Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1273

Bryssel den 27 augusti 2008

Den första globala lanseringen av EU-program för filmstöd väcker intresse i Asien och Latinamerika

Det finns en stark efterfrågan runt om i världen på att upprätta samarbete med den europeiska filmindustrin. Resultaten av denna första inbjudan att lämna projektförslag inom ramen för ett nytt EU-initiativ, den förberedande åtgärden ”MEDIA International Preparatory Action”, visar att det finns ett betydande intresse från de verksamma inom den audivisuella sektorn runt om i världen av att samarbeta med filmsektorn och den audivisuella sektorn i Europa. EU kommer att bidra med närmare 2 miljoner euro i stöd till 18 projekt med deltagande av partners från Kanada, Latinamerika, Indien, Kina, Korea, Japan, Marocko, Bosnien, Turkiet och Georgien. Dessa projekt gäller bland annat gemensam fortbildning av filmarbetare, ömsesidigt främjande av film och samarbete mellan biografnätverk. Detta skulle kunna öppna möjligheter för ett bredare EU-program för filmsamarbete kallat Media Mundus, som planeras till 2011.

Tanken på en innovativ filmsektor som präglas av kulturell mångfald väcker en stark vilja till samarbete mellan yrkesverksamma i den europeiska filmbranschen och deras motsvarigheter i tredjeländer. De positiva reaktionerna på kommissionens projektinfordran utgör en god start när det gäller EU:s roll i att stödja samarbete som kan skapa nya affärsmöjligheter och ge ett uppsving för den audivisuella sektorn i Europa”, säger Viviane Reding, EU:s kommissionsledamot med ansvar för mediefrågor. ”Samtidigt som det nya Media-programmets positiva effekter redan lovordas på det europeiska planet, bland annat för finansieringen av Oscarsbelönade filmer och filmer som vunnit Guldpalmen i Cannes, kommer det att bli spännande att se resultaten på ett globalt plan. Detta är definitivt en betydelsefull framtida attraktion för filmintresserade, som nu kommer att erbjudas ökade möjligheter att se film från hela världen.”

Av de 33 ansökningar i Media Internationals första projektinbjudan har Europeiska kommissionen valt ut 18 projekt som föreslås få finansiellt stöd för fortlöpande utbildning av yrkesverksamma inom den audivisuella sektorn, främjande och distribution av biograffilm och utvecklingen av biografnätverk. Elva projekt gäller fortlöpande utbildning genom avtal om partnerskap med Latinamerika, Indien, Kanada, Turkiet, Ukraina, Moldavien och Georgien som omfattar spelfilm, TV-serier, tecknad film, dokumentärfilm och videospel. Inom projektet Cartoon Connection avser man exempelvis att arrangera en gemensam fortlöpande utbildningsinsats som gäller utveckling och finansiering av internationella samproducerade tecknade filmer för yrkesverksamma i filmbranschen från EU, Latinamerika och Kanada. Primechange är en workshop för upphovsmän och producenter från Indien och Europa och avser finansiering och marknadsföring av audivisuella verk, med särskilt inriktning på digital teknik.

De sex projekt som kommissionen har valt ut när det gäller främjande av audivisuella verk är inriktade på att öka samproduktionen, vilket kan hjälpa filmbolag att få tillgång till utländsk finansiering samt vinna nya marknader. Exempelvis kommer de europeiska filmproducenternas sammanslutning (European Producers' Club) att anordna samproduktioner I Kina och Indien och bjuda in lokala producenter till två större sammankomster, s. k. forums, i Europa. Inom Domla-projektet kommer en dokumentärfilmsmånad att anordnas, där man släpper 12 europeiska dokumentärfilmer i Chile och omvänt distribuerar latinamerikanska dokumentärfilmer i Europa. Parisprojektet är ett samproduktionsprojekt för europeiska, japanska och sydkoreanska producenter.

Media International slutligen kommer att stödja det första internationella biografnät som samordnas av Europa Cinemas och omfattar 230 biografer i Europa och 148 biografer från resten av världen (10 i Brasilien, 7 i Sydkorea och 6 i Japan respektive Argentina).

De förslag som godkänts idag utgör således en del av den förberedande åtgärd som kallas Media International, för vilken Europaparlamentet i december förra året beviljade en budget på 2 miljoner euro. Den syftar till att utforska möjliga vägar att förstärka samarbetet mellan yrkesverksamma från Europa och tredjeländer inom den audivisuella sektorn. Åtgärden Media International kommer att pågå upp till tre år och är också tänkt att bana väg för ett bredare Media Mundis-program.

Inom ramen för ett offentligt nätbaserat samråd om detta kommande program (IP/08/909), hölls en offentlig utfrågning den 25 juni 2008. Det franska ordförandeskapet i EU anordnade ett symposium benämnt Cinema, Europe, World de 8 juli i syfte att förstärka EU:s yttre åtgärder på det audivisuella området. Baserat på dessa bidrag kommer kommissionen att före utgången av 2008 besluta om ett förslag till Media Mundis-program.

Bakgrund:

Inom ramen för det befintliga programmet Media 2007 har 755 miljoner euro tilldelats den audivisuella sektorn i Europa för perioden 2007–2013, vilket kommer att hjälpa yrkesverksamma på området att erhålla fortlöpande utbildning och utveckla, distribuera och främja deras verk över hela Europa.

I maj i år vann fyra filmer som erhållit Media-finansiering priser vid filmfestivalen i Cannes, bl.a. guldpalmen (Entre Les Murs, Frankrike) och juryns stora pris (Gomorra, Italien) (IP/08/800). De var en del av de 14 i Cannes visade filmer som producerats och distribuerats med ett sammanlagt stöd på drygt 900 000 euro från Media (IP/08/741). Media-stödda filmer hade redan tidigare skördat stora framgångar vid Oscarsgalan (Academy Awards) där filmerna Falskmyntarna (Die Fälscher/ Österrike-Tyskland) och La Vie en Rose (La Môme/Frankrike) tilldelades Oscarsstatyetter (IP/08/298).

Förslagsinbjudan för Media International och förteckning över utvalda stödmottagare:
http://ec.europa.eu/information_society/media/prep_action/index_en.htm

Om Media Mundis:

http://ec.europa.eu/information_society/media/mundus/index_en.htm

ANNEX

List of projects selected within the framework of Call for Proposals "MEDIA International 2008/1"


Lot 1: Continuous training

Project name
Coordinator
(Europe)
Partner(s)
third country
Characteristics
EU funding
EAVE LATIN AMERICA
EAVE
(Luxembourg)
Buenos Aires Lab
(Argentina)
Development, financing and marketing workshops
86.480,00 €
CARTOON CONNNECTION
Cartoon
(Belgium)
ENCUADRE
(Argentina)
Development, financing and co production workshops
50.000,00 €
FBS-LA
Media Business School
(Spain)
LATC
(Brazil)
Workshop on development of co productions
80.000,00 €
Training for East European Film Professionals
Romanian Film sector association
IFA (Georgia), OWH TV (Moldavia), IFF Molodist
(Ukraine), ACA
(Turkey)
Workshop on financing and regional problems in Georgia
80.000,00 €
EURODOC
INTERNATIONAL
Eurodoc International (France)
-
Extension of MEDIA 2007
36.517,00 €
ACE-IPA
ACE (France)
-
Extension of MEDIA 2007
25.000,00 €
CO-PRO EUROPE/CANADA
EPI (Germany)
Atlantic Film Festival (Canada)
Co production workshops
150.000,00 €
Tareula
EGEDA (Spain)
LATC (Brazil), EGEDA (Uruguay)
Co production and marketing training
80.000,00 €
LINCT
Zelig School for documentaries (Italy)
FORMEDIA (India)
Co production workshop and internet training for documentary makers
100.000,00 €
PYGMALION INTL.
Pygmalion (UK)
EIMAGES
(India), Beirut DC (Lebanon), Hellomotion (Indonesia)
Development, financing, marketing workshops
30.000,00 €
PRIMEXCHANGE
PrimeHouse (Germany)
Goa IFF
(India)
Development, financing, marketing and new technologies workshop
60.000,00 €Lot n°2: Promotion/distribution

Project name
Coordinator
Partner(s)
third country
Characteristics
EU funding
CSF
Europa Distribution (France)
FICCO (Mexico)
Workshops on
Marketing European films in Latin America and vice versa
110.379,00 €
PP09
Paris Project
(France)
Unijapan (Japan), KOFIC (South Korea)
Co production platform
50.000,00 €
EPC Bilateral Forum
European Producers
Club
NFDC (India), CFCC (China)
Forums on distribution in and co production
with China and India
130.000,00 €
EurocineMed
Europa Cinemas (France)
CMC (Morocco)
Promoting MEDIA films at festivals
111.624,00 €
DOMLA
Parallel 40
(Spain)
Catholic University
(Chile)
European documentary month
50.000,00 €
CSC
Art Fest
(Bulgaria)
Obala Art Center
(Bosnia)
Platforms for co production, distribution and financing
50.000,00 €
Lot n°3: International cinema network (one project)

Third countries covered
Number of establishments
India
1
Japan
6
South Korea
7
Malaysia
1
Singapore
1
Argentina
6
Brazil
10
Chile
3
Colombia
3
Mexico
1
Venezuela
1
Algeria
1
Egypt
1
Israel
2
Lebanon
1
Morocco
3
Syria
1
Tunisia
2
Palestinian Territories
1
Total
52Side Bar