Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1340

Bruxelles, den 18. september 2008

Kommissionen ønsker sprogpotentialet udnyttet fuldt ud

Kommissionen har i dag vedtaget en meddelelse med titlen "Flersprogethed: En rigdom for Europa og en fælles forpligtelse", der anskuer sprogproblematikken i en større sammenhæng, hvor også social samhørighed og velstand inddrages. I meddelelsen inddrages flersprogethed i en række EU-politikker og -foranstaltninger for derved at afspejle virkeligheden i et EU med mere end 490 millioner borgere med forskellige sprogkundskaber og forskellige sprogbehov.

Kommissær for flersprogethed Leonard Orban udtalte: "Den harmoniske sameksistens mellem mange sprog i Europa er et markant symbol på Europas ønske om at være forenet i mangfoldighed. Med denne meddelelse tilskynder vi EU-medlemsstaterne, de lokale myndigheder og arbejdsmarkedets parter til at gøre fælles sag og iværksætte en indsats på området. Vores integrerende tilgang tager hensyn til værdien af den sproglige mangfoldighed i EU og de muligheder, den frembyder, og til de mere individuelle behov for at lære sprog for at kunne kommunikere bedre."

I EU har de senere års udvidelser gjort sit til at øge den sproglige mangfoldighed: Der er nu 23 officielle EU-sprog, og derudover tales mere end 60 andre sprog i bestemte regioner eller af bestemte befolkningsgrupper. Globaliseringen og migrationsstrømmene føjer yderligere sprog til den sprogmosaik, der er de europæiske borgeres hverdag. Den sproglige mangfoldighed er uden tvivl et af EU's mest karakteristiske kendetegn, og den berører ikke kun borgerne socialt, kulturelt og erhvervsmæssigt, men påvirker også det økonomiske og politiske liv i EU-landene. Disse vilkår udgør en udfordring for EU, og med denne meddelelse ønsker vi at tage udfordringen op og foreslår en strategi, der går ud på at integrere flersprogetheden i en lang række af EU's politikområder.

Meddelelsen opfordrer medlemsstaterne og de andre EU-institutioner til ved forenede kræfter at støtte og opmuntre borgerne til at lære sprog. Den beskæftiger sig bl.a. med:

  • hvilken betydning sprog har for at forbedre den gensidige forståelse i et multikulturelt samfund
  • hvordan sprogkundskaber bidrager til at forbedre borgernes jobmuligheder og øge virksomhedernes konkurrencefordele
  • hvordan EU-borgerne kan tilskyndes til at lære at tale to sprog ud over deres modersmål
  • hvordan medierne og de nye teknologier kan fungere som bro mellem mennesker, der taler forskellige sprog.

Desuden foreslås det i meddelelsen, at de eksisterende EU-programmer og -initiativer på områderne uddannelse, medier, forskning, social integration og konkurrenceevne udnyttes bedst muligt, og at der foretages en undersøgelse af indsatsens resultater i 2012.
Meddelelsen kan findes på internettet på følgende adresse:

http://ec.europa.eu/education/languages/index_en.htm


Side Bar