Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1340

Brussel, 18 september 2008

De Commissie wil het talenpotentieel ten volle benutten

Vandaag heeft de Europese Commissie de mededeling "Meertaligheid: een troef voor Europa en een gemeenschappelijk engagement" goedgekeurd, waarin aandacht wordt besteed aan talen in de bredere context van sociale cohesie en welvaart. Meertaligheid wordt in dit document in een reeks beleidsgebieden en maatregelen van de Europese Unie geïntegreerd, zodat de realiteit van een Europese Unie met meer dan 490 miljoen burgers, verschillende kennis van talen en verschillende behoeften, erin terug te vinden is.

De commissaris voor Meertaligheid, de heer Leonard Orban, verklaarde: "De harmonieuze co-existentie van veel verschillende talen in Europa is een krachtig symbool van het streven van de Europese Unie naar eenheid in verscheidenheid. Met deze mededeling sporen wij er de EU-lidstaten, plaatselijke autoriteiten en sociale partners toe aan hun krachten te bundelen en maatregelen te nemen. In onze geïntegreerde aanpak wordt rekening gehouden met de waarde en kansen van de taaldiversiteit in Europa en de meer individuele behoeften aan taalonderricht om doeltreffend te communiceren."

De taaldiversiteit in de EU is met de recente uitbreidingen nog groter geworden: zij kan zich tegenwoordig beroemen op 23 officiële talen en meer dan 60 talen die in specifieke regio's of door specifieke groepen worden gesproken. De mondialisering en migratiestromen verrijken nog het palet van talen die dagelijks door Europeanen worden gesproken. Taaldiversiteit is ontegensprekelijk een van de meest typische kenmerken van de EU. Zij beïnvloedt niet alleen het sociale, culturele en beroepsleven van haar burgers, maar ook de economische en politieke activiteiten van haar lidstaten. In deze mededeling wordt op deze uitdagingen gereageerd en wordt een aanpak voorgesteld die gericht is op de integratie van meertaligheid in een hele reeks EU-beleidsgebieden.

In de mededeling worden de EU-lidstaten en de overige EU-instellingen verzocht hun krachten te bundelen om de burgers ertoe aan te moedigen en te helpen talen te leren. Er wordt onder meer ingegaan op:

  • de rol van talen in de ontwikkeling van wederzijds begrip in een multiculturele samenleving;
  • hoe talenkennis de inzetbaarheid op de arbeidsmarkt ten goede komt en Europese ondernemingen een concurrentievoordeel verschaft;
  • hoe Europese burgers ertoe kunnen worden aangemoedigd om naast hun moedertaal twee andere talen te leren;
  • hoe de media en nieuwe technologieën als brug kunnen fungeren tussen mensen die verschillende talen spreken.

In dit beleidsdocument wordt voorts voorgesteld de bestaande Europese programma's en initiatieven op het gebied van onderwijs, media, onderzoek, sociale integratie en concurrentievermogen zo goed mogelijk aan te wenden, en wordt in een evaluatie van de geboekte vooruitgang in 2012 voorzien.

De mededeling vindt u op

http://ec.europa.eu/education/languages/index_en.htm


Side Bar