Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1305

Bruxelles, 10 septembrie 2008

Previziunile intermediare ale UE: o încetinire a creșterii economice care depășește așteptările

Anul acesta în Uniunea Europeană se așteaptă ca nivelul creșterii economice să atingă 1,4% (1,3% în zona euro), cu aproximativ jumătate de punct procentual mai puțin comparativ cu previziunile din aprilie. Principalele riscuri identificate în previziunile din primăvară s-au materializat, pe fondul accentuării turbulențelor financiare, al creșterii prețurilor la materiile prime și al propagării la scară largă a șocurilor înregistrate pe o serie de piețe imobiliare. Se estimează că anul acesta rata inflației va fi, în medie, de 3,8% în UE și de 3,6% în zona euro, ca urmare a creșterii puternice și constante a prețurilor la materiile prime. Este vorba despre o revizuire în sus, cu toate că evoluția inflației s-ar putea afla într-un moment de cotitură, deoarece efectul creșterilor anterioare ale prețurilor energiei și alimentelor se va diminua în lunile următoare.

„Perpetuarea turbulențelor pe piețele financiare la un an de la apariția lor, cvasi-dublarea prețurilor la energie în aceeași perioadă și corecțiile înregistrate pe anumite piețe imobiliare au avut efecte asupra economiei, cu toate că recenta scădere a prețului petrolului și a prețurilor altor materii prime, precum și relaxarea cursului de schimb al monedei euro au contrabalansat într-o oarecare măsură situația. Pe acest fond dificil și nesigur, trebuie să învățăm din greșelile trecutului și să menținem o linie de acțiune constantă. Realizarea agendei de reforme în Europa este crucială pentru efortul de a crea în continuare locuri de muncă și de a face față mai bine șocurilor externe. Trebuie să accelerăm implementarea foii de parcurs pentru a reinstaura încrederea în piețele financiare, menținând în același timp îmbunătățirile realizate la nivelul finanțelor publice, astfel încât să nu adăugăm o povară suplimentară pe umerii generațiilor viitoare, care se vor confrunta oricum cu provocarea îmbătrânirii populației”, a afirmat Joaquín Almunia, Comisarul European pentru Afaceri Economice și Monetare.

Pe fondul intensificării turbulențelor globale, în al doilea trimestru al acestui an producția a început să scadă în mai multe țări cu economii dezvoltate, în unele dintre acestea fenomenul fiind determinat și de recesiunea sectorului imobiliar. PIB-ul a scăzut cu 0,1% în UE și cu 0,2% în zona euro. Acest lucru reprezintă, în parte, o consecință a creșterii neașteptat de mari din primul trimestru, care s-a datorat, într-o anumită măsură, unor factori temporari. Pe lângă aceasta, creșterea constantă a prețurilor la materiile prime, persistența turbulențelor financiare și, în anumite cazuri, șocul de pe piața imobiliară au determinat o deteriorare a încrederii, o creștere și mai mare a costurilor de capital, precum și o explozie a inflației prețurilor de consum, fapt care a afectat cererea internă.

Pentru 2008, Direcția Generală Afaceri Economice și Financiare din Comisia Europeană estimează o creștere de 1,4% în UE și de 1,3% în zona euro, ceea ce reprezintă o revizuire în jos, cu 0,6, respectiv 0,4 puncte procentuale în minus, comparativ cu previziunile din primăvară. Acest calcul s-a realizat pe baza previziunilor actualizate ale Franței, Germaniei, Italiei, Țărilor de Jos, Poloniei, Spaniei și Regatului Unit, care reprezintă împreună aproximativ 80% din PIB-ul UE.

Conjunctura externă, din ce în ce mai nefavorabilă

Situația economică și perspectivele globale rămân în continuare neobișnuit de nesigure. La un an de la izbucnirea turbulențelor financiare, situația sistemelor financiare internaționale este în continuare fragilă, în condițiile în care mai multe piețe de credit importante sunt încă serios afectate. Prețurile materiilor prime, în special la energie și alimente, au crescut comparativ cu ultimul trimestru al anului 2007 și au alimentat inflația, deși în această vară prețul petrolului și al altor materii prime a înregistrat o revenire față de maximele atinse. Încrederea consumatorilor și a mediului de afaceri a scăzut considerabil, atingând niveluri situate cu mult sub mediile înregistrate pe termen lung. În țările cu economii în curs de dezvoltare creșterea s-a menținut puternică până în prezent, însă se întrevede o încetinire globală a creșterii economice.

Înainte de izbucnirea turbulențelor financiare, vara trecută, economiile europene erau în general puternice. Nu existau dezechilibre majore în UE și în zona euro în ansamblu, cu toate că este posibil ca această situație să nu fi caracterizat toate sectoarele și toate statele membre. Activitatea era relativ susținută, dar problemele financiare au avut un efect negativ imediat asupra mai multor indicatori ai încrederii. Cu toate acestea, pe fondul intensificării turbulențelor financiare în ultimele trimestre, scăderea indicatorilor încrederii s-a generalizat în mai multe sectoare și state membre (cu un declin vizibil al indicatorului percepției generale asupra economiei în Spania și Regatul Unit). În cele din urmă, și activitatea economică a început să dea semne de slăbiciune. Mai mulți indicatori, precum producția industrială, comenzile și vânzările cu amănuntul indică, pentru ultimele luni, o încetinire a ritmului de creștere, atât în UE, cât și în zona euro. Sondajele recente sugerează în continuare, la rândul lor, perspective pesimiste pentru economiile europene.

Diminuarea anticipată a inflației, care ar trebui să susțină într-o mai mare măsură veniturile disponibile ale familiilor și consumul în cursul celui de-al patrulea trimestru, reprezintă unul dintre factorii care ar putea determina o schimbare de tendințe.

Inflația, într-un moment de cotitură

Alimentată de prețurile mari la materiile prime, inflația prețurilor de consum a continuat să crească în ultimele luni. Contribuția prețurilor energiei și alimentelor la inflația globală a crescut considerabil și s-a situat în iulie la nivelul de 1,7 puncte procentuale, respectiv la 1,2 puncte procentuale. Rata inflației globale a scăzut ușor până la 3,8% în luna august în zona euro, comparativ cu nivelul record înregistrat în iulie (4,0%).

Revizuirea în sus a estimărilor privind inflația reflectă rezultatele mai slabe decât cele așteptate, înregistrate ulterior previziunilor din primăvară. Pe de altă parte, însă, diminuarea progresivă a efectelor produse de creșterile anterioare ale prețurilor energiei și alimentelor în cursul lunilor următoare sugerează faptul că inflația s-ar putea afla la un moment de cotitură. Cu toate acestea, evoluțiile viitoare de pe piețele materiilor prime, precum și capacitatea de a controla efectele secundare, vor reprezenta factori esențiali pentru evoluția inflației în ambele regiuni.

Evaluarea riscurilor

Perspectivele de creștere sunt amenințate de o serie de riscuri. În special evoluția piețelor financiare și a piețelor materiilor prime va continua să reprezinte factorul determinat al perspectivelor de creștere; în același timp, ipotezele de natură tehnică ar putea oferi surprize neplăcute, după cum s-a întâmplat și în cadrul exercițiilor de previzionare anterioare. Există și riscuri legate de forța subiacentă a economiei Statelor Unite, de noile apeluri pentru măsuri protecționiste și alte măsuri de denaturare a schimburilor comerciale, dar și de capacitatea anumitor economii din UE de a-și corecta dezechilibrele interne și externe. Riscurile de inflație par într-o anumită măsură mai echilibrate, deși continuă să fie prezente. În special, și chiar în condițiile în care activitatea economică ar cunoaște o încetinire considerabilă, riscul efectelor secundare nu poate fi exclus, deși până în prezent nu există date care să ateste prezența unor astfel de efecte la scară largă.

Un raport mai detaliat poate fi consultat pe site-ul:
http://ec.europa.eu/economy_finance/thematic_articles/article12054_en.htm
Tabelul 1: Creșterea reală a PIB
[ Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED ]
Notă: cifrele trimestriale sunt ajustate în funcție de zilele lucrătoare și de sezon, în timp ce cifrele anuale nu sunt ajustate.


Tabelul 2: Inflația prețurilor de consum
[ Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED ]


Side Bar