Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1339

Bruselj, 17. septembra 2008

Skupna ribiška politika: Komisija bo začela z vmesnim pregledom

Evropska komisija je danes odobrila dokument, ki ga je predložil komisar za pomorske zadeve in ribištvo Joe Borg ter vsebuje analizo dosežkov in pomanjkljivosti skupne ribiške politike po reformi leta 2002. Komisarji so se strinjali, da se je s svežnjem reform iz leta 2002 močno izboljšal način upravljanja ribištva v EU, vendar se je še vedno treba spopasti s številnimi izzivi. Zaradi kratkoročnih odločitev in neodgovornega ravnanja nekaterih delov panoge so bili prikrajšani tisti ribiči, ki si prizadevajo za skupno dobro. Rezultat je začarani krog, ki je prizadel tako ekološko ravnovesje naših oceanov kot tudi gospodarsko donosnost sektorja. Komisija zato predlaga, da se takoj začne izvajati celovit pregled skupne ribiške politike, da bi se pripravili temelji za večjo reformo institucionalnega ovira za upravljanje evropskega ribištva.

Komisar Borg je dejal: „Skupna ribiška politika je nenadomestljiva pri upravljanju mobilnih mednarodnih virov, od katerih je odvisna naša ribiška industrija. Vendar v sedanjem stanju ne spodbuja odgovornega ravnanja niti pri ribičih niti pri politikih. S sredstvi za upravljanje, ki jih uporabljamo, so nagrajene omejene, kratkoročne odločitve, ki škodujejo trajnosti našega ribištva. Potreben bo čas, da bi lahko izdelali celovito oceno o tem, kaj je treba spremeniti, in opredelili načrt ukrepanja, pri tem pa moramo vključiti vse zainteresirane strani. Zato sem predlagal, da takoj začnemo s celovitim pregledom reforme iz leta 2002.“

Komisar Borg je opozoril na številne konkretne dosežke na podlagi reforme iz leta 2002, zlasti na večjo verodostojnost in preglednost znanstvene podlage politike, izboljšani dialog z zainteresiranimi stranmi, pomembno število staležev, za katere so bili uvedeni dolgoročni načrti upravljanja, kakor tudi nedavne ukrepe za preprečevanje in odpravo nezakonitega ribištva ter zmanjšanje zavržkov.

Kljub tem številnim pozitivnim ukrepom je treba odpraviti obstoječe prepreke za resnično trajnostno ribištvo v vodah Evropske unije, kot so na primer:

  • presežne zmogljivosti ladjevja EU: ladjevje trenutno lahko ulovi dva- do trikratni največji trajnostni donos;
  • ribiči morajo postati odgovorni za trajnostno uporabo javnih virov;
  • cilj ekološke trajnosti je treba postaviti pred gospodarsko in družbeno trajnost, saj je prvi cilj predpogoj za slednja;
  • v postopku odločanja je potrebna jasnejša hierarhija načel in izvajanja, da bi s tem poenostavili ureditev na ravni EU in spodbujali rešitve regionalnega upravljanja, kadar je to mogoče;
  • skupno ribiško politiko bo treba uskladiti z okvirno direktivo o pomorski strategiji, ki je pred kratkim začela veljati in na podlagi katere morajo države članice do leta 2020 zagotoviti dobro okoljsko stanje morja pod njihovo pristojnostjo;
  • Evropa potrebuje skupen pristop do upravljanja ribištva, ki bi poleg ribolovnega sektorja in sektorja ribogojstva vključeval obalno in tržno razsežnost panoge v skladu z novo celostno pomorsko politiko EU in njeno usmeritvijo na trajnostno rast na obalnih območjih.

Komisija bo sedaj začela z analizo in posvetovanjem, na katerih bo temeljil prihodnji proces reforme skupne ribiške politike. Z ministri za ribištvo bo 29. septembra potekala neformalna razprava v okviru Sveta za ribištvo, ki bo temeljila na oceni skupne ribiške politike in strateških možnostih. Če bo Evropski svet v svojih sklepih o pomorski politiki decembra 2008 pozval Komisijo, naj začne pripravljati reformo skupne ribiške politike, bo Komisija na začetku leta 2009 izdala popoln dokument za razpravo, ki bo podlaga za širšo posvetovanje z državami članicami in zainteresiranimi stranmi.

Skupna ribiška politika je bila uradno uvedena leta 1983 in je bila od takrat reformirana vsakih 10 let. Zadnja reforma je bila sprejeta leta 2002 in naj bi bila pregledana najpozneje leta 2012.


Side Bar