Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1340

Bruksela, dnia 18 września 2008 r.

Komisja zamierza wykorzystać w pełni potencjał języków

Komisja Europejska przyjęła dzisiaj komunikat pt. „Wielojęzyczność: atut dla Europy i wspólne zobowiązanie” dotyczący języków w szerszym kontekście spójności społecznej i dobrobytu. Poprzez włączenie wielojęzyczności do szeregu unijnych polityk i działań, komunikat ten ma na celu odzwierciedlenie rzeczywistości Unii Europejskiej wraz z jej 490 mln obywateli, ich różnymi umiejętnościami językowymi i różnymi potrzebami.

Komisarz ds. Wielojęzyczności, Leonard Orban, powiedział: „Harmonijne współistnienie wielu języków w Europie jest wyraźnym symbolem aspiracji Unii Europejskiej do zjednoczenia w różnorodności. Niniejszym komunikatem zachęcamy państwa członkowskie, lokalne władze i partnerów społecznych do połączenia sił i podjęcia odpowiednich działań. Nasze całościowe podejście uwzględnia wartość i możliwości różnorodności językowej w Europie oraz bardziej indywidualne potrzeby nauki języków w celu skutecznej komunikacji.”

Niedawne rozszerzenie UE zwiększyło jej różnorodność językową: obecnie może się ona pochwalić 23 językami urzędowymi i ponad 60 językami używanymi w określonych regionach lub przez określone grupy. Globalizacja i fale imigracji dodatkowo poszerzyły paletę języków codziennie używanych przez Europejczyków. Różnorodność językowa jest bezsprzecznie jedną z najbardziej charakterystycznych cech Unii, wpływającą na życie społeczne, kulturalne i zawodowe obywateli, a także na działalność gospodarczą i polityczną państw członkowskich. Komunikat ten stanowi próbę odpowiedzi na wyzwania tej rzeczywistości i propozycję podejścia popierającego włączenie wielojęzyczności w szereg dziedzin polityki UE.

Komunikat stanowi również zaproszenie dla państw członkowskich i innych instytucji UE do połączenia sił, aby zachęcić obywateli do nauki języków obcych i pomagać im w tym procesie. Poruszone są w nim takie kwestie, jak:

  • Rola języków w rozwoju wzajemnego zrozumienia w wielokulturowym społeczeństwie.
  • Jak umiejętności językowe wpływają na szanse zatrudnienia i zapewnienie konkurencyjności europejskich przedsiębiorstw.
  • Co należy robić, aby zachęcić obywateli europejskich do nauki dwóch języków oprócz swojego języka ojczystego.
  • Jak media i nowe technologie mogą służyć za pomost pomiędzy osobami mówiącymi różnymi językami.

Ponadto w dokumencie tym proponuje się jak najlepsze wykorzystanie istniejących programów i inicjatyw europejskich w dziedzinie edukacji, mediów, badań, integracji społecznej i konkurencji oraz przewiduje się dokonanie w 2012 r. przeglądu poczynionych postępów.
Komunikat można znaleźć na stronie internetowej pod adresem
http://ec.europa.eu/education/languages/index_en.htm


Side Bar