Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1397

Bρυξέλλες, 25 Σεπτεμβρίου 2008

Ευρυζωνικό Ίντερνετ για όλους τους Ευρωπαίους: Η Επιτροπή εγκαινιάζει το διάλογο σχετικά με το μέλλον της καθολικής υπηρεσίας

Πώς μπορεί η ΕΕ να επιτύχει ότι όλοι οι Ευρωπαίοι - από τη βόρεια Φινλανδία ώς το Νότο της Ιταλίας κι από τη Δυτική Ιρλανδία ώς την ανατολική Ρουμανία - θα έχουν πρόσβαση σε ευρυζωνικό Ίντερνετ (Διαδίκτυο); Αυτό είναι το βασικό ερώτημα που τίθεται σε σημερινή έκθεση της Επιτροπής. Από το 2003 έως το 2007 η χρήση των ευρυζωνικών συνδέσεων στην ΕΕ τριπλασιάστηκε, φτάνοντας το 36% των νοικοκυριών. Ωστόσο, το 7% του πληθυσμού της ΕΕ εξακολουθεί να μην έχει σύνδεση (ποσοστό 30% στις αγροτικές περιοχές). Στην ΕΕ παρατηρούνται εντυπωσιακές ανισότητες: ενώ στη Δανία, στο Λουξεμβούργο και στο Βέλγιο καλύπτεται το 100% του πληθυσμού, περισσότερο από το 60% στη Ρουμανία (και 75% στις αγροτικές περιοχές) δεν διαθέτει ευρυζωνική πρόσβαση. Ακόμα και σε ισχυρές οικονομίες, όπως στην Ιταλία και τη Γερμανία, το 18% και 12% αντίστοιχα του πληθυσμού της υπαίθρου δεν καλύπτεται. Καθώς οι ευρυζωνικές επικοινωνίες αποβαίνουν όλο και πιο σημαντικές στην καθημερινή ζωή, μέτρα και εργαλεία πολιτικής, όπως η διαχείριση του ραδιοφάσματος και οι κινητές δορυφορικές υπηρεσίες πρέπει να πλαισιώσουν μια ευρεία συζήτηση σχετικά με την καθολική υπηρεσία στον τομέα των τηλεπικοινωνιών - ένα δίχτυ ασφάλειας που εγγυάται ένα ελάχιστο επίπεδο υπηρεσιών, όπως σύνδεση σε τηλεφωνικό δίκτυο και βασική πρόσβαση στο Ίντερνετ, ικανοποιώντας βασικές ανάγκες που δεν καλύπτει η αγορά.

«Το Ίντερνετ υψηλής ταχύτητας είναι το διαβατήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας και απαραίτητη προϋπόθεση για την οικονομική ανάπτυξη. Γι αυτό το λόγο αποτελεί πολιτική της παρούσας Επιτροπής να έχουν αποκτήσει όλοι οι Ευρωπαίους ευρυζωνικό Ίντερνετ (Διαδίκτυο) έως το 2010», δήλωσε η αρμόδια Επίτροπος για τις τηλεπικοινωνίες, κα Viviane Reding. «Πολλά έχουν επιτευχθεί κατά την τελευταία τετραετία, ενώ νέα εργαλεία, όπως οι δορυφορικές ευρυζωνικές συνδέσεις, βρίσκονται σε καλό δρόμο. Μια άλλη ευχάριστη είδηση είναι ότι οι 8 χώρες της ΕΕ με τις καλύτερες επιδόσεις ξεπερνούν κατά πολύ τις ΗΠΑ στην αφομοίωση της ευρυζωνικής τεχνολογίας. Προϋπόθεση όμως για την αφομοίωση είναι η πρόσβαση, που δεν υπάρχει ακόμα σε ορισμένες περιοχές της ΕΕ. Πρέπει να συνδυάσουμε όλες τις προσπάθειες για να εξασφαλίσουμε ότι όλοι οι πολίτες θα μπορούν σύντομα να συνδεθούν.»

Η Επιτροπή δημοσίευσε σήμερα έκθεση, στην οποία αναφέρεται ότι οι ανταγωνιστικές αγορές ευρυζωνικού Ίντερνετ παρέχουν στους πολίτες της ΕΕ ευρεία και οικονομικά προσιτή πρόσβαση. Απαιτείται, ωστόσο, να καταβληθούν περαιτέρω προσπάθειες προκειμένου να εξασφαλιστεί ευρυζωνική πρόσβαση σε όλους. Μέχρι στιγμής, η ΕΕ έχει τονώσει τις ευρυζωνικές συνδέσεις με τα παρακάτω τρία εργαλεία:

(1) Τηλεπικοινωνιακές ρυθμίσεις για αποτελεσματικότερο ανταγωνισμό και επενδύσεις. Τον Ιανουάριο του 2008 η Ευρώπη διέθετε σχεδόν 100 εκατ. ευρυζωνικές γραμμές και ρυθμό ανάπτυξης 20%, με καθημερινή σύνδεση 52.000 νέων γραμμών το 2007 (IP/08/460). (IP/08/460). Την περασμένη εβδομάδα, η Επιτροπή δημοσίευσε και άλλες ρυθμιστικές οδηγίες για τη διασφάλιση του ανταγωνισμού και των επενδύσεων σε δίκτυα οπτικών ινών (IP/08/1370).

(2) Το καλοκαίρι συγκροτήθηκε ένα νέο σύστημα για την τόνωση των κινητών δορυφορικών υπηρεσιών, με δορυφορική διανομή ευρυζωνικών συνδέσεων σε ολόκληρη την ΕΕ. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο δημιούργησαν μονοαπευθυντική θυρίδα για την έγκριση των υπηρεσιών αυτών: αντί για 27 διαδικασίες, οι φορείς εκμετάλλευσης κινητών δορυφορικών επικοινωνιών μπορούν τώρα να υποβάλουν απευθείας αίτηση στην Επιτροπή (IP/08/1250).

(3) Τον Νοέμβριο του 2007, η Επιτροπή διατύπωσε προτάσεις για μεταρρύθμιση της διαχείρισης του ραδιοφάσματος, με σκοπό νά ελευθερωθούν πόροι για νέες ασύρματες υπηρεσίες (IP/07/1677) - οι περισσότερες από τις προτάσεις εγκρίθηκαν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 24 Σεπτεμβρίου (MEMO/08/581). Εάν το Συμβούλιο αποδεχθεί επίσης αυτή τη νέα μορφή διαχείρισης του ραδιοφάσματος, το ψηφιακό μέρισμα (επιπλέον ραδιοφάσμα διαθέσιμο λόγω της μετάβασης από την αναλογική στην ψηφιακή τηλεόραση) θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε νέες ασύρματες ευρυζωνικές υπηρεσίες, όχι μόνο για νέα τηλεοπτικά κανάλια.

Στη σημερινή έκθεση της Επιτροπής διατυπώνεται το ερώτημα εάν τα μέτρα αυτά είναι αρκετά ή αν θα πρέπει να εξεταστεί το ενδεχόμενο επιβολής μιας νέας υποχρέωσης παροχής καθολικής υπηρεσίας.

Από την έκθεση προκύπτει επίσης έντονη αύξηση του αριθμού των Ευρωπαίων που χρησιμοποιούν κινητό τηλέφωνο. Από τότε που ανέλαβε τα καθήκοντά της η παρούσα Επιτροπή, το επίπεδο των συνδρομών κινητής τηλεφωνίας έχει αυξηθεί από 85% έως 112%. «Τα στοιχεία αυτά ισοδυναμούν με σημαντική ψήφο εμπιστοσύνης των καταναλωτών κινητής τηλεφωνίας όσον αφορά την υγεία του τομέα των κινητών επικοινωνιών στην Ευρώπη», δήλωσε η Επίτροπος κα Viviane Reding. «Φανερώνουν ότι προς το παρόν, δεν υπάρχει ανάγκη για επιβολή υποχρεώσεων παροχής καθολικής υπηρεσίας στους φορείς εκμετάλλευσης κινητών επικοινωνιών - ακόμα και αν ορισμένοι τουλάχιστον από τους εκπροσώπους των ομάδων συμφερόντων προσπαθούν να μας πείσουν για το αντίθετο αυτές τις μέρες.»

Ιστορικό:

Με βάση την κοινοτική οδηγία για την καθολική υπηρεσία του 2002, καθολική υπηρεσία σημαίνει ότι οι πολίτες πρέπει να είναι σε θέση να συνδεθούν με το δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο σε σταθερή θέση και να έχουν πρόσβαση σε δημόσιες τηλεφωνικές υπηρεσίες για επικοινωνίες φωνής και δεδομένων με λειτουργική πρόσβαση στο Διαδίκτυο. Η οδηγία ορίζει επίσης ότι οι καταναλωτές πρέπει να έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες πληροφοριών καταλόγου και σε καταλόγους, σε κοινόχρηστα τηλέφωνα, ενώ προβλέπει και ειδικά μέτρα για άτομα με αναπηρίες. Η Επιτροπή επανεξετάζει το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας για την καθολική υπηρεσία κάθε 3 χρόνια (IP/05/594, IP/06/488). Η σημερινή έκθεση καλεί το Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές, τους παρόχους τηλεπικοινωνιών, τις ενώσεις καταναλωτών και τους πολίτες να συμβάλουν σε διάλογο για την επίτευξη της ευρυζωνικής πρόσβασης για όλους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι εισηγήσεις αυτές θα τροφοδοτήσουν ανακοίνωση της Επιτροπής κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2009 και, ενδεχομένως, νομοθετικές προτάσεις το 2010. »

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπερψήφισε χθες τις προτάσεις της Επιτροπής για την ενίσχυση και άλλων δικαιωμάτων των χρηστών που θεσπίζονται με την οδηγία: την αποτελεσματικότητα του ενιαίου ευρωπαϊκού αριθμού έκτακτης ανάγκης 112, ιδίως για άτομα με αναπηρίες, καθώς και το δικαίωμα αλλαγής σταθερού ή κινητού τηλεπικοινωνιακού φορέα εκμετάλλευσης σε μία ημέρα, με ταυτόχρονη διατήρηση του υπάρχοντος τηλεφωνικού αριθμού.

Η σημερινή έκθεση για το μέλλον της καθολικής υπηρεσίας είναι διαθέσιμη σε:
http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/current/consumer_rights/universal_service/index_en.htm

Βλ. επίσης MEMO/08/583

Παράρτημα

Διάγραμμα 1: Ευρυζωνική κάλυψη σταθερών στην ΕΕ ως % του πληθυσμού

[ Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED ]

Πηγή: IDATE

Διάγραμμα 2: Διείσδυση της ευρυζωνικής χρήσης ανά 100 κατ. στην ΕΕ

[ Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED ]

Διάγραμμα 3: Οικιακή διείσδυση του Ίντερνετ και ευρυζωνικών συνδέσεων, % νοικοκυριών της ΕΕ

[ Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED ]

Πηγή: Έρευνες νοικοκυριών για τις ηλ-επικοινωνίες

Διάγραμμα 4: Διείσδυση συνδρομητών κινητών επικοινωνιών στην ΕΕ

[ Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED ]


Side Bar