Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1305

Βρυξέλλες, 10 Σεπτεμβρίου 2008

Ενδιάμεσες προβλέψεις για την ΕΕ: Επιδείνωση της επιβράδυνσης

Η οικονομική ανάπτυξη αναμένεται να φθάσει το 1,4% κατά το τρέχον έτος στην Ευρωπαϊκή Ένωση (1,3% στη ζώνη του ευρώ) – δηλαδή χαμηλότερη κατά ½ ποσοστιαία μονάδα σε σχέση με τις προβλέψεις του Απριλίου. Οι σημαντικότεροι κίνδυνοι δυσμενέστερης εξέλιξης του μεγέθους αυτού που αναφέρονταν στις εαρινές προβλέψεις έγιναν πραγματικότητα, καθώς η χρηματοπιστωτική κρίση έγινε βαθύτερη, οι τιμές των βασικών εμπορευμάτων εκτοξεύθηκαν προς τα πάνω και οι κλυδωνισμοί σε διάφορες στεγαστικές αγορές εξαπλώθηκαν ευρύτερα. Ο πληθωρισμός αναμένεται να φθάσει κατά μέσο όρο το 3,8% στην ΕΕ και το 3,6% στη ζώνη του ευρώ κατά το τρέχον έτος, μετά τη σταθερά έντονη αύξηση των τιμών των βασικών εμπορευμάτων. Πρόκειται για προς τα πάνω αναθεώρηση, μολονότι ο πληθωρισμός μπορεί να βρίσκεται σε σημείο καμπής, καθώς προβλέπεται ότι τους επόμενους μήνες θα αμβλυνθεί σταδιακά ο αντίκτυπος των παλαιότερων αυξήσεων στις τιμές της ενέργειας και των τροφίμων.

«Η συνέχιση της κρίσης στις χρηματοπιστωτικές αγορές εδώ και ένα χρόνο, με διπλασιασμό σχεδόν των τιμών της ενέργειας κατά την ίδια χρονική περίοδο, σε συνδυασμό με τη διόρθωση που παρατηρήθηκε σε ορισμένες στεγαστικές αγορές είχε συνέπειες για την οικονομία, μολονότι η πρόσφατη πτώση των τιμών του πετρελαίου και άλλων βασικών εμπορευμάτων και η χαλάρωση που παρατηρήθηκε όσον αφορά τη συναλλαγματική ισοτιμία του ευρώ προσέφεραν κάποια ανακούφιση. Σε αυτό το δύσκολο και αβέβαιο περιβάλλον πρέπει να αντλήσουμε διδάγματα από τα λάθη του παρελθόντος και να διατηρήσουμε την ψυχραιμία μας. Είναι σημαντικό να προχωρήσουμε με το πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων της Ευρώπης ώστε να συνεχιστεί η δημιουργία απασχόλησης και να αντιμετωπισθούν καλύτερα οι εξωτερικοί κλυδωνισμοί. Πρέπει να επισπεύσουμε την εφαρμογή του χάρτη πορείας ώστε να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη στις χρηματοπιστωτικές αγορές και να διαφυλάξουμε τις βελτιώσεις που επήλθαν στα δημόσια οικονομικά ούτως ώστε να μην αυξηθεί το βάρος που θα φέρουν οι επερχόμενες γενεές, οι οποίες ήδη έρχονται αντιμέτωπες με το πρόβλημα της δημογραφικής γήρανσης " είπε ο κ. Joaquín Almunia, Επίτροπος αρμόδιος για τις Οικονομικές και Νομισματικές Υποθέσεις.

Οι ενάντιοι άνεμοι εντάθηκαν παγκοσμίως και η παραγωγή άρχισε να σημειώνει πτώση σε αρκετές προηγμένες οικονομίες κατά το δεύτερο τρίμηνο του τρέχοντος έτους, πράγμα που σε ορισμένες χώρες οφειλόταν και στην κατάρρευση του στεγαστικού τομέα. Το ΑΕΠ συρρικνώθηκε κατά 0,1% στην ΕΕ και κατά 0,2% στη ζώνη του ευρώ. Αυτό αντικατοπτρίζει εν μέρει μια διόρθωση μετά την απροσδόκητα έντονη ανάπτυξη του πρώτου τριμήνου που οφειλόταν, σε κάποιο βαθμό, σε προσωρινούς παράγοντες. Επιπλέον, η συνεχιζόμενη αύξηση των τιμών των βασικών εμπορευμάτων, η συνεχιζόμενη χρηματοπιστωτική κρίση και, σε ορισμένες περιπτώσεις, η κατάρρευση της στεγαστικής αγοράς διέβρωσαν την εμπιστοσύνη, αύξησαν περαιτέρω το κόστος δανεισμού και διόγκωσαν τον πληθωρισμό τιμών καταναλωτή, βάζοντας έτσι φρένο στην εγχώρια κατανάλωση.

Για το 2008, η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Χρηματοδοτικών Υποθέσεων προβλέπει πλέον ρυθμό ανάπτυξης 1,4% στην ΕΕ και 1,3% στη ζώνη του ευρώ, δηλαδή τον αναθεωρεί προς τα κάτω κατά 0,6 και 0,4 ποσοστιαίες μονάδες (π.μ.), αντίστοιχα, έναντι των εαρινών προβλέψεων. Ο υπολογισμός αυτός έγινε με βάση επικαιροποιημένες προβλέψεις για τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ιταλία, τις Κάτω Χώρες, την Ισπανία και το Ηνωμένο Βασίλειο, που από κοινού αντιπροσωπεύουν περίπου το 80% του ΑΕΠ της ΕΕ.

Οι εξωτερικές συνθήκες χειροτερεύουν συνεχώς

Η παγκόσμια οικονομική κατάσταση και προοπτικές συνεχίζουν να παρουσιάζουν ασυνήθιστη αβεβαιότητα. Έχει περάσει ένας χρόνος από τότε που εκδηλώθηκε η χρηματοπιστωτική κρίση και η κατάσταση του διεθνούς χρηματοπιστωτικού συστήματος συνεχίζει να είναι εύθραυστη και διάφορες βασικές πιστωτικές αγορές εξακολουθούν να παρουσιάζουν σοβαρές διαταραχές. Οι τιμές των βασικών εμπορευμάτων, ιδίως της ενέργειας και των τροφίμων, εκτοξεύθηκαν προς τα πάνω σε σχέση με το τελευταίο τρίμηνο του 2007 τροφοδοτώντας τον πληθωρισμό και τούτο παρά το γεγονός ότι οι τιμές του πετρελαίου και άλλων βασικών εμπορευμάτων έχουν υποχωρήσει σε σχέση με τα υψηλά επίπεδα που είχαν παρατηρηθεί το φετινό καλοκαίρι. Η εμπιστοσύνη επιχειρήσεων και καταναλωτών μειώθηκε αισθητά φθάνοντας σε επίπεδα πολύ χαμηλότερα από τους μακροπρόθεσμους μέσους όρους. Μολονότι η ανάπτυξη της οικονομίας παρέμεινε εύρωστη μέχρις στιγμής στις αναδυόμενες οικονομίες, στον ορίζοντα έχει αρχίσει να διαγράφεται μια σημαντική παγκόσμια οικονομική επιβράδυνση.

Οι ευρωπαϊκές οικονομίες ήταν σε γενικές γραμμές υγιείς προτού ξεσπάσει η χρηματοπιστωτική κρίση το περασμένο καλοκαίρι. Δεν υπήρχαν σημαντικές ανισορροπίες στην ΕΕ και στη ζώνη του ευρώ ως σύνολο, αν και τούτο μπορεί να μην συνέβαινε σε όλους τους τομείς και σε όλα τα κράτη μέλη. Η οικονομική δραστηριότητα έδειξε σχετικά καλή αντοχή, η χρηματοπιστωτική κρίση, όμως, είχε άμεσο αρνητικό αντίκτυπο σε ορισμένους δείκτες εμπιστοσύνης. Καθώς τα τελευταία τρίμηνα οι ενάντιοι άνεμοι εντάθηκαν παγκοσμίως, η μείωση των δεικτών εμπιστοσύνης εξαπλώθηκε ευρύτερα σε διάφορους τομείς και κράτη μέλη (με ιδιαίτερα σημαντική πτώση του γενικού δείκτη οικονομικής εμπιστοσύνης στην Ισπανία και το Ηνωμένο Βασίλειο). Κατόπιν άρχισαν να εξασθενούν τα μεγέθη όσον αφορά την οικονομική δραστηριότητα. Διάφοροι δείκτες όπως βιομηχανική παραγωγή, παραγγελίες και λιανικές πωλήσεις δείχνουν επιβράδυνση του υποκείμενου ρυθμού ανάπτυξης τόσο στην ΕΕ όσο και στη ζώνη του ευρώ τους τελευταίους μήνες. Από πρόσφατες έρευνες προκύπτει ότι οι προοπτικές για την βελτίωση των οικονομιών της ΕΕ είναι μάλλον ζοφερές.

Ένας από τους παράγοντες που μπορεί να ανατρέψει την τρέχουσα τάση είναι η προβλεπόμενη χαλάρωση του πληθωρισμού, που αναμένεται να στηρίξει το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών και την κατανάλωση σε μεγαλύτερο βαθμό κατά το τέταρτο τρίμηνο του έτους.

Ο πληθωρισμός βρίσκεται σε σημείο καμπής

Εξαιτίας των υψηλών τιμών των βασικών εμπορευμάτων, ο πληθωρισμός τιμών καταναλωτή συνέχισε να κλιμακώνεται τους τελευταίους μήνες. Η συμβολή των τιμών της ενέργειας και των τροφίμων στον ονομαστικό πληθωρισμό αυξήθηκε σημαντικά και έφθασε σε 1,7 π.μ. και 1,2 π.μ. αντίστοιχα τον Ιούλιο. Ο ονομαστικός πληθωρισμός επιβραδύνθηκε κάπως τον Αύγουστο σε 3,8% στη ζώνη του ευρώ δηλαδή κάτω από το ποσοστό ρεκόρ που σημείωσε τον Ιούλιο (4,0%).

Η προς τα πάνω αναθεώρηση του πληθωρισμού αντικατοπτρίζει την χειρότερη από το αναμενόμενο εξέλιξη σε σχέση με τις εαρινές προβλέψεις. Ωστόσο, η βαθμιαία άμβλυνση του αντίκτυπου παλαιότερων αυξήσεων των τιμών της ενέργειας και των τροφίμων κατά τους επόμενους μήνες υποδηλώνει ότι ο πληθωρισμός μπορεί να έχει φθάσει σε σημείο καμπής. Παρά ταύτα, η μελλοντική εξέλιξη των αγορών βασικών εμπορευμάτων, καθώς και η ικανότητα να περιορισθούν οι δευτερογενείς συνέπειες θα έχουν καθοριστική σημασία για την εξέλιξη του πληθωρισμού σε αμφότερες τις περιοχές.

Εκτίμηση κινδύνου

Εξακολουθούν να ελλοχεύουν κίνδυνοι δυσμενούς εξέλιξης όσον αφορά την πορεία της ανάπτυξης. Συγκεκριμένα, οι εξελίξεις στις αγορές βασικών εμπορευμάτων και στις χρηματοπιστωτικές αγορές θα συνεχίσουν να επηρεάζουν αποφασιστικά τις αναπτυξιακές προοπτικές της οικονομίας, ενώ οι τεχνικές παραδοχές είναι εξίσου πιθανό να επιφυλάσσουν δυσάρεστες εκπλήξεις, όπως εξάλλου συνέβη κατά τους πρόσφατους γύρους προβλέψεων. Άλλοι κίνδυνοι συνδέονται με την υποκείμενη ισχύ της οικονομίας των ΗΠΑ, με νέες πιέσεις για προστατευτικά και άλλα στρεβλωτικά για το εμπόριο μέτρα, αλλά και με την ικανότητα ορισμένων οικονομιών της ΕΕ να διορθώσουν τις εσωτερικές και εξωτερικές ανισορροπίες τους. Οι κίνδυνοι όσον αφορά την πορεία του πληθωρισμού φαίνονται κάπως πιο ισορροπημένοι αν και εξακολουθεί να διαφαίνεται κάποια τάση ανοδικής εξέλιξης. Συγκεκριμένα, ακόμη και αν η οικονομική δραστηριότητα σημειώσει απότομη επιβράδυνση, δεν μπορεί να αποκλεισθεί ο κίνδυνος δευτερογενών συνεπειών, μολονότι δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής αποδείξεις για τέτοιου είδους συνέπειες σε ευρεία βάση.

Λεπτομερέστερη έκθεση υπάρχει στη διεύθυνση:
http://ec.europa.eu/economy_finance/thematic_articles/article12054_en.htm
Πίνακας 1: Αύξηση πραγματικού ΑΕΠ
[ Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED ]
Σημείωση: τα τριμηνιαία στοιχεία είναι προσαρμοσμένα με βάση τις εργάσιμες ημέρες και τις εποχιακές διακυμάνσεις, ενώ τα ετήσια στοιχεία δεν είναι προσαρμοσμένα,


Πίνακας 2: Πληθωρισμός τιμών καταναλωτή
[ Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED ]
Side Bar