Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1326

Bruselj, 16. septembra 2008

Vrh za skupno zavezo k izboljšanju vključevanja milijonov pripadnikov romskih skupnosti v družbo

Evropska komisija bo danes gostila prvi evropski vrh, posvečen izboljšanju položaja romskih skupnosti v Uniji. Namen vrha v Bruslju je spodbuditi skupno zavezo predstavnikov nacionalnih vlad in evropskih institucij ter predstavnikov civilne družbe k odpravljanju široko razširjene diskriminacije in izključevanja, s katerima se srečujejo Romi v EU (glej tudi MEMO/08/559).

„V 21. stoletju položaj Romov trka na evropsko vest,“ je povedal komisar za enake možnosti Vladimír Špidla. „Problemi so številni in kompleksni, toda vključevanje Romov se da izboljšati na več načinov – z zakonodajo in učinkovitimi politikami financiranja in sodelovanja. Zdaj je potrebna skupna zaveza na lokalni, regionalni, nacionalni in evropski ravni, ki bo izboljšala uporabo teh orodij in romskim skupnostim v EU zagotovila boljšo prihodnost. Situacija se lahko spremeni le, če se vsi zavežemo k spremembi.“

Na današnjem vrhu se bodo prvič srečali predstavniki evropskih institucij, nacionalnih vlad in organizacij civilne družbe, ki zastopajo romske skupnosti iz vse Evrope, ter razpravljali o položaju Romov v EU in o tem, kako ga izboljšati. Diskriminacija na podlagi rase in etnične pripadnosti je v EU prepovedana na vseh področjih (Direktiva 2000/43/EGS). Vendar je diskriminacija Romov še vedno prisotna in kar 77 % Evropejcev meni, da biti Rom v Evropi pomeni biti prikrajšan.

Vrh bo otvoril predsednik Evropske komisije Barroso, na njem pa bodo sodelovali podpredsednik Barrot (pravosodje in notranje zadeve), komisar Špidla in komisar Figel (izobraževanje, usposabljanje, kultura in mladina).

Pridružili se jim bodo tudi Bernard Kouchner, minister za zunanje in evropske zadeve, in Christine Boutin, ministrica za stanovanjsko politiko in urbanizem (v imenu francoskega predsedstva EU), več ministrov iz držav članic in držav kandidatk ter George Soros, predsednik Inštituta odprte družbe (Open Society Institute), Shigeo Katsu, podpredsednik Svetovne banke, in Romani Rose, predsednik nemškega centralnega sveta Sintov in Romov.

Neposredno sodelovanje romskih organizacij in predstavnikov je ključna značilnost dogodka. Udeležili se ga bosta tudi dve članici Evropskega parlamenta romskega porekla, Lívia Járóka (EPP-ED, Madžarska) in Viktória Mohácsi (ALDE, Madžarska).

V socialni agendi z dne 2. julija 2008 se je Komisija ponovno zavezala k splošni nediskriminaciji in ukrepanju za izboljšanje položaja Romov. Predloženi delovni dokument obravnava instrumente in politike, ki so v EU na voljo za spodbujanje vključevanja Romov (IP/08/1072, MEMO/08/462). Komisija v njem ugotavlja, da obstajajo močna pravna, finančna in politična sredstva, ki se vse bolj uporabljajo, vendar v državah članicah še vedno ne v polni meri.

Vrh je naslednji korak v tem procesu, katerega cilj je podpreti in spodbuditi skupno zavezo držav članic, evropskih institucij in civilne družbe. Sklepi bodo obravnavani na razpravah v okviru Evropskega sveta decembra 2008.

Več informacij:

Informacije in program

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=88&langId=en&eventsId=105&furtherEvents=yes

Ukrepanje Evropske komisije v zvezi z Romi

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=518&langId=en

Evropsko leto medkulturnega dialoga

http://www.interculturaldialogue2008.eu
Video novica: za pravice Romov v EU
http://ec.europa.eu/avservices/video/video_prod_en.cfm?type=detail&prodid=6383


Side Bar