Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1340

Bruxelles, 18 septembrie 2008

Comisia își propune să valorifice întregul potențial al limbilor străine

Comisia Europeană a adoptat astăzi o comunicare intitulată „Multilingvismul: un avantaj pentru Europa și un angajament comun”, care abordează subiectul limbilor străine în contextul mai amplu al coeziunii sociale și al prosperității. Prin integrarea multilingvismului într-o serie de politici și acțiuni ale UE, această comunicare dorește să reflecte realitatea unei Uniuni Europene cu peste 490 de milioane de cetățeni, având competențe lingvistice și necesități diferite.

Comisarul pentru multilingvism, Leonard Orban, a declarat: „Coexistența armonioasă a diferitelor limbi din Europa constituie un simbol puternic al aspirației Uniunii Europene de a fi unită în diversitate. Prin această comunicare, îndemnăm statele membre ale UE, autoritățile locale și partenerii sociali să-și unească forțele și să acționeze. Abordarea noastră integrată ține cont de valoarea și de avantajele potențiale ale diversității lingvistice din Europa, precum și de necesitățile mai personale ale învățării limbilor pentru a comunica eficient.”

Extinderile recente ale UE au determinat creșterea diversității lingvistice: în prezent, există 23 de limbi oficiale și peste 60 de alte limbi vorbite în anumite regiuni sau de către grupuri specifice. Globalizarea și fluxurile de imigranți îmbogățesc paleta largă a limbilor folosite zilnic de europeni. Diversitatea lingvistică este, în mod incontestabil, una din trăsăturile care caracterizează UE în cea mai mare măsură, influențând viața socială, culturală și profesională a cetățenilor săi, precum și activitățile economice și politice ale statelor sale membre. Comunicarea are obiectivul de a răspunde provocărilor specifice acestei realități și propune o abordare care susține integrarea multilingvismului într-o serie întreagă de politici ale UE.

Comunicarea invită statele membre și celelalte instituții UE să-și unească forțele pentru a-i încuraja și a-i ajuta pe cetățeni să obțină competențe lingvistice. Printre aspectele analizate se numără:

  • Rolul jucat de limbile străine în dezvoltarea înțelegerii reciproce într-o societate multiculturală.
  • Modul în care competențele lingvistice îmbunătățesc perspectivele de angajare și creează un avantaj competitiv pentru întreprinderile europene.
  • Ce se poate face pentru a încuraja cetățenii să vorbească două limbi în plus față de limba maternă.
  • Felul în care mijloacele de comunicare în masă și noile tehnologii pot să creeze legături între persoane care vorbesc limbi diferite.

În plus, acest document programatic propune valorificarea la maximum a programelor și inițiativelor europene existente în domeniile educației, mass-media, cercetării, incluziunii sociale și competitivității și prevede o evaluare a progreselor făcute, în 2012.
Comunicarea poate fi consultată la adresa internet
http://ec.europa.eu/education/languages/index_en.htm


Side Bar