Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1370

Bruxelles, 18 septembrie 2008

Banda largă: Comisia lansează o consultare privind o strategie de reglementare menită să promoveze în Europa rețelele de acces de mare viteză de generație următoare

Comisia Europeană a lansat o consultare publică privind principiile de reglementare care trebuie aplicate de statele membre ale UE rețelelor de acces în bandă largă de generație următoare. Rețelele de acces de generație următoare pe bază de fibre optice permit rate de transfer de câteva ori mai mari decât cele disponibile în rețelele tradiționale de sârmă de cupru. Rețelele de acces de generație următoare sunt necesare pentru a transmite conținut de înaltă definiție (de exemplu, televiziune de înaltă definiție) și aplicații interactive. Obiectivul creării unui cadru comun de reglementare pentru rețelele de acces de generație următoare constă în a promova aplicarea unui tratament uniform operatorilor din UE, asigurând astfel predictibilitatea cadrului de reglementare necesară pentru investiții. Consultările lansate de Comisie au la bază un proiect de recomandare adresat autorităților de reglementare din cele 27 de state membre, în care se sugerează definiții privind categoriile armonizate de servicii reglementate, condițiile de acces, ratele rentabilității și primele de risc adecvate. Consultarea publică va fi deschisă până la 14 noiembrie 2008. Comisia va finaliza apoi recomandarea în lumina observațiilor primite și o va adopta formal în 2009.

Neelie Kroes, comisarul pentru concurență, a declarat: „Instalarea de noi rețele de fibre va determina condițiile concurențiale de mâine. Avem nevoie de un cadru adecvat pentru a le da societăților europene un acces echitabil la noile rețele. Vrem norme naționale care nu numai să încurajeze investițiile considerabile necesare în rețelele de fibre, dar să și consolideze concurența în ceea ce privește comunicațiile în bandă largă.”

„Pentru ca atât consumatorii privați, cât și întreprinderile să beneficieze de servicii competitive prin fibră optică, este vitală punerea la dispoziție de către Comisie a orientărilor normative de care are nevoie piața”, a afirmat Viviane Reding, comisarul UE pentru telecomunicații. „Dorim să reducem discrepanțele dintre abordările normative din Europa, în vederea asigurării siguranței juridice. Acțiunile necoordonate sau chiar contradictorii ale autorităților de reglementare naționale în ceea ce privește rețelele de generație următoare ar putea afecta grav concurența și submina piața unică europeană. Propunem, în special, să se aplice prime de risc specifice fiecărui proiect, astfel încât concurența să poată înflori, iar investitorii să fie răsplătiți pe măsura riscurilor pe care și le-au asumat.”

Instalarea rețelelor de acces de generație următoare este indispensabilă furnizării de servicii în bandă largă noi consumatorilor europeni. O serie de operatori, atât cei tradiționali, cât și cei alternativi au implementat în unele state membre la scară largă infrastructuri noi în bandă largă, însă Europa pare a se situa în continuare în urma altor economii, în special a Statelor Unite și Japoniei.

Comisia este hotărâtă să asigure o tranziție armonioasă, eficientă și în timp util la rețelele de acces de generație următoare. Din acest motiv, consultarea lansată privește principiile de reglementare pe care le consideră cele mai adecvate pentru a încuraja investițiile în rețelele de acces de generație următoare, consolidând în același timp concurența.

Principiul de bază al reglementării rețelelor de acces de generație următoare în UE

Principiul de bază al proiectului de recomandare a Comisiei îl reprezintă faptul că autoritățile de reglementare naționale ar trebui să furnizeze acces la rețelele operatorilor dominanți la cel mai scăzut nivel posibil, și anume ar trebui să autorizeze accesul la rețelele operatorilor dominanți, permițând competitorilor să își instaleze propriile fibre. Totuși, rețelele de acces de generație următoare ar trebui să impună și alte obligații de acces fizic (acces la fibre neutilizate) în afară de accesul la rețele atunci când acestea nu sunt disponibile sau când densitatea populației este prea redusă pentru a putea fi aplicat un model economic viabil. Va fi permis în continuare accesul la elemente active, precum fluxul de date, în cazul în care măsurile corective de mai mică amploare nu remediază suficient denaturarea concurenței.

Proiectul de recomandare oferă, de asemenea, o abordare comună pentru a asigura un acces nediscriminatoriu, precum și o metodologie de calculare a unei rate adecvate a rentabilității, inclusiv a unei prime de risc. Comisia consideră că pentru rețelele de acces de generație următoare ratele rentabilității ar trebui să fie stabilite în lumina riscurilor asociate cu acest tip de investiție, ținând cont de faptul că pentru operatorii de telefonie fixă și mobilă costul mediu ponderat nominal al capitalului înainte de impozitare a fost de circa 8-12% în ultimii ani.

Context:

Există 229 de milioane de linii de cupru în UE (sursă: Idate, anuarul Digiworld pe 2008), față de puțin peste 1 milion de conexiuni prin fibre. Analiștii prognozează cheltuieli suplimentare privind rețelele de acces de generație următoare în valoare de 20 de miliarde EUR până în 2011.

Accesul în bandă largă este reglementat în prezent de autoritățile de reglementare naționale. Obiectivul recomandării Comisiei va fi de a promova aplicarea unor măsuri uniforme privind accesul la rețelele de acces de generație următoare ale operatorilor dominanți. Aceasta are la bază avizul Grupului entităților europene de reglementare („ERG”) privind principiile de reglementare a rețelelor de acces de generație următoare, înaintat Comisiei la 1 octombrie 2007.

Documentul de consultare publică al Comisiei poate fi găsit la:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/library/public_consult/nga/index_en.htm

Informații privind lucrările ERG referitor la rețelele de acces de generație următoare sunt disponibile la: http://www.erg.eu.int/doc/publications/erg07_16rev2_opinion_on_nga.pdf și http://www.erg.eu.int/doc/publications/erg_07_16rev2b_nga_opinion_suppl_doc.pdf

Contribuțiile dvs. la consultarea publică lansată de Comisie pot fi trimise la:

infso-b1ext@ec.europa.eu

A se vedea, de asemenea, MEMO/08/572


Side Bar