Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1305

V Bruseli 10 septembra 2008

Predbežné prognózy EÚ: spomalenie rýchlejšie, ako sa očakávalo

Ekonomický rast v Európskej únii sa tento rok očakáva na úrovni 1,4 % (1,3 % v eurozóne) – približne o ½ percentuálneho bodu menej, ako sa očakávalo v apríli. Hlavné negatívne riziká uvedené v jarnej prognóze sa naplnili, finančná nestabilita sa prehĺbila, ceny komodít vzrástli a otrasy na viacerých realitných trhoch sa rozšírili. Odhaduje sa, že inflácia tento rok dosiahne úroveň približne 3,8 % v EÚ a 3,6 % v eurozóne odrážajúc stály vysoký nárast cien komodít. Toto znamená revíziu smerom nahor, hoci inflácia by sa mohla zastaviť vplyvom klesania dosahu predchádzajúcich zvýšení cien energií a potravín v nasledujúcich mesiacoch.

„Nestabilita na finančných trhoch trvajúca celý rok, takmer zdvojnásobenie cien energií za rovnaké obdobie a korekcia na niektorých realitných trhoch mali dosah na ekonomiku, hoci nedávny pokles cien ropy a iných komodít a výhodnejší výmenný kurz eura znamenali určitú úľavu. V tomto zložitom a neistom prostredí sa musíme poučiť z minulých chýb a udržať si stabilnú výkonnosť. Pokrok v reformnej európskej agende je nevyhnutnosťou pre tvorbu pracovných miest a vyrovnávaní sa s vonkajšími otrasmi. Musíme urýchliť implementáciu cestovnej mapy, aby sme pomohli obnoviť dôveru vo finančné trhy a udržali zlepšenia vo verejných financiách tak, aby sme ešte viac nezaťažili budúce generácie, ktoré už budú čeliť problémom so starnúcou populáciou,“ povedal Joaquín Almunia, komisár pre hospodárske a menové záležitosti.

Pod silnejúcim globálnym tlakom začala vo viacerých vyspelých ekonomikách v druhom štvrťroku tohto roka klesať produkcia, čo bolo v niektorých krajinách spôsobené nestabilitou v sektoroch s realitami. HDP sa v EÚ znížilo o 0,1 % a v eurozóne o 0,2 %. Toto čiastočne odráža zotavenie po neočakávane rýchlom raste v prvom štvrťroku, ktorý bol do určitej miery spôsobený prechodnými faktormi. Okrem toho pokračujúci rast cien komodít, neutíchajúca finančná nestabilita a v niektorých prípadoch realitný šok spôsobili stratu dôvery, ďalšie zvýšenie kapitálových nákladov a nárast inflácie spotrebiteľských cien, čo pribrzdilo dopyt.

Na rok 2008 generálne riaditeľstvo pre hospodárske a finančné záležitosti teraz predpovedá rast na úrovni 1,4 % v EÚ a 1,3 % v eurozóne, čo predstavuje revíziu nadol o 0,6 a 0,4 percentuálneho bodu v porovnaní s jarnou prognózou. Toto sa počíta na základe aktualizovaných prognóz pre Francúzsko, Nemecko, Taliansko, Holandsko, Poľsko, Španielsko a Spojené kráľovstvo, ktoré spolu tvoria približne 80 % HDP v EÚ.

Čoraz nepriaznivešie vonkajšie podmienky

Celková ekonomická situácia a vyhliadky sú naďalej nezvyčajne neisté. Rok po vypuknutí finančnej nestability zostáva situácia v medzinárodnom finančnom systéme naďalej neistá, pričom niekoľko kľúčových úverových trhov je stále značne nestabilných. Ceny komodít, najmä ceny energií a potravín, od posledného štvrťroka 2007 stúpli, napriek tomu, že ceny ropy a iných komodít sa začiatkom leta dostali zo svojich maxím. Značne klesla dôvera v podnikateľskej a spotrebiteľskej sfére, a to na úroveň hlboko pod svojím dlhodobým priemerom. Zatiaľ čo v rozvíjajúcich sa ekonomikách zostal rast na vysokej úrovni, v dlhodobejšej perspektíve sa črtá globálne ekonomické spomalenie.

Európske ekonomiky boli pred nastúpením finančnej nestability minulé leto vo všeobecnosti v dobrom stave. V EÚ a eurozóne ako celku nedošlo k väčším narušeniam rovnováhy, hoci to nemusí platiť pre všetky sektory a členské štáty. Výkonnosť sa relatívne dobre udržala, zatiaľ čo finančné problémy mali okamžitý nepriaznivý vplyv na niektoré ukazovatele dôvery. Zintenzívnenie tlaku za posledné štvrťroky však malo na svedomí rozšírenie poklesu v ukazovateľoch dôvery na ďalšie sektory a členské štáty (s osobitne silným poklesom v ukazovateli celkovej ekonomickej klímy v Španielsku a Spojenom kráľovstve). Napokon začali slabnúť aj opatrenia v oblasti aktivity. Rôzne indikátory ako napríklad priemyselná výroba, zákaziek a maloobchodný predaj poukazujú na zníženú mieru rastu v EÚ a v eurozóne za posledné mesiace. Aj posledné prieskumy poukazujú na pokračujúce nepriaznivé vyhliadky pre ekonomiky EÚ.

Predpokladané spomalenie inflácie, ktoré by malo mať priaznivý vplyv na disponibilný príjem domácností a viac podporiť spotrebu počas štvrtého štvrťroka, je jedným z faktorov, ktoré môžu trend zvrátiť.

Inflácia na bode zlomu

Inflácia spotrebiteľských cien, poháňaná vysokými cenami komodít, sa za posledné mesiace zvyšovala. K celkovej inflácii vo zvýšenej miere prispeli ceny energií a potravín a dosiahli v júli výšku 1,7 percentuálneho bodu a 1,2 percentuálneho bodu. Mimoriadne vysoká miera inflácie sa mierne spomalila v auguste na 3,8 % v eurozóne, pokles z rekordne vysokej úrovne z júla (4,0 %).

Revízia inflácie smerom nahor od jarnej prognózy odráža horší výsledok, ako sa očakávalo. Postupné zmierňovanie vplyvu minulého rastu cien energií a potravín v nasledujúcich mesiacoch však naznačuje, že inflácia by mohla byť na bode zlomu. Napriek tomu budú budúci vývoj na komoditných trhoch ako aj kapacita vyrovnať sa so sekundárnymi účinkami kľúčové pre vývoj inflácie v oboch regiónoch.

Hodnotenie rizík

Riziká spojené s vývojom rastu spočívajú v klesajúcej tendencii. Najmä vývoj na komoditných a finančných trhoch zostane kľúčovým faktorom, ktorý bude formovať vyhliadky na rast, a technické predpoklady by tiež mohli negatívne prekvapiť, ako sa to stalo pri posledných prognózach. Ďalšie riziká sú spojené s vnútornou silou ekonomiky USA, novými požiadavkami na protekcionistické a inými opatreniami narúšajúcimi trh, ale aj s kapacitou niektorých ekonomík EÚ vyrovnať svoju vnútornú a vonkajšiu nerovnováhu. Riziká vývoja inflácie sa zdajú byť o niečo vyrovnanejšie, hoci majú stále rastúcu tendenciu. Obzvlášť ak sa ekonomická aktivita prudko spomalí, nemožno vylúčiť riziko následných účinkov, hoci sa zatiaľ nezaznamenali žiadne široko rozšírené vplyvy.

Podrobnejšia správa je k dispozícii na:

http://ec.europa.eu/economy_finance/thematic_articles/article12054_en.htm
Tabuľka 1: Rast reálneho HDP

[ ]
Poznámka: Údaje za štvrťroky sú upravené podľa pracovných dní a ročných období, kým údaje za rok nie sú upravené.Tabuľka 2: Inflácia spotrebiteľských cien
[ ]


Side Bar