Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1273

Brüssel, 27. august 2008

ELi filmide toetusprogrammi esimesed sammud maailmaareenil äratavad huvi Aasias ja Lõuna-Ameerikas

Koostöö Euroopa filmitööstusega on kogu maailmas nõutud. ELi uue algatuse, MEDIA International ettevalmistava tegevuse esimese projektikonkursi tulemused näitavad kogu maailmas audiovisuaalala spetsialistide suurt huvi teha koostööd Euroopa filmi- ja audiovisuaalsektoriga. EL rahastab ligikaudu 2 miljoni euroga 18 projekti, milles osalevad partnerid Kanadast, Ladina-Ameerikast, Indiast, Hiinast, Lõuna-Koreast, Jaapanist, Marokost, Bosniast, Türgist ja Gruusiast. Projektid hõlmavad filmispetsialistide ühiskoolitusi, filmide vastastikust tutvustamist ja kinovõrgustike vahelist koostööd. See võib luua tingimused ulatuslikumale ELi filmialasele koostööprogrammile MEDIA MUNDUS, millega alustatakse 2011. aastal.

„Kultuuriliselt mitmekesise ja innovatiivse filmisektori idee tekitab suurt vajadust Euroopa ning kolmandate riikide spetsialistide vahelise koostöö järele. Positiivne vastukaja komisjoni projektikonkursile annab hea eelvaate ELi rolli kohta sellise koostöö toetamisel, mis võib luua uusi ärivõimalusi ja edendada Euroopa audiovisuaaltööstust,” nentis ELi meediavolinik Viviane Reding. „Kuna käesolevat MEDIA programmi kiidetakse juba selle Euroopa tasandi mõju eest, milleks on näiteks Oscari ja Kuldse palmioksa võitjate rahastamine, on põnev näha selle rolli maailmaareenil. See on kahtlemata oluline uus ahvatlus filmisõpradele, kellel on nüüd rohkem võimalusi näha filme kogu maailmast.”

Esimese MEDIA International projektikonkursi raames laekunud 33 taotlusest valis Euroopa Komisjon välja 18 ettepanekut, milles taotleti rahastamist audiovisuaalspetsialistide jätkuõppeks, kinematograafiateoste tutvustamiseks ja levitamiseks ning kinovõrgustike arendamiseks. 11 projektis käsitletakse jätkuõpet partnerluste kaudu Ladina-Ameerika, India, Kanada, Türgi, Ukraina, Moldova ja Gruusiaga, hõlmates mängufilme, telesaateid, animafilme, dokumentaalfilme ja videomänge. Näiteks korraldatakse Cartoon Connection projekti raames ELi, Ladina-Ameerika ja Kanada spetsialistidele ühiskoolitus rahvusvaheliste, ühistoodanguna valminud joonisfilmide loomiseks ning rahastamiseks. Primexchange on India ja Euroopa autoritele ning filmitootjatele suunatud seminar audiovisuaalteoste rahastamise ja turustamise kohta, mille raames pööratakse erilist tähelepanu digitaaltehnoloogiale.

Komisjoni valitud kuus projekti, milles käsitletakse audiovisuaalteoste tutvustamist, keskenduvad ühistoodangu edendamisele, mis võib aidata ettevõtjatel välismaalt tulevale rahastamisele ja uutele turgudele ligi pääseda. Näiteks korraldab Euroopa filmitootjate klubi ühistoodangualaseid seminare Hiinas ja Indias ning kutsub kohalikke filmitootjaid Euroopa kahte peamisesse foorumisse.

Projekti DOMLA raames korraldatakse dokumentaalfilmide kuu, mille käigus tuuakse Tšiilis ekraanile 12 Euroopa dokumentaalfilmi ning ühtlasi levitatakse Ladina-Ameerika dokumentaalfilme Euroopas. Paris on Euroopa, Jaapani ja Lõuna-Korea filmitootjate ühistootmisprojekt.

Projekt Media International toetab ka esimest rahvusvahelist kinovõrgustikku, mida haldab Europa Cinemas ning mis hõlmab 230 kino Euroopas ja 148 kino mujal maailmas (10 Brasiilias, 7 Lõuna-Koreas, 6 Jaapanis ja Argentiinas).

Täna heakskiidetud ettepanekud on osa ettevalmistavast tegevusest MEDIA International, mille jaoks Euroopa Parlament hääletas möödunud aasta detsembris 2 miljoni euro suuruse eelarve. Selle eesmärk on uurida viise Euroopa ja kolmandate riikide spetsialistide vahelise koostöö tugevdamiseks audiovisuaaltööstuses. MEDIA International kestab kuni kolm aastat ning peaks kava kohaselt sillutama teed ulatuslikumale MEDIA MUNDUS programmile.

Seda tulevikuprogrammi käsitleva avaliku Interneti-arutelu (IP/08/909) raames korraldati Brüsselis 25. juunil 2008 avalik ärakuulamine (public hearing). ELi eesistujariik Prantsusmaa korraldas 8. juulil kollokviumi Cinema, Europe, World, et tõhustada ELi välistegevust audiovisuaalvaldkonnas. Nende panuste alusel teeb komisjon enne 2008. aasta lõppu otsuse MEDIA MUNDUS programmi käsitleva ettepaneku kohta.

Taust:

Praeguse programmi MEDIA 2007 raames rahastatakse aastatel 2007–2013 Euroopa audiovisuaaltööstust 755 miljoni euroga, mis aitab spetsialistidel osaleda koolitustel ning toota, levitada ja tutvustada oma teoseid kogu Euroopas (IP/07/169).

Käesoleva aasta mais võitsid neli MEDIA programmi raames rahastatud filmi Cannes'i filmifestivalil prestiižika auhinna, sh kuldse palmioksa (Klass, Prantsusmaa) ja Grand Prix (Gomorra, Itaalia) (IP/08/800). Need olid 14 Cannes'is linastunud filmi hulgas, mis toodeti või mida levitati MEDIA projektilt saadud rohkem kui 900 000 eurose toetussumma abil (IP/08/741). MEDIA programmi toetusel valminud filmid on juba leidnud tunnustust ka Oscarite jagamisel. Tänavu anti Oscar filmidele „Valerahategijad” (Die Fälscher/Austria-Saksamaa) ja „Edith Piaf – elusse armunud” (La Môme/Prantsusmaa) (IP/08/298).

MEDIA Internationali konkursikutse ja edukate toetusesaajate nimekiri:
http://ec.europa.eu/information_society/media/prep_action/index_en.htm

MEDIA MUNDUS:
http://ec.europa.eu/information_society/media/mundus/index_en.htm

LISA

Konkursikutse „MEDIA International 2008/1” raames valitud projektide loetelu


1. osa: jätkukoolitus

Projekti nimi
Koordinaator
(Euroopa)
Partner(id)
kolmandast riigist
Omadused
ELi poolne rahastamine
EAVE LATIN AMERICA
EAVE
(Luksemburg)
Buenos Aires Lab
(Argentina)
Tootmise, rahastamise ja turustamise alased seminarid
86 480,00 eurot
CARTOON CONNNECTION
Cartoon
(Belgia)
ENCUADRE
(Argentina)
Tootmise, rahastamise ja ühistoodangu alased seminarid
50 000,00 eurot
FBS-LA
Media Business School
(Hispaania)
LATC
(Brasiilia)
Ühistoodangu arendamise seminar
80 000,00 eurot
Ida-Euroopa filmispetsialistide koolitus
Rumeenia Filmisektori Assotsiatsioon
IFA (Gruusia), OWH TV (Moldova), IFF Molodist
(Ukraina), ACA
(Türgi)
Seminar rahastamise ja piirkondlike probleemide kohta Gruusias
80 000,00 eurot
EURODOC
INTERNATIONAL
Eurodoc International (Prantsusmaa)
-
MEDIA 2007 jätk
36 517,00 eurot
ACE-IPA
ACE (Prantsusmaa)
-
MEDIA 2007 jätk
25 000,00 eurot
CO-PRO EUROPE/CANADA
EPI (Saksamaa)
Atlantic Film Festival (Kanada)
Ühistoodangualane seminar
150 000,00 eurot
Tareula
EGEDA (Hispaania)
LATC (Brasiilia), EGEDA (Uruguay)
Ühistoodangu ja turustamise alane koolitus
80 000,00 eurot
LINCT
Zelig School for documentaries (Itaalia)
FORMEDIA (India)
Ühistoodangualane seminar ja Interneti koolitus dokumentaalfilmide tegijatele
100 000,00 eurot
PYGMALION INTL.
Pygmalion (Ühendkuningriik)
EIMAGES
(India), Beirut DC (Liibanon), Hellomotion (Indoneesia)
Tootmise, rahastamise ja turustamise alased seminarid
30 000,00 eurot
PRIMEXCHANGE
PrimeHouse (Saksamaa)
Goa IFF
(India)
Tootmise, rahastamise, turustamise ning uute tehnoloogiate alane seminar
60 000,00 eurot2. osa: tutvustamine ja levitamine

Projekti nimi
Koordinaator
Partner(id)
kolmandast riigist
Omadused
ELi poolne rahastamine
CSF
Europa Distribution (Prantsusmaa)
FICCO (Mehhiko)
Seminaride teemad:
Euroopa filmide turustamine Ladina-Ameerikas ja vastupidi
110 379,00 eurot
PP09
Paris Project
(Prantsusmaa)
Unijapan (Jaapan), KOFIC (Lõuna- Korea)
Ühistoodangualane platvorm
50 000,00 eurot
EPC kahepoolne foorum
Euroopa Filmitootjate
Klubi
NFDC (India), CFCC (Hiina)
Levitamise ja ühistoodangu alased foorumid
Hiina ja Indiaga
130 000,00 eurot
EurocineMed
Europa Cinemas (Prantsusmaa)
CMC (Maroko)
MEDIA filmide reklaamimine festivalidel
111 624,00 eurot
DOMLA
Parallel 40
(Hispaania)
Catholic University
(Tšiili)
Euroopa dokumentaalfilmide kuu
50 000,00 eurot
CSC
Art Fest
(Bulgaaria)
Obala Art Center
(Bosnia)
Ühistoodangu, levitamise ja rahastamise alased platvormid
50 000,00 eurot
3. osa: rahvusvaheline kinovõrgustik (üks projekt)

Kaasatud kolmandad riigid
Kinode arv
India
1
Jaapan
6
Lõuna-Korea
7
Malaisia
1
Singapur
1
Argentina
6
Brasiilia
10
Tšiili
3
Colombia
3
Mehhiko
1
Venetsueela
1
Alžeeria
1
Egiptus
1
Iisrael
2
Liibanon
1
Maroko
3
Süüria
1
Tuneesia
2
Palestiina alad
1
Kokku
52Side Bar