Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1370

Brüsszel, 2008. szeptember 18.

Szélessávú szolgáltatások: a Bizottság a nagy sebességű új generációs hozzáférési hálózatok fejlesztésére vonatkozó szabályozási megközelítésről folytat konzultációt

Az Európai Bizottság nyilvános konzultációt indított azokról a szabályozási elvekről, amelyeket az uniós tagállamoknak a szélessávú új generációs hozzáférési hálózatokra kell alkalmazniuk. Az optikai szálakból álló, új generációs hálózatok a jelenlegi, hagyományos rézhuzalos hálózatokénál többszörösen gyorsabb adatátvitelt tesznek lehetővé. Az ilyen hálózatok nagy felbontású tartalomszolgáltatást (pl. nagy felbontású műsorszórást) és interaktív alkalmazásokat igényelnek. Az új generációs hálózatokra vonatkozó közös szabályozási keret célja annak elősegítése, hogy az Unióban következetes bánásmódot alkalmazzanak az üzemeltetőkkel szemben, és ezáltal biztosítsák a beruházásokhoz szükséges, kiszámítható szabályozást. A Bizottság erről folytat konzultációt a 27 uniós tagállam szabályozó hatóságaihoz címzett ajánlástervezet alapján. Ebben harmonizált kategóriák meghatározására tesz javaslatot a szabályozott szolgáltatások, a hozzáférési feltételek, a megtérülés és a megfelelő kockázati felár vonatkozásában. A nyilvános konzultáció 2008. november 14-ig tart. Ezt követően a Bizottság a kapott észrevételek alapján véglegesíteni fogja az ajánlást, amelyet hivatalosan 2009-ben fogad majd el.

Neelie Kroes, az EU versenypolitikáért felelős biztosa a következőket nyilatkozta: „Az új, optikai szálas hálózatok kiépítése meghatározza majd a jövőbeni versenyfeltételeket. Megfelelő szabályozási keretre van szükségünk, amely tisztességes feltételekkel biztosít hozzáférést az európai vállalatoknak az új hálózatokhoz. Olyan nemzeti szabályokat kívánunk, amelyek nem csupán az optikai szálas hálózatokba történő, szükséges, jelentős beruházásokat ösztönzik, hanem a szélessávú szolgáltatások versenyét is erősítik.”

„Ahhoz, hogy akár a magánfogyasztók, akár a vállalkozások élvezhessék a versenyen alapuló optikai szálas szolgáltatásokból fakadó előnyöket, alapvető jelentőségű, hogy a Bizottság biztosítsa a piaci igényeknek megfelelő szabályozási útmutatást” – jelentette ki Viviane Reding, a hírközlésért felelős uniós biztos. „A jogbiztonság érdekében Európaszerte csökkenteni kívánjuk a szabályozási megközelítések eltéréseit. A nemzeti szabályozó hatóságok új generációs hozzáférési hálózatokra vonatkozó koordinálatlan vagy akár egymásnak ellenmondó intézkedései súlyosan károsíthatják a versenyt és veszélybe sodorhatják az egységes európai piacot. Elsősorban azt javasoljuk, hogy projektektől függő kockázati felárat alkalmazzanak annak érdekében, hogy a verseny kibontakozhasson, és ugyanakkor a beruházók is az általuk vállalt kockázattal arányos ellentételezésben részesüljenek.”

Az új generációs hálózatok kiépítése elengedhetetlen feltétele annak, hogy új szélessávú szolgáltatásokat nyújtsanak az európai fogyasztók számára. Noha a piaci szereplők – a már jelenlévő és alternatív üzemeltetők – több tagállamban megkezdték az új szélessávú infrastruktúra széleskörű kiépítését, Európa a jelek szerint továbbra is lemarad más gazdaságok, elsősorban az Egyesült Államok és Japán mögött.

A Bizottság elkötelezett aziránt, hogy az új generációs hálózatokra való áttérést következetesen, hatékonyan és kellő időben hajtsák végre. Ezért konzultációt folytat azokról a szabályozási elvekről, amelyeket a legmegfelelőbbnek vél az említett hálózatokba történő beruházások előmozdítása és egyidejűleg a verseny fokozása céljából.

Az új generációs hozzáférési hálózatokra vonatkozó uniós alapelv

A bizottsági ajánlástervezetnek az az alapelve, hogy a nemzeti szabályozó hatóságoknak a lehető legalacsonyabb szinten kell hozzáférést biztosítaniuk a piaci erőfölényben lévő üzemeltetők hálózataihoz. Elsősorban az ilyen üzemeltetők vezetékeihez kell hozzáférést engedélyezniük, hogy a versenytársak telepíthessék a saját kábeleiket. Ha azonban vezetékek nem állnak rendelkezésre vagy a fenntartható üzleti modellekhez túl csekély a népsűrűség, a nemzeti szabályozó hatóságoknak a vezetékekhez való hozzáférésen túl további fizikai hozzáférési kötelezettségeket (hozzáférés a megvilágítatlan üvegszálakhoz) kell megállapítaniuk. Amennyiben az alacsonyabb szintű korrekciós intézkedések nem elegendőek a versenytorzulás kiküszöböléséhez, akkor továbbra is biztosítani kell az aktív elemekhez, így a „bitfolyamhoz” való hozzáférést.

Az ajánlástervezet emellett közös megközelítést is nyújt a megkülönböztetéstől mentes hozzáférés szavatolása, valamint a kockázati felárat is tartalmazó ésszerű megtérülés kiszámítása céljából. A Bizottság úgy véli, hogy az új generációs hálózatok esetében a megtérülést az ilyen beruházásokkal együtt járó kockázatok figyelembevételével kell megállapítani, szem előtt tartva ugyanakkor, hogy a vezetékes– és mobilszolgáltatók esetében az elmúlt években nagyjából 8-12% volt a tőke adózás előtti, súlyozott névleges átlagköltsége.

Háttér:

Európában 229 millió a rézvezetékek száma (forrás: Idate, Digiworld yearbook 2008), szemben a valamivel 1 millió feletti optikai szálas összeköttetéssel. Az elemzők azt vetítik előre, hogy 2011-ig további 20 milliárd EUR-t fordítanak az új generációs hozzáférési hálózatokra.

A szélessávú hozzáférés jelenleg a nemzeti szabályozó hatóságok szabályozása alá tartozik. A bizottsági ajánlástervezet célja, hogy előmozdítsa a hozzáférés tekintetében következetes korrekciós intézkedések alkalmazását az új generációs hálózatok piaci erőfölényben lévő üzemeltetőivel szemben. A dokumentum az európai szabályozó hatóságok csoportjának az ilyen hálózatokra vonatkozó szabályozási alapelvekről szóló véleményére épül, amelyet a testület 2007. október 1-jén nyújtott be a Bizottsághoz.

A nyilvános konzultációra vonatkozó bizottsági dokumentum az alábbi internetcímen található meg:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/library/public_consult/nga/index_en.htm

Az európai szabályozó hatóságok csoportjának az új generációs hálózatokra vonatkozó tevékenysége az alábbi internetcímeken érhető el: http://www.erg.eu.int/doc/publications/erg07_16rev2_opinion_on_nga.pdf, valamint http://www.erg.eu.int/doc/publications/erg_07_16rev2b_nga_opinion_suppl_doc.pdf

A Bizottság nyilvános konzultációjával kapcsolatos hozzászólásait kérjük, küldje a következő címre:

infso-b1ext@ec.europa.eu

Lásd még: MEMO/08/572


Side Bar