Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1340

Bryssel 18. syyskuuta 2008

Komissio pyrkii saamaan kaikki kielten tarjoamat mahdollisuudet käyttöön

Euroopan komissio antoi tänään tiedonannon ”Monikielisyys: Euroopan voimavara ja samalla myös yhteinen sitoumus”. Kieliä käsitellään laajemmassa yhteydessä, johon kuuluu sosiaalinen yhteenkuuluvuus ja vauraus. Tiedonannossa nivotaan monikielisyys osaksi erilaisia Euroopan unionin toimintalinjoja ja toimenpiteitä ja pyritään heijastelemaan Euroopan unionin todellisuutta – unionilla on yli 490 miljoonaa kansalaista, ja kielitaito ja tarpeet vaihtelevat.

Monikielisyydestä vastaavan komissaari Leonard Orbanin mukaan ”monien kielten rauhanomainen rinnakkaiselo Euroopassa on voimakas symboli Euroopan unionin pyrkimyksestä olla moninaisuudessaan yhtenäinen. Kannustamme tällä tiedonannolla EU:n jäsenvaltioita, paikallisviranomaisia ja työmarkkinaosapuolia yhdistämään voimansa ja ryhtymään toimiin. Kattavassa lähestymistavassamme otetaan huomioon Euroopan kielellisen monimuotoisuuden arvo ja sen tarjoamat mahdollisuudet sekä henkilökohtaisemmat tarpeet oppia kieliä, jotta viestiminen olisi tehokasta.”

Viimeaikaiset laajentumiset ovat lisänneet EU:n kielellistä monimuotoisuutta: EU:lla on nyt 23 virallista kieltä, ja yli 60:tä muuta kieltä puhutaan tietyillä alueilla tai tietyissä ryhmissä. Globalisaatio ja muuttovirrat tuovat oman lisänsä tähän laajaan joukkoon kieliä, joita eurooppalaiset käyttävät päivittäin. Kielellinen monimuotoisuus on epäilemättä yksi tärkeimmistä EU:n ominaispiirteistä, joka vaikuttaa EU:n kansalaisten elämään niin yhteiskunnan, kulttuurin kuin työelämän tasolla samoin kuin sen jäsenvaltioiden taloudelliseen ja poliittiseen toimintaan. Tiedonannossa pyritään vastaamaan tämän todellisuuden asettamiin haasteisiin ja ehdotetaan lähestymistapaa, jossa esitetään monikielisyyden sisällyttämistä useisiin EU:n toiminta-alueisiin.

Tiedonannon mukaan EU:n jäsenvaltioiden ja muiden EU:n toimielimien olisi yhdistettävä voimansa kansalaisten kannustamiseksi ja auttamiseksi kielitaidon kartuttamisessa. Siinä käsitellään muun muassa seuraavia aiheita:

  • miten kielillä voidaan lisätä keskinäistä ymmärrystä monikulttuurisessa yhteiskunnassa
  • miten kielitaidolla voidaan parantaa työllistettävyyttä ja varmistaa eurooppalaisten yritysten kilpailuasema
  • miten voidaan kannustaa EU:n kansalaisia opettelemaan kahta kieltä oman äidinkielensä lisäksi
  • miten tiedotusvälineet ja uusi teknologia voivat toimia siltana eri kielten puhujien välillä.

Lisäksi tässä toimintalinjoja koskevassa asiakirjassa ehdotetaan, että olemassa olevia koulutukseen, tiedotusvälineisiin, tutkimukseen, sosiaaliseen osallisuuteen ja kilpailukykyyn liittyviä EU:n ohjelmia ja aloitteita hyödynnettäisiin mahdollisimman paljon. Tiedonannon mukaan saavutettua edistymistä tarkastellaan uudelleen vuonna 2012.
Tiedonanto on luettavissa verkossa osoitteessa

http://ec.europa.eu/education/languages/index_en.htm


Side Bar