Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1324

V Bruselu dne 16. září 2008

EU slaví 7. Evropský týden mobility: „Čistý vzduch pro všechny“

Očekává se, že se Evropského týdne mobility (16.–20. září), největší globální události věnované udržitelné dopravě ve městech, zúčastní v rámci Evropy a po celém světě více než 200 milionů lidí. Letošní téma, „Čistý vzduch pro všechny“, podporuje místní orgány v realizaci iniciativ, které zdůrazní vztah mezi mobilitou a kvalitou ovzduší, a v zavedení trvalých opatření, která sníží škodlivé emise, jako např. zavedení pásem s nízkými emisemi nebo parkování a služeb kyvadlové autobusové dopravy do center měst.

Místopředseda Komise Siim Kallas, odpovědný za administrativní záležitosti, audit a boj proti podvodům, řekl: „Komise a její zaměstnanci stejně jako v uplynulých letech velmi podporují Evropský týden mobility. V otázce udržitelné dopravy může každý z nás hrát významnou úlohu; proto považuji za svou osobní odpovědnost poskytovat zaměstnancům jasné informace o stávajících možnostech, jak změnit individuální návyky a vést neustálý dialog s orgány a zúčastněnými subjekty tak, aby se zlepšila celková nabídka náhradních řešení udržitelné dopravy.“

Komisař pro životní prostředí Stavros Dimas prohlásil: „Na této iniciativě se každoročně podílí čím dál více lidí, což potvrzuje, že doprava ve městech je pro evropské občany důležitou otázkou. Právem se obávají o kvalitu vzduchu, který dýchají, protože znečištěné ovzduší vážně ovlivňuje jejich zdraví. Dvě třetiny evropských měst stále překračuje normy kvality okolního ovzduší. Vzhledem k tomu, že se na znečištění podílí hlavně doprava, musíme najít způsoby, jak snížit emise a z našich měst vytvořit čistší a lepší místa pro život.“

Čistý vzduch pro všechny

Doprava je hlavní příčinou znečištění v evropských městech. Poslední zpráva, kterou publikovala Evropská agentura pro životní prostředí, uvedla, že doprava je v EU jediným hlavním zdrojem oxidů dusíku (Nox) a druhým nejvýznamnějším zdrojem emisí jemných částic (PM10 a PM2.5). I když se ve většině členských států EU škodlivé emise způsobené dopravou snižují, kvalita ovzduší v městských oblastech je stále problémem. Letošní téma, „Čistý vzduch pro všechny“, podporuje místní orgány v tom, aby zlepšily kvalitu ovzduší na místní úrovni omezením škodlivých emisí pocházejících z dopravy. Obyvatelé měst jsou zároveň vyzýváni k tomu, aby změnili své dopravní návyky a podporovali opatření určená ke zlepšení zařízení veřejné dopravy i možností pro cyklisty a chodce.

Trvalý odkaz

Cílem týdne mobility je změnit dopravní návyky lidí tím, že nabídne alternativy k jízdě autem, které jsou šetrnější pro životní prostředí. Veřejnost má příležitost vyzkoušet alternativní způsoby dopravy a místní orgány mají možnost prověřit nové služby a novou infrastrukturu. Skutečnost, že zúčastněná města jsou podporována v zavedení alespoň jednoho trvalého praktického opatření, zajistí trvalý odkaz týdne mobility. Mezi aktuální příklady patří záruka vrácení peněz pro zákazníky ve Frankfurtu, pokud má veřejná doprava zpoždění více než 10 minut, a internetová stránka města Edinburgh (www.educatedtravel.info/), která veřejnost vyzývá, aby zvážila možnosti dopravy, především pokud jde o studenty, kteří právě nastoupili na školu nebo univerzitu. V mnoha městech je hlavní částí Evropského týdne mobility den bez aut.

Jít příkladem

Evropská komise aktivně podporuje své zaměstnance při využívání udržitelné dopravy a vyzývá je k tomu. Komise byla za půjčování kol, což je služba umožňující zaměstnancům vypůjčit si na cesty spojené s výkonem práce kolo, vyznamenána cenou Prix Parking Vélo d'Or za rok 2008, kterou uděluje nezisková asociace Pro Vélo se sídlem v Bruselu. Informační kampaně v rámci týdne mobility zvýší povědomí o možnostech sdílení automobilů a o výhodách veřejné dopravy a jízdy na kole. Pro zaměstnance, kteří jezdí do práce na kole, bude připravena snídaně zdarma a budou zorganizovány cyklistické prohlídky Bruselu s průvodcem.

Rostoucí účast

Od svého zahájení v roce 2002 zaznamenala tato akce šestinásobný nárůst zúčastněných měst. V loňském roce bylo dosaženo rekordního počtu více než 2 000 měst v 36 zemích. V letošním roce se očekává, že se zapojí více než 200 milionů lidí. Města ve většině členských států a ve státech Evropského sdružení volného obchodu (ESVO) plánují uspořádání akcí, které zvýší povědomí o alternativních možnostech dopravy. Na týdnu mobility se rovněž podílí řada místních orgánů v dalších částech světa, včetně Brazílie, Kanady, Kolumbie, Japonska a Jižní Korey.

Evropský týden mobility koordinují tři nevládní organizace, které se zaměřují na otázky životního prostředí v městských oblastech, Eurocities, Energie-Cités a Climate Alliance. Generální ředitelství pro životní prostředí Evropské komise poskytuje finanční podporu a pořádá udělování výročních cen Evropského týdne mobility, určených pro nejlepší program činností a opatření.

Další informace jsou k dispozici na internetové stránce Evropského týdne mobility:
www.mobilityweek.eu
Podrobnější informace o kvalitě okolního ovzduší a emisích jsou k dispozici na:
http://ec.europa.eu/environment/air/quality/legislation/pdf/etcacc_2007_analysis_2006.pdf
http://themes.eea.europa.eu/IMS/CSI (viz CSI004 - posouzení zveřejněné v dubnu 2008)
http://reports.eea.europa.eu/technical_report_2008_7/en

Informační videozáznam je k dispozici na: http://www.tvlink.org/home.cfm?dg=env


Side Bar