Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1339

Bruxelles, 17 septembrie 2008

Politica comună în domeniul pescuitului: Comisia lansează o evaluare intermediară

Comisia Europeană a aprobat astăzi un document prezentat de comisarul pentru afaceri maritime și pescuit, Joe Borg, în care se analizează rezultatele și deficiențele funcționării politicii comune în domeniul pescuitului (PCP) după reforma din 2002. Deși comisarii au fost de acord că pachetul de reforme din 2002 a contribuit mult la îmbunătățirea modului de gestionare a resurselor piscicole ale UE, mai rămân încă multe probleme de rezolvat. Luarea unor decizii pe termen scurt, precum și comportamentul iresponsabil al anumitor părți ale sectorului au continuat să îi defavorizeze pe acei pescari ale căror acțiuni urmăresc binele comun. Drept rezultat, s-a creat un cerc vicios care a pus în pericol atât echilibrul ecologic al oceanelor noastre, cât și rentabilitatea economică a sectorului. Prin urmare, Comisia propune lansarea imediată a unei revizuiri complete a PCP în scopul de a pregăti terenul pentru o reformă majoră a cadrului instituțional al gestionării resurselor piscicole din Europa.

După cum a comentat comisarul Borg, „Nu există nicio alternativă la politica comună în domeniul pescuitului atunci când este vorba despre gestionarea resurselor mobile internaționale pe care se bazează industria pescuitului. În forma sa actuală, PCP nu încurajează însă un comportament responsabil nici din partea pescarilor, nici din partea politicienilor. Instrumentele de gestionare pe care le utilizăm favorizează un proces decizional pe termen scurt și limitat ca viziune, care amenință durabilitatea resurselor noastre piscicole. Va fi nevoie de timp pentru stabilirea unui diagnostic complet al schimbărilor necesare și pentru elaborarea unui plan de acțiune și trebuie ca toate părțile interesate să fie total implicate în acest proces. De aceea, am propus să lansăm imediat o revizuire completă a reformei din 2002.”

Comisarul Borg a scos în evidență o serie de rezultate concrete obținute ca urmare a reformei din 2002, în special creșterea credibilității și a transparenței bazelor științifice ale politicii, îmbunătățirea dialogului cu părțile interesate, includerea unui număr important de stocuri în planurile de gestionare pe termen lung și, recent, luarea unor măsuri în vederea descurajării și eliminării pescuitului ilegal, precum și a reducerii capturilor aruncate în mare.

În ciuda acestor progrese, pentru ca pescuitul în apele UE să devină cu adevărat durabil, mai trebuie încă depășite anumite obstacole, precum:

  • supracapacitatea flotei comunitare: în prezent, flota poate captura o cantitate de pește de două-trei ori mai mare decât cantitatea maximă admisă din punct de vedere al productivității durabile;
  • pescarii trebuie responsabilizați în ceea ce privește utilizarea durabilă a unei resurse publice;
  • obiectivul durabilității ecologice, fiind o precondiție a durabilității economice și sociale, trebuie să prevaleze asupra acesteia din urmă.
  • trebuie să existe o ierarhie mai clară în procesul decizional între principii și aplicarea acestora, astfel încât să se simplifice reglementarea la nivel comunitar și să se încurajeze soluții regionale de gestionare ori de câte ori este posibil.
  • va trebui ca PCP să se conformeze dispozițiilor Directivei privind strategia pentru mediul marin, care a intrat recent în vigoare și care obligă statele membre să realizeze, până în 2020, asigurarea stării bune de mediu a mărilor din jurisdicția lor până în 2020.
  • Europa are nevoie de o abordare comună a gestionării resurselor piscicole, care să includă atât dimensiunea continentală și de piață a sectorului, cât și sectorul capturilor și acvacultura, în conformitate cu noua politică maritimă integrată a UE și cu interesul acesteia față de creșterea durabilă în regiunile de coastă.

Comisia va lansa în curând o etapă de analiză și consultare care va sta la baza viitorului proces de reformă. La 29 septembrie, în cadrul Consiliului pentru pescuit, miniștrii pescuitului se vor reuni pentru o dezbatere neoficială pe baza unui document de analiză și a unor opțiuni politice. După aceea, în cazul în care Consiliul va invita Comisia să înceapă lucrările cu privire la reforma PCP cu ocazia prezentării, în decembrie 2008, a concluziilor sale referitoare la politica maritimă, Comisia va elabora, la începutul anului 2009, un document de dezbatere complet, care va sta la baza unei ample consultări cu statele membre și cu părțile interesate.

Politica comună în domeniul pescuitului a fost instituită oficial în 1983 și, de atunci, a fost supusă reviziei o dată la zece ani. Ultima reformă a fost aprobată în 2002 și urmează să fie revizuită cel târziu în 2012.


Side Bar