Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1340

2008 m. rugsėjo 18 d., Briuselis

Komisija siekia pasinaudoti visomis kalbų įvairovės galimybėmis

Šiandien Europos Komisija priėmė komunikatą „Daugiakalbystė – Europos turtas ir bendras rūpestis,“ kuriame kalbos nagrinėjamos kaip socialinės sanglaudos ir gerovės dalis. Daugiakalbystę įtraukus į daugelį Europos Sąjungos politikos krypčių ir veiksmų, komunikatu siekiama atskleisti Europos Sąjungos, kurioje gyvena per 490 milijonų gyventojų, turinčių skirtingų kalbinių įgūdžių ir poreikių, tikrovę.

Už daugiakalbystę atsakingas Europos Komisijos narys Leonardas Orbanas teigė: „Darnus daugybės Europos kalbų sambūvis – galingas Europos Sąjungos siekio suvienyti įvairovę simbolis. Šiuo komunikatu mes raginame ES valstybes nares, vietos valdžios institucijas ir socialinius partnerius sujungti pajėgas ir imtis veiksmų. Siekdami įtraukti kuo daugiau žmonių, atsižvelgiame į Europos kalbų įvairovės reikšmę ir teikiamas galimybes bei į individualų norinčių laisvai susikalbėti asmenų poreikį mokytis kalbų.“

Naujausi Europos Sąjungos plėtros etapai padidino kalbų įvairovę. Šiuo metu Europos Sąjunga didžiuojasi 23 oficialiosiomis kalbomis ir dar per 60 kalbų, vartojamų tam tikruose regionuose ar tam tikrų grupių. Globalizacija ir imigracijos srautai taip pat papildo gausią kasdien Europoje vartojamų kalbų paletę. Kalbų įvairovė – neabejotinai būdingiausias ES piliečių socialinio, kultūrinio ir profesinio gyvenimo bei valstybių narių socialinės, ekonominės ir politinės veiklos bruožas. Komunikatu siekiama spręsti tokios tikrovės keliamas problemas ir siūloma daugiakalbystę įtraukti į daugumą ES politikos sričių.

Komunikatu ES valstybės narės ir kitos ES institucijos raginamos vieningai skatinti ir padėti piliečiams mokytis kalbų. Komunikate nagrinėjamos tokios temos:

  • kalbos vaidmuo puoselėjant tarpusavio supratimą daugiakultūrėje visuomenėje;
  • kaip kalbiniai įgūdžiai didina įsidarbinimo galimybes ir užtikrina Europos verslo konkurencinį pranašumą;
  • kaip paskatinti Europos piliečius, be gimtosios, mokėti dar dvi kalbas;
  • kaip žiniasklaida ir naujos technologijos galėtų suartinti skirtingomis kalbomis kalbančius piliečius.

Šiame politikos dokumente taip pat skatinama kuo geriau pasinaudoti esamomis Europos programomis ir iniciatyvomis švietimo, žiniasklaidos, tyrimų, socialinės įtraukties ir konkurencingumo srityse. 2012 m. numatyta įvertinti pasiektą pažangą.
Komunikatą galima rasti internete adresu

http://ec.europa.eu/education/languages/index_en.htm


Side Bar