Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1326

Brussel, 16 september 2008

Top ter bevordering van een gezamenlijke verbintenis voor een betere integratie van miljoenen Roma

Vandaag opent de Europese Commissie de eerste EU-top over de verbetering van de situatie van de Roma-gemeenschappen in de Unie. De top, die wordt gehouden in Brussel, heeft ten doel te bevorderen dat vertegenwoordigers van de lidstaten, de EU en de maatschappelijke organisaties zich er gezamenlijk toe verbinden de wijdverbreide discriminatie en uitsluiting aan te pakken waarmee miljoenen Europeanen van Roma-afstamming te kampen hebben (zie ook MEMO/08/559).

"In de 21e eeuw is de situatie van de Roma een smet op het Europese geweten", zei Vladimír Špidla, commissaris voor Gelijke kansen. "De problemen zijn weliswaar veelvoudig en complex, maar wij hebben de instrumenten voor een betere integratie: wetgeving, financiële middelen en de uitwisseling van beleid dat werkt. Nu hebben wij behoefte aan een gezamenlijke verbintenis op lokaal, regionaal, nationaal en Europees niveau om deze instrumenten beter te gebruiken en om overal in de EU een betere toekomst voor de Roma-gemeenschappen te waarborgen. Hun situatie verandert alleen als iedereen zich hiervoor inzet."

De top van vandaag is de eerste gelegenheid waarbij de EU-instellingen, nationale overheden en Roma-organisaties uit heel Europa op het hoogste niveau bijeenkomen om te spreken over de situatie van de Roma in de EU en om wegen te zoeken om verbetering in deze situatie te brengen. Discriminatie op grond van ras en etnische afstamming is in de EU verboden op alle gebieden van het maatschappelijk leven (Richtlijn 2000/43/EG). Toch is discriminatie van de Roma hardnekkig en is 77% van de Europeanen van mening dat het in Europa van nadeel is om tot de Roma te behoren.

De top zal worden geopend door Commissievoorzitter Barroso, terwijl andere belangrijke leden van de Commissie zullen deelnemen: vicevoorzitter Barrot (Justitie en binnenlandse zaken), commissaris Špidla en commissaris Figel' (Onderwijs, opleiding, cultuur en jeugdzaken)

Tot de deelnemers behoren verder Bernard Kouchner, minister van Buitenlandse en Europese Zaken, en Christine Boutin, minister van Huisvesting en steden (namens het Franse EU-voorzitterschap), diverse ministers uit de EU-lidstaten en uit kandidaat-lidstaten, George Soros, voorzitter van het Open Society Institute, Shigeo Katsu, vicevoorzitter van de Wereldbank, en Romani Rose, voorzitter van de Duitse centrale raad van Sinti en Roma.

De directe betrokkenheid van organisaties en vertegenwoordigers van de Roma is een van de centrale kenmerken van de bijeenkomst. Ook twee Hongaarse leden van het Europees Parlement die van Roma-afstamming zijn, Lívia Járóka (PPE-DE) en Viktória Mohácsi (ALDE), behoren tot de deelnemers.

In de sociale agenda van 2 juli 2008 zette de Commissie haar hernieuwde inzet voor het discriminatieverbod in het algemeen en voor maatregelen ter verbetering van de situatie van de Roma in het bijzonder uiteen. In het werkdocument dat werd ingediend, werd een overzicht gegeven van de EU-instrumenten en het EU-beleid ter bevordering van de integratie van de Roma (IP/08/1072, MEMO/08/462). De conclusie van dit document luidde dat er weliswaar een solide kader is van wettelijke en financiële instrumenten en van instrumenten om het beleid te coördineren en dat deze instrumenten steeds vaker worden ingezet, maar dat er in de lidstaten nog steeds sprake is van een kloof tussen voornemens en uitvoering.

De top is de volgende stap in dit proces en heeft ten doel een gezamenlijke verbintenis van de lidstaten, de EU-instellingen en de maatschappelijke organisaties te ondersteunen en te bevorderen. De conclusies van de top zullen worden ingebracht in de discussies van de EU-leiders tijdens de Europese Raad van december 2008.

Nadere informatie

Informatie over de top en programma:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=88&langId=en&eventsId=105&furtherEvents=yes

Actie van de Europese Commissie met betrekking tot de Roma:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=518&langId=en

Europees Jaar van de interculturele dialoog:

http://www.interculturaldialogue2008.eu/333.html?L=17
Videoreportage: Verdediging van de rechten van de Roma in de EU
http://ec.europa.eu/avservices/video/video_prod_en.cfm?type=detail&prodid=6383


Side Bar