Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

IP/08/1346

Brüssel, 18. september

Sadamate turvalisus: Eesti ja Ühendkuningriik ei ole ühenduse õigusnorme õigeaegselt üle võtnud

Täna algatas komisjon Euroopa Kohtus rikkumismenetluse Eesti ja Ühendkuningriigi suhtes, kes ei ole ettenähtud tähtaja jooksul siseriiklikku õigusse üle võtnud ühenduse õigusnorme sadamate turvalisuse tugevdamise kohta.

Eesti ei ole komisjonile teatanud ühestki riiklikust meetmest sadamate turvalisuse tugevdamist käsitleva direktiivi ülevõtmiseks. Ühendkuningriik kaevatakse Euroopa Kohtusse puuduliku ülevõtmise eest, kuna direktiiv on üle võetud ainult Gibraltaril. Mõlemas liikmesriigis on meetmed direktiivi täielikuks ülevõtmiseks ettevalmistamisel, kuid neid ei ole veel lõplikult vastu võetud.

Liikmesriigid oleksid pidanud direktiivi üle võtma hiljemalt 15. juuniks 2007.

Kõnealuse direktiivi[1] eesmärk on kindlaks määrata ühenduse raamistik turvalisuse tagamiseks sadamapiirkondades tervikuna. Seega täiendab direktiiv juba alates 2004. aastast kehtinud meetmeid, mida kohaldatakse ainult laevade ja sadamaterminalide suhtes. Direktiivis on kindlaks määratud üldeeskirjad turvameetmete kohta, mille eesmärk on tõkestada tahtlikke õigusrikkumisi sadamate ja sadamarajatiste vastu. Samuti on direktiivis sätestatud viisid meetmete rakendamiseks ja nende nõuetele vastavuse kontrollimiseks.


[1] Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2005/65/EÜ, 26. oktoober 2005, sadamate turvalisuse tugevdamise kohta, ELT L 310, 25.11.2005.


Side Bar