Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1273

Brussell, is-27 ta' Awwissu 2008

L-ewwel passi globali tal-programm ta’ appoġġ għall-produzzjoni ta’ films fl-UE jqajmu interess fl-Ażja u fl-Amerika t'Isfel

Il-kooperazzjoni mal-industrija Ewropea tal-films hi mfittxa ħafna mad-dinja kollha. Ir-riżultati tal-ewwel sejħa għal proġetti fil-qafas ta’ inizjattiva ġdida tal-UE, il-Pjan ta’ Azzjoni ta’ Tħejjija "MEDIA International", juru interess qawwi, min-naħa ta' professjonisti tal-qasam awdjoviżiv madwar id-dinja, f'li jaħdmu id f'id mas-settur Ewropew tal-films u tal-kreazzjoni awdjoviżiva. L-UE se tipprovdi finanzjament ta’ kważi EUR 2 miljun għal tmintax-il proġett, li jinvolvu sħab mill-Kanada, l-Amerika Latina, l-Indja, iċ-Ċina, il-Korea t'Isfel, il-Ġappun, il-Marokk, il-Bożnja, it-Turkija u l-Ġeorġja. Il-proġetti jinkludu t-taħriġ konġunt ta’ professjonisti tal-films, il-promozzjoni reċiproka tal-films u l-kooperazzjoni fost netwerks taċ-ċinema. Dan jista' jwitti t-triq għal programm ta’ kooperazzjoni usa' mal-industrija tal-films tal-UE, bl-isem MEDIA MUNDUS, li għandu jitvara fl-2011.

"L-idea ta' settur tal-produzzjoni tal-films li jkun innovattiv u ta' diversità kulturali kbira qiegħda tqajjem xewqa kbira għall-kooperazzjoni fost il-professjonisti Ewropej u dawk ta' pajjiżi terzi. Ir-reazzjoni pożittiva għas-sejħa għal proġetti tal-Kummissjoni tawgura tajjeb għar-rwol tal-UE fl-appoġġ għall-kooperazzjoni, kooperazzjoni li tista' toħloq opportunitajiet kummerċjali ġodda u tixpruna l-industriji awdjoviżivi Ewropej," qalet Viviane Reding, il-Kummissarju tal-UE għall-Midja. "Jekk inqisu li l-programm MEDIA li għaddej bħalissa diġà qed igawdi suċċess kbir bis-saħħa tal-impatt tiegħu fuq il-livell Ewropew, ngħidu aħna bil-finanzjament ta' films li rebħu l-Oscar u l-Palme d'Or, li naraw il-programm jopera fuq il-livell internazzjonali huwa prospett eċitanti. M'hemmx xi ngħidu, din hija aħbar importanti għal kull min iħobb il-films, billi se jkollhom aktar opportunitajiet biex jaraw films mid-dinja kollha."

Mit-33 applikazzjoni rċevuti fl-ewwel sejħa għal proġetti ta' MEDIA International, il-Kummissjoni Ewropea għażlet tmintax-il proposta, li se jiġu ffinanzjati għat-taħriġ kontinwu ta' professjonisti awdjoviżivi, għall-promozzjoni u d-distribuzzjoni ta' xogħlijiet ċinematografiċi, u għall-iżvilupp tan-netwerks taċ-ċinema. Ħdax-il proġett jikkonċernaw it-taħriġ kontinwu permezz ta' proġetti ta’ sħubija mal-Amerika Latina, l-Indja, il-Kanada, it-Turkija, l-Ukraina, il-Moldova u l-Ġeorġja, li jkopru l-films, l-ispettakli tat-televiżjoni, l-animazzjoni, id-dokumentarji u l-logħob tal-vidjo. Pereżempju, il-proġett Cartoon Connection se jorganizza taħriġ konġunt dwar l-iżvilupp u l-iffinanzjar ta' kartuns prodotti bi sħubija internazzjonali, għal professjonisti mill-UE, l-Amerika Latina u l-Kanada. Eżempju ieħor huwa l-proġett Primexchange, li huwa workshop għal awturi u produtturi mill-Indja u l-Ewropa dwar l-iffinanzjar u l-kummerċjalizzazzjoni ta' xogħlijiet awdjoviżivi, b'attenzjoni speċjali għat-teknoloġiji diġitali.

Is-sitt proġetti magħżula mill-Kummissjoni għall-promozzjoni ta' xogħlijiet awdjoviżivi jiffukaw fuq l-ixprunar tal-produzzjoni bi sħab, li jista' jgħin lill-impriżi jiksbu aċċess għall-finanzjament barrani u għal swieq ġodda. Pereżempju, il-European Producers' Club ser jorganizza workshops dwar li-produzzjoni bi sħab fiċ-Ċina u fl-Indja, u ser jistieden prodotturi lokali għal żewġ fora ewlenin fl-Ewropa. Il-proġett DOMLA ser jorganizza "xahar tad-dokumentarji", li matulu joħroġ tnax-il dokumentarju Ewropew fiċ-Ċile u viċiversa, bid-distribuzzjoni ta' dokumentarji mill-Amerika Latina fl-Ewropa. Il-proġett Paris huwa avveniment ta' produzzjoni bi sħab għal produtturi Ewropej, Ġappuniżi u mill-Korea t'Isfel.

Fl-aħħarnett, MEDIA International se jappoġġa l-ewwel netwerk internazzjonali tas-swali taċ-ċinema, ikkoordinat minn Europa Cinemas, li jinkludi 230 ċinema fl-Ewropa u 148 ċinema fil-bqija tad-dinja (10 fil-Brażil, 7 fil-Korea t'Isfel, 6 fil-Ġappun u fl-Arġentina).

Il-proposti li ntlaqgħu llum huma parti minn Pjan ta' Azzjoni ta' Tħejjija msejjaħ "MEDIA International", li għalih il-Parlament Ewropew approva baġit ta' EUR 2 miljun f'Diċembru li għadda. L-għan huwa li jesplora mezzi biex tissaħħaħ il-kooperazzjoni bejn il-professjonisti Ewropej u dawk ta' pajjiżi terzi fl-industrija awdjoviżiva. MEDIA International ser jopera matul massimu ta' tliet snin, u huwa ddisinjat biex iwitti t-triq għal programm usa' bl-isem MEDIA MUNDUS.

Fil-qafas ta' konsultazzjoni pubblika fuq l-internet dwar dan il-programm futur (IP/08/909), fil-25 ta' Ġunju 2008 sar smigħ pubbliku fi Brussell. Fit-8 ta' Lulju, il-Presidenza Franċiża tal-UE tellgħet it-taħdita Cinema, Europe, World bil-għan li ssaħħaħ l-azzjoni esterna tal-UE fil-qasam awdjoviżiv. Abbażi ta' dawn il-kontributi, sa tmiem l-2008 il-Kummissjoni se tieħu deċiżjoni rigward proposta għal programm MEDIA MUNDUS.

L-isfond:

Il-programm MEDIA 2007 li għaddej bħalissa ser jipprovdi EUR 755 miljun lill-industrija awdjoviżiva Ewropea matul il-perjodu 2007-2013, biex jgħin lill-professjonisti jitħarrġu u jiżviluppaw, jiddistribwixxu u jippromwovu x-xogħlijiet tagħhom madwar l-Ewropa (IP/07/169).

F'Mejju li għadda, erba’ films iffinanzjati mill-programm MEDIA rebħu premjijiet prestiġjużi fil-Festival tal-Films ta’ Cannes, inklużi l-Palme d’Or (Entre Les Murs, Franza) u l-Grand Prix du Jury (Gomorra, l-Italja) (IP/08/800). Dawn kienu fost erbatax-il film li ntwerew f'Cannes u li ġew żviluppati jew distribwiti bl-appoġġ ta' 'l fuq minn EUR 900 000 mingħand il-programm MEDIA (IP/08/741). Films li ngħataw appoġġ mill-MEDIA diġà kaxkru suċċess fiċ-ċerimonja tal-Oscars, bl-għoti ta’ premjijiet Oscar lil The Counterfeiters (Die Fälscher, l-Awstrija u l-Ġermanja) u La Vie en Rose (La Môme, Franza) (IP/08/298).

Is-sejħa għal proposti ta' MEDIA International u l-lista tal-kandidaturi milqugħa:
http://ec.europa.eu/information_society/media/prep_action/index_en.htm

Dwar MEDIA MUNDUS:
http://ec.europa.eu/information_society/media/mundus/index_en.htm

ANNEX

List of projects selected within the framework of Call for Proposals "MEDIA International 2008/1"


Lot 1: Continuous training

Project name
Coordinator
(Europe)
Partner(s)
third country
Characteristics
EU funding
EAVE LATIN AMERICA
EAVE
(Luxembourg)
Buenos Aires Lab
(Argentina)
Development, financing and marketing workshops
86.480,00 €
CARTOON CONNNECTION
Cartoon
(Belgium)
ENCUADRE
(Argentina)
Development, financing and co production workshops
50.000,00 €
FBS-LA
Media Business School
(Spain)
LATC
(Brazil)
Workshop on development of co productions
80.000,00 €
Training for East European Film Professionals
Romanian Film sector association
IFA (Georgia), OWH TV (Moldavia), IFF Molodist
(Ukraine), ACA
(Turkey)
Workshop on financing and regional problems in Georgia
80.000,00 €
EURODOC
INTERNATIONAL
Eurodoc International (France)
-
Extension of MEDIA 2007
36.517,00 €
ACE-IPA
ACE (France)
-
Extension of MEDIA 2007
25.000,00 €
CO-PRO EUROPE/CANADA
EPI (Germany)
Atlantic Film Festival (Canada)
Co production workshops
150.000,00 €
Tareula
EGEDA (Spain)
LATC (Brazil), EGEDA (Uruguay)
Co production and marketing training
80.000,00 €
LINCT
Zelig School for documentaries (Italy)
FORMEDIA (India)
Co production workshop and internet training for documentary makers
100.000,00 €
PYGMALION INTL.
Pygmalion (UK)
EIMAGES
(India), Beirut DC (Lebanon), Hellomotion (Indonesia)
Development, financing, marketing workshops
30.000,00 €
PRIMEXCHANGE
PrimeHouse (Germany)
Goa IFF
(India)
Development, financing, marketing and new technologies workshop
60.000,00 €Lot n°2: Promotion/distribution

Project name
Coordinator
Partner(s)
third country
Characteristics
EU funding
CSF
Europa Distribution (France)
FICCO (Mexico)
Workshops on
Marketing European films in Latin America and vice versa
110.379,00 €
PP09
Paris Project
(France)
Unijapan (Japan), KOFIC (South Korea)
Co production platform
50.000,00 €
EPC Bilateral Forum
European Producers
Club
NFDC (India), CFCC (China)
Forums on distribution in and co production
with China and India
130.000,00 €
EurocineMed
Europa Cinemas (France)
CMC (Morocco)
Promoting MEDIA films at festivals
111.624,00 €
DOMLA
Parallel 40
(Spain)
Catholic University
(Chile)
European documentary month
50.000,00 €
CSC
Art Fest
(Bulgaria)
Obala Art Center
(Bosnia)
Platforms for co production, distribution and financing
50.000,00 €
Lot n°3: International cinema network (one project)

Third countries covered
Number of establishments
India
1
Japan
6
South Korea
7
Malaysia
1
Singapore
1
Argentina
6
Brazil
10
Chile
3
Colombia
3
Mexico
1
Venezuela
1
Algeria
1
Egypt
1
Israel
2
Lebanon
1
Morocco
3
Syria
1
Tunisia
2
Palestinian Territories
1
Total
52Side Bar