Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1397

Briuselis, 2008 m. rugsėjo 25 d.

Plačiajuosčio ryšio internetas visiems Europos gyventojams. Europos Komisija pradeda diskusijas apie universaliosios paslaugos ateitį

Kaip ES gali užtikrinti, kad visi Europos gyventojai – nuo Suomijos šiaurės iki Italijos pietų, nuo vakarų Airijos iki rytų Rumunijos – galėtų naudotis plačiajuosčio ryšio internetu? Tai pagrindinis šio Europos Komisijos pranešimo klausimas. Nuo 2003 m. iki 2007 m. plačiajuosčio ryšio internetu pradėjo naudotis trigubai daugiau vartotojų – 36 % namų ūkių. Tačiau 7 % ES gyventojų dar neturi interneto (kaimo vietovėse – 30 %). Skirtumai Europos Sąjungoje yra didžiuliai: Danijoje, Liuksemburge ir Belgijoje naudotis plačiajuosčio ryšio internetu gali 100 % gyventojų, tačiau per 60 % Rumunijos gyventojų (75 % kaimo vietovėse) tokios galimybes neturi. Net išsivysčiusiose šalyse, pvz., Italijoje ir Vokietijoje, atitinkamai 18 % ir 12 % kaimo gyventojų neturi plačiajuosčio ryšio interneto prieigos. Kadangi plačiajuosčio ryšio internetas kasdieniniame gyvenime darosi vis svarbesnis, priimant sprendimus dėl tokių politinių priemonių kaip radijo dažnių spektro valdymas ir judriojo palydovinio ryšio paslaugos reikėtų organizuoti išsamią diskusiją apie universaliąją paslaugą telekomunikacijų srityje – apsaugos tinklą, kuriuo būtų užtikrintas minimalus paslaugų lygis, pvz., prisijungimas prie telefono tinklo ir bazinė interneto prieiga; taip būtų galima patenkinti bazinius poreikius, kurių rinka negali užtikrinti.

„Spartusis internetas – kelias į informacinę visuomenę ir labai svarbi ekonomikos augimo sąlyga. Būtent todėl dabartinės Europos Komisijos politika siekiama iki 2010 m. visiems Europos gyventojams užtikrinti galimybę naudotis plačiajuosčio ryšio internetu, – sakė už telekomunikacijas atsakinga ES Komisijos narė Viviane Reding. – Per pastaruosius ketverius metus daug nuveikta, sėkmingai naudojamos naujos priemonės, pvz., palydovinis plačiajuostis ryšys. Taip pat gera žinia yra tai, kad pagal plačiajuosčio ryšio naudojimą 8 labiausiai pažengusios ES šalys gerokai lenkia JAV. Bet tam reikalinga prieiga, o kai kur ES tokios prieigos nėra. Mums reikia sutelkti pastangas ir užtikrinti, kad netrukus visi piliečiai galėtų naudotis plačiajuosčio ryšio internetu.“

Šiandien Europos Komisija paskelbė pranešimą, kuriame rašoma, kad konkurencingos plačiajuosčio ryšio interneto rinkos suteikia ES piliečiams daug galimybių prieinama kaina naudotis plačiajuosčio ryšio interneto prieiga. Vis dėlto siekiant, kad visi galėtų naudotis plačiajuosčiu ryšiu, reikės nuveikti dar daugiau. Iki šiol ES labiau naudoti plačiajuostį ryšį skatino 3 priemonėmis:

(1) Telekomunikacijų taisyklės, kuriomis siekiama didesnės konkurencijos ir investicijų. 2008 m. sausio mėn. Europoje buvo beveik 100 mln. plačiajuosčio ryšio linijų, o augimo tempas – 20 %; 2007 m. kasdien buvo prijungiama po 52 000 naujų linijų (IP/08/460).. Praėjusią savaitę Europos Komisija paskelbė dar vieną reguliavimo rekomendaciją dėl su šviesolaidžių tinklais susijusios konkurencijos ir investicijų užtikrinimo (IP/08/1370).

(2) Praėjusią vasarą sukurta nauja sistema, kuria siekiama skatinti teikti judriojo palydovinio ryšio paslaugas ir kuria naudojantis plačiajuostį ryšį per palydovą galima užtikrinti visoje ES. Europos Parlamentas ir Taryba šioms paslaugoms pritaikė vieno langelio principą: kad galėtų pradėti jas teikti, judriojo palydovinio ryšio operatoriams nebereikia atlikti 27 procedūrų – jie dabar kreipiasi į Europos Komisiją (IP/08/1250).

(3) 2007 m. lapkričio mėn. Europos Komisija pasiūlė reformuoti radijo dažnių spektro valdymą, kad būtų daugiau išteklių naujoms belaidžio ryšio paslaugoms (IP/07/1677), o rugsėjo 24 d. Europos Parlamentas beveik visus pasiūlymus patvirtino (MEMO/08/581). Jei šią naują spektro valdymo formą patvirtintų ir Taryba, papildomus dažnius (papildoma radijo dažnių spektro dalis, likusi laisva po perėjimo nuo analoginės prie skaitmeninės televizijos) bus galima naudoti ne tik naujiems televizijos kanalams, bet ir belaidžio plačiajuosčio ryšio paslaugoms teikti.

Šiame Europos Komisijos pranešime keliamas klausimas, ar tokių priemonių pakanka, ar reikėtų kalbėti apie naują įpareigojimą teikti universaliąją paslaugą.

Pranešime taip pat pateikta informacija, kad gerokai padaugėjo gyventojų, kurie naudojasi mobiliaisiais telefonais. Nuo šios Europos Komisijos darbo pradžios judriojo ryšio abonentų padaugėjo nuo 85 % iki 112 %. „Šie skaičiai yra svarbūs, nes rodo judriojo ryšio vartotojų pasitikėjimą Europos judriojo ryšio sektoriumi, – teigė ES Komisijos narė Viviane Reding. Iš jų matyti, kad šiuo metu judriojo ryšio operatoriams nereikia įpareigojimo teikti universaliąją paslaugą, nors šiuo metu bent keli jų lobistai bando mus įtikinti priešingai.“

Bendroji informacija

Pagal ES 2002 m. Universaliųjų paslaugų direktyvą universalioji paslauga reiškia tai, kad piliečiams turi būti sudarytos galimybės prisijungti prie viešojo telefono tinklo fiksuotoje vietoje ir naudotis viešosiomis telefoninio ryšio paslaugomis žodiniams pranešimams ir duomenims perduoti turint funkcinę interneto prieigą. Direktyvoje taip reikalaujama, kad vartotojai galėtų naudotis informacijos apie abonentus teikimo paslaugomis ir abonentų knygomis, taksofonais ir specialiomis priemonėmis, jei jie yra neįgalūs. Universaliųjų paslaugų direktyvos taikymo sritį Europos Komisija persvarsto kas trejus metus (IP/05/594, IP/06/488). Šiame pranešime Europos Parlamentas, Taryba, nacionaliniai reguliuotojai, telekomunikacijų paslaugų teikėjai, vartotojų asociacijos ir piliečiai raginami prisidėti prie diskusijos apie plačiajuosčio ryšio užtikrinimą visiems ES gyventojams. Atsiliepimai bus įtraukti į 2009 m. antrąjį pusmetį skelbsimą Europos Komisijos komunikatą, o 2010 m. galima tikėtis teisės akto pasiūlymo.

Vakar Europos Parlamentas balsuodamas pritarė Europos Komisijos pasiūlymams suteikti vartotojams daugiau teisių, kurios būtų užtikrintos direktyva: veiksmingas Europos bendrasis pagalbos telefono numeris 112, ypač žmonėms su negalia, ir teisė per vieną dieną pakeisti fiksuotojo arba judriojo ryšio operatorių nekeičiant turimo telefono numerio.

Pranešimą apie universaliosios paslaugos ateitį rasite:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/current/consumer_rights/universal_service/index_en.htm

Taip pat žr. MEMO/08/583

Priedas

1 paveikslas. Europos Sąjungos gyventojų, kurie gali naudotis fiksuotojo plačiajuosčio ryšio tinklu, dalis (procentais)

[ ]

Šaltinis – IDATE

2 paveikslas. Naudojimosi plačiajuosčiu ryšiu rodiklis 100 Europos Sąjungos gyventojų

[ ]

3 paveikslas. Europos Sąjungos namų ūkių, kuriuose naudojamasi internetu ir plačiajuosčiu ryšiu, dalis (procentais)

[ ]

Šaltinis – e. ryšių namų ūkiuose tyrimai

4 paveikslas. Judriojo ryšio abonentų dalis Europos Sąjungoje

[ ]


Side Bar