Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1335

Βρυξέλλες, 17 Σεπτεμβρίου 2008

Η Επιτροπή προτείνει την επέκταση του επισιτιστικού προγράμματος για τους απόρους στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε σήμερα τη βελτίωση του υφιστάμενου προγράμματος διανομής τροφίμων για τους απόρους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αυξάνοντας τον προϋπολογισμό κατά δύο τρίτα σε ποσό που θα ανέλθει σε 500 € εκατομμύρια από το 2009 και επεκτείνοντας το εύρος των προϊόντων που θα προσφέρονται. Ενώ είχε αρχικά σχεδιαστεί ώστε να προσφέρει τα πλεονασματικά αποθέματα της αγροτικής παραγωγής («αποθέματα παρέμβασης») σε απόρους, το πρόγραμμα τροποποιήθηκε στα μέσα της δεκαετίας του 1990 ώστε να καταστεί δυνατή η συμπλήρωση των αποθεμάτων παρέμβασης με προμήθεια προϊόντων από την ανοιχτή αγορά σε ορισμένες περιπτώσεις. Τώρα που τα πλεονασματικά αποθέματα βρίσκονται σε εξαιρετικά χαμηλό επίπεδο και δεν είναι πιθανόν να αυξηθούν στο άμεσο μέλλον, το πρόγραμμα πρέπει να επιτρέψει την προμήθεια προϊόντων από την ανοιχτή αγορά σε μόνιμη βάση, ώστε να συμπληρωθούν τα εναπομείναντα αποθέματα παρέμβασης. Αρμόδια για την επιλογή των τροφίμων θα είναι τα κράτη μέλη ενώ τα σχέδια διανομής τροφίμων θα καταρτίζονται για τριετείς περιόδους. Τα τρόφιμα θα εξακολουθήσουν να διανέμονται σε συνεργασία με φιλανθρωπικές οργανώσεις και κατά τόπους κοινωνικές υπηρεσίες. Από το σχέδιο του 2010/12, το πρόγραμμα θα συγχρηματοδοτείται σε ποσοστό 75 τοις εκατό από τον προϋπολογισμό της ΕΕ (ενώ σε ποσοστό 85 τοις εκατό στις περιοχές συνοχής). Από το σχέδιο του 2013/15, η συγχρηματοδότηση θα πραγματοποιείται κατά το ήμισυ από τον προϋπολογισμό της ΕΕ ενώ στις περιφέρειες συνοχής η συγχρηματοδότηση θα ανέρχεται σε ποσοστό 75 τοις εκατό. Σύμφωνα με την Επιτροπή, είναι απαραίτητη η αύξηση στον προϋπολογισμό καθώς η άνοδος στις τιμές των τροφίμων επηρεάζει αρνητικά την επισιτιστική ασφάλεια των απόρων και αυξάνει το κόστος της παροχής επισιτιστικής βοήθειας. Το 2006, πάνω από 13 εκατ. πολίτες της ΕΕ επωφελήθηκαν από το παρόν καθεστώς ενίσχυσης. Το αναθεωρημένο πρόγραμμα αναμένεται να είναι διαθέσιμο από το 2010.

«Πρόκειται για έναν συγκεκριμένο τρόπο με τον οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να βοηθήσει μέρος των απόρων της κοινωνίας μας» ανέφερε η Mariann Fischer Boel, Επίτροπος Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης. «Η πρόσφατη αύξηση των τιμών στα τρόφιμα έπληξε κάποιους ανθρώπους πολύ σκληρά. Πρέπει να επεκτείνουμε αυτό το πολύ επιτυχές πρόγραμμα και να αυξήσουμε τον προϋπολογισμό ώστε να βοηθήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους. Σήμερα που τα αποθέματα παρέμβασης αποτελούν σε μεγάλο βαθμό παρελθόν, πρέπει να επιτρέψουμε την προμήθεια τροφίμων από την αγορά και σύμφωνα με εθνικές διατροφικές προτιμήσεις.»

Το πρόγραμμα είχε αρχικά θεσπιστεί το 1987, επιτρέποντας στα κράτη μέλη να διαθέτουν τα δημόσια πλεονασματικά αποθέματα τροφίμων ώστε να χρησιμοποιούνται ως επισιτιστική βοήθεια. Έκτοτε, η κατάσταση έχει αλλάξει. Τα αποθέματα βρίσκονται συνεχώς σε χαμηλό επίπεδο, ο αριθμός των απόρων έχει αυξηθεί και οι τιμές των τροφίμων έχουν πρόσφατα αυξηθεί κάθετα. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η Επιτροπή πιστεύει ότι είναι ζωτικής σημασίας να αυξηθούν οι δαπάνες για το εν λόγω πρόγραμμα και να επιτραπεί η προμήθεια τροφίμων από την ανοιχτή αγορά σε μόνιμη βάση.

Η εισαγωγή συγχρηματοδότησης θα βοηθήσει στη βελτίωση του σχεδιασμού και της διαχείρισης των κονδυλίων και θα επιτρέψει στα κράτη μέλη να αναλάβουν μεγαλύτερες ευθύνες όσον αφορά το πρόγραμμα. Για την περαιτέρω αύξηση της αποτελεσματικότητας και για την εξασφάλιση της συνέχειας, πρέπει να καταρτιστεί τριετές σχέδιο διανομής. Τα προϊόντα δεν θα περιορίζονται πλέον σε εκείνα για τα οποία ισχύει η παρέμβαση. Για παράδειγμα, το πρόγραμμα θα αφορά, για πρώτη φορά, φρούτα, λαχανικά και μαγειρικά έλαια.

Η επιλογή των τροφίμων θα γίνεται από τις αρμόδιες εθνικές αρχές με βάση διατροφικά κριτήρια και αυτά θα διανέμονται σε συνεργασία με εταίρους της κοινωνίας των πολιτών, όπως και σήμερα. Τα τρόφιμα θα προέρχονται είτε από αποθέματα παρέμβασης, εφόσον διατίθενται, είτε από την αγορά, ενώ προτεραιότητα θα δίνεται στη χρησιμοποίηση αποθεμάτων παρέμβασης, όπου αυτά είναι διαθέσιμα. Η διανομή πρέπει να είναι δωρεάν, ή σε τιμή όχι μεγαλύτερη από αυτή που δικαιολογούν οι δαπάνες που πραγματοποιεί ο οικείος οργανισμός διανομής τροφίμων.

Τα κράτη μέλη είναι ελεύθερα να επιλέξουν εάν θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Η ενίσχυση συνήθως προσφέρεται σε ευρύ φάσμα ανθρώπων οι οποίοι ζουν σε συνθήκες φτώχειας, περιλαμβανομένων αναξιοπαθούντων οικογενειών, ηλικιωμένων με ανεπαρκή βιοποριστικά μέσα, αστέγων, ατόμων με αναπηρίες, παιδιών που κινδυνεύουν, φτωχών εργαζομένων, διακινούμενων εργαζομένων και αιτούντων άσυλο.

Τα κράτη μέλη τα οποία επιθυμούν να λάβουν μέρος στο πρόγραμμα επιλέγουν τους ενδεδειγμένους οργανισμούς – συνήθως φιλανθρωπικές οργανώσεις ή κατά τόπους κοινωνικές υπηρεσίες – στους οποίους αναθέτουν τη διανομή των τροφίμων. Κατόπιν προσδιορίζουν τις ανάγκες τους για τριετή προγραμματική περίοδο και υποβάλουν το αίτημά τους στην Επιτροπή, η οποία χορηγεί τον προϋπολογισμό. Αυτό γίνεται σε ετήσια βάση, ώστε να είναι δυνατή η εισαγωγή προσαρμογών σε περίπτωση που η κατάσταση αλλάξει κατά τη διάρκεια της προγραμματικής περιόδου.

Μολονότι η ΕΕ παρουσιάζει, κατά μέσο όρο, τα υψηλότερα επίπεδα διαβίωσης στον κόσμο, ορισμένοι συνάνθρωποί μας δεν τρέφονται επαρκώς. Υπολογίζεται ότι 43 εκατ. άνθρωποι στην ΕΕ αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο ελλιπούς σίτισης, δηλαδή τον κίνδυνο να μην μπορούν να πληρώσουν ένα γεύμα με κρέας, κοτόπουλο ή ψάρι μέρα παρά μέρα. Περίπου 19 κράτη μέλη συμμετέχουν σήμερα στο πρόγραμμα.

Για έγγραφα και περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε στον παρακάτω δικτυακό τόπο :

http://ec.europa.eu/agriculture/markets/freefood/index_en.htm


Side Bar