Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1391

V Bruseli, 23. septembra 2008

Polygloti otvárajú oslavy Európskeho dňa jazykov

Komisia pozýva novinárov na stretnutie s polyglotmi pri príležitosti osláv Európskeho dňa jazykov 2008. Dňa 26. septembra budú oslavy pokračovať v Paríži, Bruseli a členských štátoch. Komisár Leonard Orbán sa v Paríži zúčastní na konferencii „États Généraux du Multilinguisme“. V Bruseli sa uskutoční konferencia o prekladoch a v St Josse, ktorého obyvatelia hovoria mnohými jazykmi, sa bude konať „festival jazykov“.

„Európsky deň jazykov poskytuje každoročnú príležitosť dokázať naše záväzky voči budovaniu jednoty a vedúcu pozíciu pri posilňovaní našich medzikultúrnych väzieb prostredníctvom výuky jazykov a vzájomného porozumenia“, povedal komisár Leonard Orbán.

Rada Európy a Európska komisia určili následne po roku 2001, ktorý bol Európskom roku jazykov, 26. september za Európsky deň jazykov. Podporuje sa tak kultúrne dedičstvo, ktoré tvorí neodlúčiteľnú súčasť jazykov v Európe.

Stretnutie s polyglotmi v Bruseli, v utorok 23. septembra

Komisia pozýva novinárov na stretnutie s niekoľkými prekladateľmi, pre ktorých nie je učenie sa a používanie mnohých cudzích jazykov (v niektorých prípadoch až 20) problémom, ale potešením. Toto stretnutie bude príležitosťou na diskusiu o skúsenostiach polyglotov s učením sa jazykov, a snáď aj o inšpirácii jednotlivca učiť sa viacero cudzích jazykov, používaných metódach, ako aj o možných limitoch ľudskej kapacity učiť sa cudzie jazyky. Stretnutie sa koná o 12:30 v tlačovej miestnosti budovy Berlaymont.

Európsky deň jazykov, v piatok 26. septembra

V Paríži: Komisár Leonard Orbán sa zúčastní na konferencii „États Généraux du Multilinguisme“, ktorú organizuje francúzske predsedníctvo na Sorbonskej univerzite.

Cieľom konferencie je diskusia o politikách členských štátov EÚ týkajúcich sa posilnenia jazykových schopností občanov, a to na školách, ako aj v rámci celoživotného vzdelávania, s dôrazom na príspevok viacjazyčnosti k rozvoju, pokroku a súdržnosti.

http://www.ue2008.fr/PFUE/lang/en/accueil/PFUE-09_2008/PFUE-26.09.2008/etats_generaux_du_multilinguisme_7216

V Bruseli: Konferencia „Preklad je našou prácou“ sa uskutoční o 15:00 hodine v miestnosti S3 budovy Charlemagne, a bude sa zaoberať úlohou a výzvami prekladu v rastúcom viacjazyčnom prostredí, ako aj príspevkom prekladu k medzikultúrnemu dialógu a európskej integrácii, a zároveň aj o jeho nákladoch a výhodách. Konferencia je venovaná občanom, ktorí sa zaujímajú o cudzie jazyky alebo s nimi prichádzajú do styku vo svojej práci.

„Festival jazykov“ sa zameriava na komúnu St Josse, kde sa hovorí viacerými cudzími jazykmi. Na festivale sa budú hrať počítačové hry založené na cudzích jazykoch, konať ochutnávky jedál, sledovať filmy a hrať interaktívne hry o ceny. K tomu bude hrať živá hudba, premietať sa budú dokumentárne filmy a uskutočnia sa návštevy žiakov z miestnych škôl.

V členských štátoch: Zastúpenia Komisie organizujú v rôznych členských štátoch jazykové aktivity.

Internetové stránky:

Komisár Orbán: http://ec.europa.eu/commission_barroso/orban/index_en.htm

Portál jazykov http://europa.eu/languages/en/home

GR pre preklad (DGT) http://ec.europa.eu/dgs/translation/index_en.htm

Generálne riaditeľstvo pre vzdelávanie a kultúru (EAC):

http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/index_en.html

Aktivity dňa jazykov:

http://ec.europa.eu/education/languages/eu-language-policy/doc2836_en.htm

Rada Európy http://www.coe.int/


Side Bar