Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1326

Bryssel 16. syyskuuta 2008

Huippukokouksessa edistetään yhteistä sitoumusta miljoonien romanien osallisuuden parantamiseksi

Euroopan komissio käynnistää tänään ensimmäisen EU-tason huippukokouksen, jossa käsitellään romaniyhteisöjen tilanteen parantamista unionin koko alueella. Brysselissä järjestettävän tapahtuman tavoitteena on edistää jäsenvaltioiden, EU:n ja kansalaisyhteiskunnan edustajien yhteistä sitoumusta sen laajalle levinneen syrjinnän ja syrjäytymisen poistamiseksi, josta miljoonat romanitaustaiset eurooppalaiset kärsivät (ks. myös MEMO/08/559).

Tasa-arvoasioista vastaavan komissaari Vladimír Špidlan mukaan ”2000-luvulla romanien tilanne on häpeäpilkku Euroopan omassatunnossa. Ongelmat ovat moninaisia ja monimutkaisia, mutta meillä on välineet osallisuuden parantamiseksi – voimme hyödyntää lainsäädäntöä ja rahoitusta ja jakaa käytänteitä, jotka toimivat. Tarvitsemme nyt yhteistä sitoumusta paikallisella, alueellisella, kansallisella ja EU:n tasolla, jotta saamme nämä välineet parempaan käyttöön ja voimme taata paremman tulevaisuuden romaniyhteisöille eri puolilla EU:ta. Tilanne muuttuu vain, jos kaikki sitoutuvat asiaan.”

Tänään järjestettävässä huippukokouksessa EU:n toimielimet, kansalliset viranomaiset ja romaniyhteisöä edustavat kansalaisyhteiskunnan organisaatiot eri puolilta Eurooppaa kokoontuvat ensimmäistä kertaa yhteen korkeimmalla tasolla keskustelemaan romanien tilanteesta EU:ssa ja löytämään keinoja sen parantamiseksi. Rotuun ja etniseen alkuperään perustuva syrjintä on EU:ssa kielletty kaikilla elämänalueilla (direktiivi 2000/43/EY). Silti romanien syrjintää esiintyy itsepintaisesti, ja 77 prosenttia eurooppalaisista pitää romanitaustaa haittana Euroopassa.

Komission puheenjohtaja José Manuel Barroso avaa tapahtuman, johon osallistuu myös muita asiaan keskeisesti liittyviä komission jäseniä, muun muassa varapuheenjohtaja Jacques Barrot (oikeus- ja sisäasiat), komissaari Vladimír Špidla ja komissaari Ján Figel’ (koulutus-, kulttuuri- ja nuorisoasiat).

Heidän lisäkseen tapahtumaan osallistuvat myös EU:n puheenjohtajana toimivan Ranskan ulko- ja Eurooppa-asiain ministeri Bernard Kouchner ja asunto- ja kaupunkisuunnitteluministeri Christine Boutin, useita EU:n jäsenvaltioiden ja ehdokasmaiden ministereitä sekä Open Society Institute -laitoksen puheenjohtaja George Soros, Maailmanpankin varapääjohtaja Shigeo Katsu ja Saksan romanineuvoston puheenjohtaja Romani Rose.

Romanijärjestöjen ja romaniedustajien mukanaolo on tärkeä osa tapahtumaa. Romaneja edustavat muun muassa kaksi romanitaustaista Euroopan parlamentin jäsentä Lívia Járóka (EPP-ED, Unkari) ja Viktória Mohácsi (ALDE, Unkari).

Komissio vahvisti heinäkuun 2. päivänä 2008 esitetyssä sosiaalisessa toimintaohjelmassa uudelleen sitoumuksen yleisesti syrjintäkieltoon ja erityisesti toimiin romanien tilanteen parantamiseksi. Esitellyssä valmisteluasiakirjassa tarkastellaan EU:ssa käytettävissä olevia välineitä ja toimintaperiaatteita, joilla voidaan edistää romanien osallisuutta (IP/08/1072, MEMO/08/462). Sen päätelmänä on, että käytettävissä on vankka valikoima lainsäädännöllisiä, rahoituksellisia ja toiminnan koordinointiin liittyviä välineitä ja että näitä välineitä käytetään enenevässä määrin, mutta jäsenvaltioissa täytäntöönpano on vielä puutteellista.

Huippukokous on seuraava askel tässä prosessissa, ja sen tavoitteena on tukea ja edistää jäsenvaltioiden, EU:n toimielinten ja kansalaisyhteiskunnan yhteistä sitoumusta. Kokouksen päätelmät toimivat EU-johtajien keskustelujen pohjana joulukuussa 2008 pidettävässä Eurooppa-neuvoston kokouksessa.

Lisätietoja

Tapahtumatiedot ja ohjelma

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=88&langId=en&eventsId=105&furtherEvents=yes

Romaneja koskevat Euroopan komission toimet

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=518&langId=en

Euroopan kulttuurienvälisen vuoropuhelun teemavuosi

http://www.interculturaldialogue2008.eu
Uutiskatsaus (Video News Release): Defending Roma rights in the EU
http://ec.europa.eu/avservices/video/video_prod_en.cfm?type=detail&prodid=6383


Side Bar