Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1340

Brüsszel, 2008. szeptember 18.

A Bizottság kiaknázná a nyelvekben rejlő valamennyi lehetőséget

Az Európai Bizottság a mai napon közleményt fogadott el „Többnyelvűség: európai tőke és közös elkötelezettség” címmel, amelyben a nyelveket a társadalmi kohézió és a jólét tágabb kontextusában közelíti meg. A többnyelvűségnek számos európai uniós politikába és fellépésbe történő beemelésével e közlemény célja, hogy tükrözze a több mint 490 millió polgárt számláló, valamint különböző nyelvi készségekkel és különböző igényekkel rendelkező Európai Unió valóságát.

Leonard Orban, többnyelvűségért felelős biztos a következőt nyilatkozta: „Sok nyelv harmonikus együttélése Európában: kifejező szimbóluma ez az Európai Unió a sokféleségben megtalált egységre irányuló törekvésének. E közleménnyel arra buzdítjuk az EU tagállamait, a helyi hatóságokat és a szociális partnereket, hogy közösen lépjenek fel. Az általunk elfogadott integrált megközelítés figyelembe veszi az Európa nyelvi sokszínűségében rejlő értéket és lehetőségeket, illetve a hatékony kommunikációhoz szükséges, inkább egyéni jellegű nyelvtanulási igényeket.”

A közelmúltbeli bővítések növelték az Unió nyelvi sokszínűségét: az EU ma már 23 hivatalos nyelvvel büszkélkedhet, és a különböző régiók lakosai, illetve különféle csoportok még további 60 nyelvet beszélnek. A globalizáció és a migrációs hullámok tovább gazdagítják az európaiak által nap mint nap használt nyelvek széles skáláját. A nyelvi sokszínűség vitathatatlanul egyike az EU legfontosabb jellemzőinek; hatással van a polgárok szociális, kulturális és szakmai életére, valamint a tagállamok gazdasági és politikai tevékenységére egyaránt. E közlemény szembe kíván nézni e valóság támasztotta kihívásokkal és olyan megközelítést javasol, amely támogatja a többnyelvűség számos uniós politikába történő beemelését.
Felkéri az uniós tagállamokat és a többi uniós intézményt, hogy közösen ösztönözzék a polgárokat a nyelvi készségek elsajátítására, és támogassák őket ebben.
A közlemény a következő témaköröket tárgyalja:

  • Milyen szerepet játszanak a nyelvek egy multikulturális társadalomban a kölcsönös megértés fejlesztésében?
  • Hogyan javítják a nyelvek a foglalkoztathatóságot, és hogyan szerezhetnek általuk versenyelőnyt az európai vállalkozások?
  • Hogyan buzdítsuk az európai polgárokat arra, hogy az anyanyelvükön kívül két másik nyelvet is elsajátítsanak?
  • Mikképpen tudnak a média és az új technológiák összekötőként szolgálni a különböző nyelvek beszélői között?

Emellett e politikai dokumentum arra szólít fel, hogy aknázzuk ki az oktatás, a média, a kutatás, a társadalmi integráció és a versenyképesség területén meglévő európai programok és kezdeményezések adta lehetőségeket. A Bizottság az elért előrehaladásról 2012-ben jelentést fog készíteni.
A közlemény itt olvasható online:

http://ec.europa.eu/education/languages/index_en.htm


Side Bar