Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1422

Брюксел, 29 септември 2008 г.

Комисията стартира публична консултация за превръщането на Европа във водеща сила при преминаването към Web 3.0

Европа би могла има водеща роля при следващото поколение Интернет. Днес Европейската комисия очерта основните стъпки, които Европа трябва да предприеме, за да отговори на следващата вълна на Информационната революция, която ще се засили през идните години поради тенденции като мрежите за установяване на социални контакти, окончателното преминаване към бизнес услуги онлайн, мобилните услуги въз основа на GPS и мобилна телевизия, както и развитието на интелигентните етикети. Докладът показва, че Европа се намира в добра позиция да се възползва от тези тенденции поради политиката си за подпомагане на отворени и конкурентни телекомуникационни мрежи, както и защитата на правото на личен живот и сигурността. Днес Комисията стартира публична консултация за политиката и отговорите на частния сектор във връзка с тези възможности. Докладът на Комисията разкрива също нов индекс за развитието на широколентовия достъп (BPI), който сравнява националните постижения чрез ключови измервания като скоростта на широколентовия достъп, цената, конкуренцията и обхвата. Швеция и Нидерландия са първи в тази Европейска класация за широколентов достъп, която допълва по-традиционния индекс за проникване на широколентовия достъп, използван досега от телекомуникационните регулатори.

„Интернетът на бъдещето ще промени коренно нашето общество“, заяви Вивиан Рединг, комисар по въпросите на информационното общество и медиите. „Web 3.0 означава безпрепятствени по всяко време и на всяко място бизнес, забавления и установяване на социални контакти по бързи, надеждни и сигурни мрежи. Означава край на разделението между мобилните и фиксираните линии. Дава сигнал за десетократно нарастване на цифровия свят до 2015 година. Европа има необходимите знания и умения и капацитет на мрежите, за да бъде лидер при тази трансформация. Ние трябва да гарантираме, че Web 3.0 ще бъде създаван и използван в Европа.“

Европейските потребители на Интернет все по-често имат достъп до по-бърз и по-евтин Интернет: половината от тях са имали широколентов достъп със скорост по-висока от 2 мегабита за секунда (Mbps) в края на 2007 г., който е два пъти по-бърз в сравнение с преди една година и позволява също телевизия по Интернет. Широколентовият достъп обхваща 70 % от населението в селските райони на 27-те държави-членки на ЕС, с което се доближава до общия обхват (93 %). През последната година покритието с широколентов достъп на селските райони в ЕС-25 се увеличи с 8 процентни пункта.

Това означава, че ползването на новото поколение Интернет вече е започнало и потенциалът за Европейската икономика е ясен. Докато една четвърт от европейците са използвали сайтове, създадени с web 2.0 технологии, бизнес приложения за създаване на социални контакти са в процес на разработване. Базираният на Интернет професионален софтуер също се очаква да нарасне с 15 % в световен мащаб през периода 2006—2011 г.

Приложенията, основаващи се на нови технологии, ще се нуждаят от повсеместно покритие с Интернет. Интернет на нещата означава, че безжичното взаимодействие между машините, превозните средства, уредите, сензорите и много други устройства ще се извършва през Интернет. Той вече направи възможни електронните карти за пътуване и ще позволи на мобилни устройства да обменят информация за плащане на неща или за получаване на информация от информационни табла. Според предвижданията подобна технология ще присъства в повече от един милиард телефони до 2015 г.

Това ще бъдат ключови възможности за бизнеса в ЕС при условие, че се инвестира достатъчно във високоскоростен широколентов достъп и се подпомагат иновациите и изследванията. В съобщението на Комисията, което бе прието днес, се казва, че ЕС трябва да стимулира инвестициите в широколентовия достъп от следващо поколение, например чрез засилване на участието на местните власти, които могат да улеснят достъпа до кабелната канализация (или прокопаването на нова) за по-бързи широколентови кабели по време на строителни работи, запазване на Интернет отворен за конкуренцията, предотвратяване на несправедливи ограничения на избора на потребителите, запазване на доверието на потребителите при ползване на Интернет и чрез финансиране на изследвания за Интернета на бъдещето.

Съобщението е придружено от нов индекс за развитието на широколентовия достъп, който сравнява конкуренцията, покритието, скоростта и качеството на достъпа до Интернет в Европа (виж приложението). Той показва, че ЕС вече се намира в добра позиция за експлоатиране на тези възможности, свързани с широколентовия достъп, благодарение на открита и конкурентна среда за инвестиции. Този индекс класира постиженията на държавите в ЕС във високоскоростния Интернет по основните фактори, засягащи развитието на по-бърз широколентов достъп, за да подчертае приоритетите за подобряване.

Индексът показва, че Швеция и Нидерландия са ясно очертаващи се лидери в ЕС, благодарение на среда, благоприятстваща конкуренцията и наличието на квалифицирани граждани и бизнеси, способни да използват усъвършенствани услуги. От друга страна, ако конкуренцията е слаба, това може да забави инвестирането в напреднали технологии и да доведе до високи цени. Социалните фактори като липсата на умения за боравене с цифрови технологии, ограниченото проникване на персоналните компютри и слабите разходи за информационни технологии също се оказват сериозна пречка пред по-нататъшното развитие.

Съобщението на Комисията за бъдещите мрежи и Интернет е достъпно на:

http://ec.europa.eu/information_society/eeurope/i2010/index_en.htm

Публичната консултация за Интернет на нещата е достъпна на:

http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=IOTconsultation

Приложение

Проникване на използването на широколентов достъп на 100 жители в ЕС

[ Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED ]
Източник: Комитет по съобщенията

Скорости на Интернет в ЕС
(Септември 2008 г.)

[ Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED ]

Източник: Idate[ Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED ]

Източник: Van Dijk
[ Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED ]

Източник: IdateИндекс за развитието на широколентовия достъп
(Септември 2008 г.)


[ Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED ]
Side Bar