Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/08/1273

V Bruseli 27. augusta 2008

Prvé iniciatívy na celosvetovej úrovni uskutočnené v rámci programu EÚ na podporu filmovej tvorby vyvolali záujem v Ázii a Južnej Amerike

Spolupráca s európskym filmovým priemyslom je na celom svete veľmi žiadaná. Výsledky prvej výzvy na predkladanie projektov v rámci novej iniciatívy EÚ, prípravnej akcie MEDIA International, ukazujú, že na celom svete existuje veľký záujem profesionálov v audiovizuálnej oblasti o spoluprácu s európskym filmovým a audiovizuálnym sektorom. EÚ poskytne takmer 2 milióny EUR na financovanie 18 projektov, na ktorých sa zúčastňujú partneri z Kanady, Latinskej Ameriky, Indie, Číny, Južnej Kórey, Japonska, Maroka, Bosny, Turecka a Gruzínska. Projekty zahŕňajú spoločné vzdelávanie profesionálov z oblasti filmovej tvorby, vzájomnú propagáciu filmov a spoluprácu medzi sieťami kín. Mohla by sa tým pripraviť pôda pre širší program EÚ týkajúci sa spolupráce v oblasti filmu pod názvom MEDIA MUNDUS, ktorý sa začne v roku 2011.

„Myšlienka kultúrne rozmanitého a inovatívneho filmového sektora vyvoláva veľkú túžbu po spolupráci medzi profesionálmi z Európy a tretích krajín. Pozitívne reakcie na výzvu Komisie na predkladanie projektov sú dobrou predzvesťou úlohy EÚ v podporovaní spolupráce, ktorá môže vytvárať nové obchodné príležitosti a posilniť európske audiovizuálne priemyselné odvetvia,“ uviedla Viviane Redingová, komisárka EÚ pre médiá. „Bude vzrušujúce vidieť, ako súčasný program MEDIA, ktorý už získava uznanie za svoj vplyv na európskej úrovni, ako napríklad financovanie držiteľov Oscara a Zlatej palmy, zohrá svoju úlohu na svetovej scéne. Je to rozhodne významné lákadlo pre filmových fanúšikov, ktorí teraz budú mať viac príležitostí sledovať filmy z celého sveta.“

Európska komisia vybrala z 33 žiadostí, ktoré dostala v rámci prvej výzvy na predkladanie projektov MEDIA International, 18 návrhov na získanie financovania ďalšieho odborného vzdelávania profesionálov v audiovizuálnej oblasti, na podporu a distribúciu kinematografických diel a rozvoj siete kín. Jedenásť projektov sa zaoberá ďalším odborným vzdelávaním prostredníctvom partnerstva s Latinskou Amerikou, Indiou, Kanadou, Tureckom, Ukrajinou, Moldavskom a Gruzínskom, ktoré sa vzťahuje na filmy, televízne relácie, animované programy, dokumentárne relácie a videohry. Napríklad projekt Cartoon Connection zorganizuje spoločné odborné vzdelávanie o rozvoji a financovaní medzinárodných koprodukčných kreslených filmov pre profesionálov z EÚ, Latinskej Ameriky a Kanady. Primexchange je workshop pre autorov a producentov z Indie a Európy o financovaní a marketingu audiovizuálnych diel, s osobitným zameraním na digitálne technológie.

Šesť projektov, ktoré Komisia vybrala na podporu audiovizuálnych diel, sa zameriava na posilnenie koprodukcie, ktorá môže pomôcť spoločnostiam získať prístup k zahraničnému financovaniu a novým trhom. Napríklad Klub európskych producentov zorganizuje v Číne a Indii workshopy o koprodukcii a miestnych producentov pozve na dve významné fóra v Európe.

V rámci projektu DOMLA sa zorganizuje mesiac dokumentárneho filmu, pričom sa uvedie 12 európskych dokumentov v Čile a naopak, latinskoamerické dokumenty sa budú distribuovať v Európe. Projekt Paris je koprodukčným podujatím pre európskych, japonských a juhokórejských producentov.

MEDIA International napokon podporí prvú medzinárodnú sieť kín, ktorú koordinuje Europa Cinemas vrátane 230 kín v Európe a 148 kín v ostatných častiach sveta (10 v Brazílii, 7 v Južnej Kórei, 6 v Japonsku a Argentíne).

Dnes schválené návrhy sú súčasťou prípravnej akcie nazvanej MEDIA International, pre ktorú Európsky parlament odhlasoval vlani v decembri rozpočet 2 milióny EUR. Jej cieľom je preskúmať možnosti posilnenia spolupráce medzi profesionálmi z audiovizuálneho priemyslu z Európy a tretích krajín. MEDIA International potrvá tri roky a jeho úlohou je tiež pripraviť cestu pre širší program MEDIA MUNDUS.

V súvislosti s verejnou online konzultáciou o tomto budúcom programe (IP/08/909) sa v Bruseli konalo 25. júna 2008 verejné vypočutie. Francúzske predsedníctvo EÚ zorganizovalo 8. júla kolokvium pod názvom Cinema, Europe, World na podporu vonkajšej akcie EÚ v audiovizuálnej oblasti. Komisia na základe týchto príspevkov rozhodne pred koncom roka 2008 o návrhu programu MEDIA MUNDUS.

Kontext:

Existujúci program MEDIA 2007 poskytne v rokoch 2007-2013 európskemu audiovizuálnemu priemyslu 755 miliónov EUR, pričom pomáha profesionálom získavať odborné vzdelávanie a rozvíjať, distribuovať a propagovať ich diela v celej Európe (IP/07/169).

V máji tohto roku získali štyri filmy financované z programu MEDIA prestížne ocenenia filmového festivalu v Cannes vrátane Zlatej palmy (Entre Les Murs, Francúzsko) a Veľkej ceny poroty (Gomorra, Taliansko) (IP/08/800). Patrili medzi 14 filmov, ktoré sa premietali v Cannes a ktoré vznikli alebo boli distribuované s podporou vyše 900 000 EUR z programu MEDIA (IP/08/741). Filmy nakrútené s podporou programu MEDIA už zaznamenali úspechy na udeľovaní filmovej ceny Oscar, keď ocenenie získali filmy Diablova dielňa (Die Fälscher/Rakúsko-Nemecko) a Edith Piaf (La Môme/Francúzsko) (IP/08/298).

Výzva na predkladanie návrhov v rámci programu MEDIA International a zoznam úspešných uchádzačov:
http://ec.europa.eu/information_society/media/prep_action/index_en.htm

O programe MEDIA MUNDUS:
http://ec.europa.eu/information_society/media/mundus/index_en.htm

ANNEX

List of projects selected within the framework of Call for Proposals "MEDIA International 2008/1"


Lot 1: Continuous training

Project name
Coordinator
(Europe)
Partner(s)
third country
Characteristics
EU funding
EAVE LATIN AMERICA
EAVE
(Luxembourg)
Buenos Aires Lab
(Argentina)
Development, financing and marketing workshops
86.480,00 €
CARTOON CONNNECTION
Cartoon
(Belgium)
ENCUADRE
(Argentina)
Development, financing and co production workshops
50.000,00 €
FBS-LA
Media Business School
(Spain)
LATC
(Brazil)
Workshop on development of co productions
80.000,00 €
Training for East European Film Professionals
Romanian Film sector association
IFA (Georgia), OWH TV (Moldavia), IFF Molodist
(Ukraine), ACA
(Turkey)
Workshop on financing and regional problems in Georgia
80.000,00 €
EURODOC
INTERNATIONAL
Eurodoc International (France)
-
Extension of MEDIA 2007
36.517,00 €
ACE-IPA
ACE (France)
-
Extension of MEDIA 2007
25.000,00 €
CO-PRO EUROPE/CANADA
EPI (Germany)
Atlantic Film Festival (Canada)
Co production workshops
150.000,00 €
Tareula
EGEDA (Spain)
LATC (Brazil), EGEDA (Uruguay)
Co production and marketing training
80.000,00 €
LINCT
Zelig School for documentaries (Italy)
FORMEDIA (India)
Co production workshop and internet training for documentary makers
100.000,00 €
PYGMALION INTL.
Pygmalion (UK)
EIMAGES
(India), Beirut DC (Lebanon), Hellomotion (Indonesia)
Development, financing, marketing workshops
30.000,00 €
PRIMEXCHANGE
PrimeHouse (Germany)
Goa IFF
(India)
Development, financing, marketing and new technologies workshop
60.000,00 €Lot n°2: Promotion/distribution

Project name
Coordinator
Partner(s)
third country
Characteristics
EU funding
CSF
Europa Distribution (France)
FICCO (Mexico)
Workshops on
Marketing European films in Latin America and vice versa
110.379,00 €
PP09
Paris Project
(France)
Unijapan (Japan), KOFIC (South Korea)
Co production platform
50.000,00 €
EPC Bilateral Forum
European Producers
Club
NFDC (India), CFCC (China)
Forums on distribution in and co production
with China and India
130.000,00 €
EurocineMed
Europa Cinemas (France)
CMC (Morocco)
Promoting MEDIA films at festivals
111.624,00 €
DOMLA
Parallel 40
(Spain)
Catholic University
(Chile)
European documentary month
50.000,00 €
CSC
Art Fest
(Bulgaria)
Obala Art Center
(Bosnia)
Platforms for co production, distribution and financing
50.000,00 €
Lot n°3: International cinema network (one project)

Third countries covered
Number of establishments
India
1
Japan
6
South Korea
7
Malaysia
1
Singapore
1
Argentina
6
Brazil
10
Chile
3
Colombia
3
Mexico
1
Venezuela
1
Algeria
1
Egypt
1
Israel
2
Lebanon
1
Morocco
3
Syria
1
Tunisia
2
Palestinian Territories
1
Total
52Side Bar