Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1326

Briselē, 2008. gada 16. septembrī

Sammitā atbalsta kopīgas saistības romu miljonu iekļautības uzlabošanai

Eiropas Komisija šodien rīko pirmo ES līmeņa sammitu, kas paredzēts romu kopienas stāvokļa uzlabošanai visā Eiropas Savienībā. Pasākums notiek Briselē, un tā mērķis ir veicināt valsts, Eiropas un pilsoniskās sabiedrības pārstāvju kopīgu apņemšanos apkarot plaši izplatīto diskrimināciju un izslēgtību no sabiedrības, ar ko saskaras miljoniem Eiropas romu (sk. arī MEMO/08/559).

“Romu stāvoklis 21. gadsimtā nedod mieru Eiropas sirdsapziņai,” sacīja iespēju vienlīdzības komisārs Vladimirs Špidla. “Problēmu ir daudz, un tās ir sarežģītas, bet mums ir līdzekļi, kā uzlabot iekļautību: varam pieņemt tiesību aktus, finansēt darboties spējīgu politiku un apmainīties ar šādas politikas idejām. Tagad vietējā, reģionu, valsts un Eiropas līmenī mums visiem kopā jāapņemas visā ES izmantot šos līdzekļus un romu kopienām garantēt labāku nākotni. Stāvoklis mainīsies vienīgi tad, kad atbildību uzņemsies visi."

Šodienas sammitā ES iestādes, valstu valdības un pilsoniskās sabiedrības organizācijas, kuras pārstāv Eiropas romu kopienu, pirmo reizi sanāks kopā, lai visaugstākajā līmenī diskutētu par romu stāvokli Eiropas Savienībā un rastu risinājumus, kā to uzlabot. Diskriminācija rasu un etniskās piederības dēļ ES ir aizliegta visās dzīves jomās (ar Direktīvu 2000/43/EK). Tomēr romi aizvien vēl tiek diskriminēti, un 77 % eiropiešu uzskata, ka būt par romu Eiropā nav izdevīgi.

Pasākumu atklās Komisijas priekšsēdētājs Barrozu, un tajā piedalīsies vēl citi nozīmīgi Komisijas locekļi, tostarp priekšsēdētaja vietnieks Barro, kurš atbild arī par tieslietām un iekšlietām, komisārs Špidla un izglītības, apmācības, kultūras un jaunatnes komisārs Figeļs.

No prezidentvalsts Francijas viņiem piebiedrosies ārlietu un Eiropas lietu ministrs Bernārs Kušnērs, mājokļu un pilsētas lietu ministre Kristīne Butēna, vairāki ES dalībvalstu un kandidātvalstu ministri, Atvērtās sabiedrības institūta priekšsēdētājs Dzordžs Soross, Pasaules bankas viceprezidents Šigeo Katsu un Vācijas sinti un romu centrālās padomes priekšsēdētājs Romāni Roze.

Pasākumu zīmīgi raksturo, ka tajā piedalās romu organizācijas un to pārstāvji. Tajā būs klāt arī divas Eiropas Parlamenta deputātes romas Lívia Járóka (EPP-ED, HU) un Viktória Mohácsi (ALDE, HU).

Komisija 2008. gada 2. jūlija Sociālajā programmā izvirzīja vispārēju atjaunotu nediskriminācijas apņemšanos un darbības, kā uzlabot tieši romu stāvokli. Iesniegtais darba dokuments sniedz ieskatu ES instrumentos un politikā, kas ES līmenī paredzēti romu iekļautības veicināšanai (IP/08/1072, MEMO/08/462). Tajā secināts, ka izveidots spēcīgs likumdošanas, finanšu un politikas instrumentu kopums, tie top aizvien vairāk lietoti, tomēr dalībvalstīs tie vēl netiek pietiekami īstenoti.

Sammits ir nākamais solis šajā procesā, un tā mērķis ir atbalstīt un veicināt dalībvalstu, ES iestāžu un pilsoniskās sabiedrības kopīgo saistību izpildi. Sammita secinājumi rosinās ES līderu diskusijas 2008. gada decembra Eiropadomē.

Papildu informācija

Informācija par pasākumu un programma

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=88&langId=en&eventsId=105&furtherEvents=yes

Eiropas Komisijas romiem veltītā rīcība

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=518&langId=en

Eiropas kultūru dialoga gads

http://www.interculturaldialogue2008.eu
Videoziņas: romu tiesību aizsardzība ES
http://ec.europa.eu/avservices/video/video_prod_en.cfm?type=detail&prodid=6383


Side Bar