Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1340

Bruselj, 18. septembra 2008

Komisija želi v celoti izkoristiti potencial jezikov

Danes je Evropska komisija sprejela sporočilo z naslovom „Večjezičnost: prednost Evrope in skupna zaveza“, ki obravnava jezike v širšem kontekstu socialne kohezije in blaginje. Z vključitvijo večjezičnosti v vrsto politik in ukrepov Evropske unije želi to sporočilo izraziti realnost Evropske unije z več kot 490 milijoni državljanov, različnim jezikovnim znanjem in različnimi potrebami.

Komisar za večjezičnost Leonard Orban je povedal: „Usklajen soobstoj mnogih jezikov v Evropi močno simbolizira željo Evropske unije po združenosti v različnosti. S tem sporočilom pozivamo države članice EU, lokalne organe in socialne partnerje k združitvi prizadevanj in ukrepanju. Naš vključujoč pristop upošteva vrednost in priložnosti jezikovne različnosti v Evropi ter bolj individualne potrebe po učenju jezikov za učinkovito komuniciranje.

Nedavne širitve so prispevale k jezikovni različnosti v EU: ta zdaj premore 23 uradnih jezikov ter še več kot 60 takšnih, ki se govorijo v določenih regijah ali skupinah. Tokovi globalizacije in priseljevanja še dodatno prispevajo k široki paleti jezikov, ki jih Evropejci dnevno uporabljajo. Jezikovna različnost je brez dvoma ena izmed najvidnejših značilnosti EU, ki vpliva na družabno, kulturno in poklicno življenje njenih državljanov, prav tako pa tudi na gospodarske in politične dejavnosti v njenih državah članicah. S tem sporočilom se Komisija želi odzvati na izzive, ki jih prinaša realnost, in predlaga pristop, ki podpira vključevanje večjezičnosti v cel niz področij politike EU.

Sporočilo poziva države članice EU in druge institucije EU, da združijo moči pri spodbujanju državljanov k učenju jezikov in jim pri tem pomagajo. Preučuje vprašanja, kot so:

  • Vloga jezikov pri razvoju medsebojnega razumevanja v večkulturni družbi.
  • Kako jezikovno znanje izboljšuje zaposljivost in zagotavlja konkurenčno prednost za evropska podjetja.
  • Kako spodbuditi evropske državljane, da bi poleg maternega jezika obvladali še dva druga.
  • Kako lahko mediji in nove tehnologije delujejo kot most med govorci različnih jezikov.

Poleg tega ta dokument predlaga, naj se obstoječi evropski programi in pobude na področju izobraževanja, medijev, raziskav, socialne vključenosti in konkurenčnosti čim bolje izkoristijo, ter predvideva pregled doseženega napredka v letu 2012.
Sporočilo je na voljo na spletni strani:

http://ec.europa.eu/education/languages/index_en.htm


Side Bar