Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1397

V Bruselu dne 25. září 2008

Komise zahajuje diskusi o budoucnosti univerzální služby s cílem zajistit širokopásmový internet pro všechny občany EU

Jak může EU zajistit, aby všichni její občané mohli používat širokopásmový internet, ať již jsou na severu Finska, na jihu Itálie, na západě Irska nebo na východě Rumunska? Tuto zásadní otázku klade Komise ve své dnešní zprávě. Využití širokopásmového připojení se v EU v letech 2003-2007 ztrojnásobilo až na 36 %. 7 % obyvatel EU však nadále nemá připojení a na venkově je bez připojení dokonce 30 %. V rámci EU existují propastné rozdíly, kdy 100 % obyvatel Dánska, Lucemburska a Belgie má možnost se připojit, zatímco přes 60 % obyvatel Rumunska a 75 % v jeho venkovských oblastech tuto možnost nemá. Dokonce i ve venkovských oblastech vyspělých ekonomik, jako např. v Itálii a v Německu, nemá stále možnost připojení 18 %, resp. 12 % obyvatel. Širokopásmové připojení je pro každodenní život stále důležitější. Správa spektra a mobilní satelitní služby se tak musí stát předmětem rozsáhlé diskuse o univerzální službě v sektoru telekomunikací. Je třeba vytvořit záchrannou síť zajišťující minimální úroveň služeb, jako např. připojení k telefonní síti a základní přístup k internetu, tak aby byly uspokojeny základní potřeby, jež trh není schopen zabezpečit.

„Vysokorychlostní internet je vstupenkou do světa informační společnosti a zásadní podmínkou hospodářského růstu. Komise chce proto do roku 2010 pro všechny občany EU zajistit možnost přístupu k širokopásmovému internetu,“ řekla Viviane Redingová, komisařka EU pro telekomunikace. „V posledních čtyřech letech došlo k významnému pokroku v mnoha oblastech a nové nástroje plní dobře své poslání (např. širokopásmový satelitní přístup). Pozitivní je i to, že širokopásmové služby jsou v 8 nejvyspělejších státech EU využívání ve vyšší míře než ve Spojených státech amerických. Má-li však mít přístup k internetu ještě více lidí, musí možnost připojení existovat. Je třeba vynaložit veškeré úsilí k tomu, abychom všem občanům zajistili co nejdříve možnost se připojit.“

Komise dnes zveřejnila zprávu, v níž se uvádí, že konkurenční trh s širokopásmovým internetem poskytuje občanům velmi rozšířený a cenově dostupný přístup. Chceme-li však zajistit širokopásmový přístup všem, je třeba vynaložit další úsilí. EU prozatím podporuje širokopásmový přístupu pomocí těchto tří nástrojů:

1) Pravidla pro odvětví telekomunikací, jež podporují konkurenci a investice. V lednu 2008 existovalo v EU téměř 100 milionů širokopásmových linek. Přitom tempo růstu v roce 2007 bylo 20 %, denně se v tomto období připojovaly 52 tisíce nových linek (IP/08/460). Komise minulý týden zveřejnila další regulační pokyny, které mají zajistit konkurenci a investice v sítích z optických vláken (IP/08/1370).

2) Letos v létě byl zřízen nový systém na podporu mobilních satelitních služeb, jenž by měl zajistit širokopásmový přístup v EU pomocí satelitů. Evropský parlament a Rada zřídili jednotné místo pro schvalování těchto služeb. Operátoři mobilních satelitních služeb tak žádají Komisí místo toho, aby se museli vypořádat s 27 různými postupy (IP/08/1250).

3) V listopadu 2007 navrhla Komise reformu správy spektra, aby se uvolnily frekvence pro nové bezdrátové služby (IP/07/1677). Převážná část návrhu byla 24. září schválena Evropským parlamentem (MEMO/08/581). Bude-li nový způsob správy spektra schválen i Radou, bude možno digitální dividendu, tj. dodatečné kmitočty uvolněné přechodem z analogové televize na televizi digitální, využít i pro nové bezdrátové širokopásmové služby a nejenom pro další televizní kanály.

Komise se ve své dnešní zprávě ptá, zda jsou uvedená opatření dostatečná, či zda je třeba uvažovat o povinnosti nové univerzální služby.

Ze zprávy vyplývá i poznatek, že výrazně vzrostl počet občanů EU, kteří používají mobilní telefony. Počet účastníků v mobilních sítích se za funkční období stávající Komise zvýšil z 85 na 112 %. „Z uvedených čísel vyplývá, že uživatelé mobilních služeb mají důvěru v tento sektor telekomunikací,“ řekla Viviane Redingová, komisařka EU pro telekomunikace. „Dokazují, že v současnosti není třeba mobilním operátorům ukládat povinnost univerzální služby, i když se nás někteří lobisté z tohoto odvětví snaží přesvědčovat o opaku.“

Souvislosti:

Univerzální služba ve smyslu směrnice o univerzální službě z roku 2002 znamená, že občané musí mít možnost pevného připojení k veřejné telefonní síti a musí mít přístup k hlasovým a datovým službám této sítě, spolu s funkčním přístupem k internetu. Směrnice dále vyžaduje, aby uživatelé měli přístup k informační službě o telefonních číslech a k telefonním seznamům, veřejným automatům a v případě zdravotně postižených i ke zvláštním službám. Komise směrnici o univerzální službě přezkoumává každé 3 roky (IP/05/594, IP/06/488). Dnešní zpráva obsahuje výzvu Evropskému parlamentu, Radě, národním regulátorům, poskytovatelům telekomunikací, sdružením na ochranu spotřebitelů a občanským sdružením, aby zahájili diskusi o zajištění širokopásmového přístupu pro všechny občany EU. Příspěvky z diskuse budou využity při přípravě sdělení Komise ve druhé polovině roku 2009 a případně i v návrzích legislativy v roce 2010.

Evropský parlament včera odhlasoval návrhy Komise, jež mají posílit práva uživatelů zajištěná směrnicí, jako je účinnost jednotného evropského čísla tísňového volání 112, zvláště pak pro zdravotně postižené občany a právo na změnu operátora pevného či mobilního připojení během jednoho dne s možností ponechat si vlastní telefonní číslo.

Zpráva o budoucnosti univerzální služby, která byla dnes zveřejněna, je k dispozici na internetové adrese:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/current/consumer_rights/universal_service/index_en.htm

Viz také MEMO/08/583.

Příloha

Obr. č. 1: Pokrytí pevnou širokopásmovou sítí v EU v % obyvatel

[ ]

Zdroj: IDATE

Obr. č. 2: Rozšíření využívání širokopásmového připojení na 100 obyvatel v EU

[ ]

Obr. č. 3: Rozšíření internetu a širokopásmového připojení v domácnostech EU v %

[ ]

Zdroj: průzkumy o využívání elektronických komunikací v domácnostech

Obr. č. 4: Rozšíření uživatelů mobilních služeb v EU

[ ]


Side Bar