Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1397

Bruxelles, 25 septembrie 2008

Internet în bandă largă pentru toți europenii: Comisia lansează o dezbatere privind viitorul serviciului universal

Cum poate UE să atingă obiectivul ca toți europenii – din nordul Finlandei și până în sudul Italiei, de la vestul Irlandei la estul României – să aibă acces la internet în bandă largă? Aceasta este principala întrebare ridicată de un raport al Comisiei astăzi. În perioada 2003-2007, utilizarea serviciilor în bandă largă în UE s-a triplat, ajungând până la 36% din gospodării. Cu toate acestea, 7% din populația UE încă nu este conectată la acest gen de servicii (30% în zonele rurale). La nivel comunitar există diferențe frapante: în Danemarca, Luxemburg și Belgia acoperirea este de 100% din populație, dar în România peste 60% din populație (75% în zonele rurale) nu are acces la internet în bandă largă. Chiar în țările cu o economie puternică, cum ar fi Italia și Germania, 18%, respectiv 12%, din populația din zonele rurale nu este acoperită. Având în vedere că serviciile în bandă largă devin din ce în ce mai importante în viața de zi cu zi, instrumentele de politică precum gestionarea spectrului de frecvențe radio și serviciile mobile prin satelit ar trebui să însoțească o dezbatere largă pe marginea serviciului universal în telecomunicații – o plasă de siguranță care să garanteze un nivel minim de servicii, cum ar fi conectarea la o rețea telefonică și acces de bază la internet, rezolvând necesități de bază pe care piața nu le satisface.

„Internetul de mare viteză reprezintă pașaportul către societatea informațională și o condiție esențială pentru dezvoltarea economică. Acesta este motivul pentru care politica actualei Comisii vizează ca până în 2010 toți europenii să aibă acces la internet în bandă largă”, a declarat Viviane Reding, Comisarul UE pentru Telecomunicații. „În ultimii patru ani s-au înregistrat multe realizări, iar noi instrumente, precum serviciile în bandă largă prin satelit, se află pe calea cea bună. De asemenea, constatăm cu bucurie că cele mai avansate 8 țări din UE depășesc cu mult performanțele SUA în ceea ce privește utilizarea serviciilor în bandă largă. Dar utilizarea necesită acces, iar acesta nu există în unele părți ale UE. Trebuie să ne unim toate eforturile pentru a ne asigura că toți cetățenii se pot conecta în curând.”

Comisia a publicat astăzi un raport din care reiese că piețele concurențiale pentru servicii de internet în bandă largă oferă cetățenilor UE un acces generalizat și la prețuri convenabile. Cu toate acestea, sunt necesare eforturi suplimentare pentru a se asigura faptul că toți cetățenii dispun de servicii în bandă largă. Până în prezent, UE a folosit următoarele 3 instrumente pentru a stimula serviciile în bandă largă:

(1) Norme în domeniul telecomunicațiilor, vizând dezvoltarea concurenței și a investițiilor. În ianuarie 2008, Europa deținea aproape 100 de milioane de linii în bandă largă, cu un ritm de creștere de 20%, în 2007 fiind conectate 52 000 de noi linii în fiecare zi (IP/08/460). Săptămâna trecută, Comisia a publicat orientări normative suplimentare privind asigurarea concurenței și investițiilor în domeniul rețelelor de fibră optică (IP/08/1370).

(2) De asemenea, în această vară s-a instituit un nou sistem de încurajare a serviciilor mobile prin satelit, care pot oferi servicii în bandă largă prin satelit în întreaga UE. Parlamentul European și Consiliul au creat un „ghișeu unic” pentru autorizarea acestor servicii: în locul a 27 de proceduri, acum operatorii de servicii mobile prin satelit își adresează solicitările Comisiei (IP/08/1250).

(3) În noiembrie 2007, Comisia a înaintat propuneri de reformă privind gestionarea spectrului de frecvențe radio în scopul eliberării de resurse pentru noi servicii wireless (IP/07/1677), care au fost în mare parte aprobate de Parlamentul European la 24 septembrie (MEMO/08/581). În cazul în care și Consiliul acceptă această nouă formă de gestionare a spectrului, dividendul digital – spectrul de frecvențe radio suplimentar devenit disponibil după trecerea de la televiziunea analogică la televiziunea digitală – poate fi folosit pentru noi servicii wireless în bandă largă și nu doar pentru noi canale TV.

Raportul prezentat astăzi de Comisie pune întrebarea dacă aceste măsuri sunt suficiente sau ar trebui avută în vedere o nouă obligație suplimentară de serviciu universal.

De asemenea, raportul arată o creștere puternică a numărului de europeni care folosesc telefonia mobilă. De la data începerii mandatului actualei Comisii, nivelul abonamentelor la telefonia mobilă a crescut de la 85% la 112%. „Aceste cifre reprezintă un important vot de încredere acordat sănătății sectorului european al comunicațiilor mobile de către consumatorii din acest domeniu”, a declarat Comisarul UE Viviane Reding. „Acestea arată că în prezent nu este nevoie să se impună obligații de serviciu universal asupra operatorilor de servicii mobile - deși în ultima vreme cel puțin unii dintre lobbyiștii lor încearcă să ne convingă de contrariu.”

Context:

În temeiul directivei privind serviciul universal din 2002, serviciul universal înseamnă că cetățenii trebuie să se poată conecta la un post fix din rețeaua publică de telefonie și să poată accesa servicii publice de telefonie de voce și date cu acces funcțional la internet. Directiva impune de asemenea ca consumatorii să aibă acces la servicii de informații și la liste ale abonaților, la posturi telefonice publice cu plată și la măsuri speciale în cazul persoanelor cu handicap. La fiecare trei ani, Comisia revizuiește sfera de aplicare a directivei privind serviciul universal (IP/05/594, IP/06/488). Raportul prezentat astăzi invită Parlamentul, Consiliul, organismele de reglementare naționale, furnizorii de servicii de telecomunicații, asociațiile de consumatori și cetățenii să contribuie la o dezbatere pe marginea realizării obiectivului „bandă largă pentru toți” la nivelul întregii UE. Pe baza acestor contribuții, Comisia va prezenta o Comunicare în a doua jumătate a anului 2009 și, posibil, propuneri legislative în 2010.

Ieri, Parlamentul European a votat în favoarea propunerilor Comisiei vizând consolidarea celorlalte drepturi ale utilizatorilor garantate de directivă: eficiența numărului european unic pentru apeluri de urgență 112, mai ales pentru persoanele cu handicap, și dreptul de a schimba operatorul fix sau mobil în termen de o zi, cu păstrarea numărului de telefon.

Raportul prezentat astăzi cu privire la viitorul serviciului universal este disponibil la:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/current/consumer_rights/universal_service/index_en.htm

A se vedea, de asemenea, MEMO/08/583

Anexă

Figura 1: Acoperirea rețelelor fixe în bandă largă în UE exprimată ca % din populație

[ Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED ]

Sursa: IDATE

Figura 2: Utilizarea serviciilor în bandă largă în UE raportată la 100 de locuitori

[ Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED ]

Figura 3: Rata de penetrare a internetului și a serviciilor în bandă largă la domiciliu, % din gospodării

[ Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED ]

Sursa: Sondaje privind comunicațiile electronice la nivelul gospodăriilor

Figura 4: Penetrarea serviciilor de telefonie mobilă în UE

[ Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED ]


Side Bar