televizi přes internet. Širokopásmové připojení může v 27 členských státech EU využívat 70 % obyvatel venkova, přičemž celkové pokrytí činí 93 %. V minulém roce se v EU-25 zvýšilo pokrytí širokopásmového připojení o 8 procentních bodů.

To znamená, že nová generace užívání internetu je zde a potenciál pro evropské hospodářství je evidentní. Zatímco čtvrtina Evropanů užívala v roce 2007 stránky využívající technologie web 2.0, nyní přicházejí na řadu komerční aplikace pro vytváření sociálních sítí. V období let 2006-2011 se očekává celosvětový nárůst podnikového softwaru založeného na internetu o 15 %.

Aplikace využívající nové technologie budou vyžadovat plošné internetové pokrytí. „Internetem věcí“ se rozumí, že bezdrátové propojení mezi stroji, vozidly, spotřebiči, čidly a mnoha dalšími přístroji bude probíhat přes internet. Internet věcí se již uplatňuje při používání elektronických cestovních karet a umožní mobilním přístrojům vyměňovat informace, platit za zboží nebo získávat informace z billboardů. Předpokládá se, že v roce 2015 bude tuto technologii využívat více než miliarda telefonů.

Tyto významné příležitosti mohou získat podniky v EU, pokud dojde k dostatečným investicím do vysokorychlostního širokopásmového přístupu a k podpoře inovací a výzkumu. Komise ve svém sdělení uvedla, že EU by měla podporovat investice do nové generace širokopásmového přístupu, například tím, že posílí zapojení místních orgánů, které mohou usnadnit přístup k (nebo vybudování nových) vedení pro rychlejší kabely s optickými vlákny v průběhu stavebních prací, zajišťovat, aby v oblasti internetu existovala otevřená hospodářská soutěž, předcházet tomu, aby spotřebitelé byli při svém výběru nepřiměřeně omezováni, zajistit důvěru spotřebitele při užívání internetu a financovat výzkum v oblasti internetu budoucnosti.

Ke sdělení je připojen nový index výkonnosti širokopásmového připojení, který srovnává hospodářskou soutěž, pokrytí, rychlost a kvalitu přístupu k internetu v celé Evropě (viz příloha). Index ukazuje, že EU má díky otevřenému a konkurenčnímu prostředí pro investice již dobrou pozici k tomu, aby využila příležitosti v oblasti širokopásmového připojení. Index řadí dosažené úspěchy zemí EU v oblasti vysokorychlostního internetu podle hlavních faktorů, které mají vliv na rozvoj rychlejšího širokopásmového připojení, s cílem zdůraznit priority pro zlepšení.

Podle indexu Švédsko a Nizozemsko v EU jednoznačně vedou díky prostředí, které je příznivé pro hospodářskou soutěž, a díky kvalifikovaným občanům a podnikům schopným využívat nejnovější služby. Na druhé straně však slabá hospodářská soutěž může zpomalit investice do vyspělých technologií a mít za následek vysoké ceny. Také sociální faktory, jako je nedostatek digitální gramotnosti, nízká míra rozšíření počítačů a nedostatečné investice do informačních a komunikačních technologií představují významné překážky dalšímu rozvoji.

Sdělení Komise o budoucích sítích a internetu naleznete na adrese:

http://ec.europa.eu/information_society/eeurope/i2010/index_en.htm


Veřejná konzultace o internetu věcí probíhá na adrese:

http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=IOTconsultation

Annex

Broadband usage penetration per 100 inhabitants in the EU

[ ]
Source: Communications Committee

Internet Speeds in the EU
(September 2008)

[ ]

Source: Idate[ ]

Source: Van Dijk
[ ]

Source: IdateBroadband Performance Index
(September 2008)


[ ]
Side Bar