Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1273

Bruxelles, den 27. august 2008

De første internationale tiltag i forbindelse med EU's program for filmstøtte vækker interesse i Asien og Sydamerika

Europæisk filmindustri er stærkt efterspurgt i hele verden, når det drejer sig om samarbejde. Resultaterne af den første indkaldelse af projekter i forbindelse med et nyt EU-initiativ, Media International – forberedende tiltag, viser, at der er stor interesse blandt fagfolk i den audiovisuelle sektor i hele verden i at samarbejde med den europæiske filmindustri og audiovisuelle sektor. EU vil stille næsten 2 mio. EUR til rådighed til finansiering af 18 projekter, der involverer partnere fra Canada, Latinamerika, Indien, Kina, Sydkorea, Japan, Marokko, Bosnien, Tyrkiet og Georgien. Projekterne omfatter fælles uddannelse af fagfolk i filmindustrien, gensidig fremme af film og samarbejde mellem biografnetværker. Det kan skabe grundlag for et bredere EU-program vedrørende filmsamarbejde ved navn Media Mundus, der lanceres i 2011.

Idéen om en kulturelt mangesidet og innovativ filmsektor skaber et stærkt ønske om samarbejde mellem fagfolk fra Europa og tredjelande. De positive reaktioner på Kommissionens indkaldelse af projekter er en god indikator for EU's rolle med at støtte et samarbejde, der kan skabe nye forretningsmuligheder og sætte gang i den europæiske audiovisuelle industri, sagde Viviane Reding, der er kommissær med ansvar for EU-medier. Hun tilføjede, at når det nuværende Media-program allerede nu høster anerkendelse for sin indflydelse på europæisk plan, f.eks. ved at finansiere Oscar-vindere og vindere af Den Gyldne Palme, bliver det spændende at se det fungere på verdensplan. Det vil bestemt blive en vigtig kommende attraktion for filmfans, der nu vil få flere muligheder for at se film fra hele verden.

Ud af de 33 ansøgninger, der indkom efter den første indkaldelse af projekter i forbindelse med Media International, har Europa-Kommissionen udvalgt 18 forslag, hvortil der skal ydes støtte til videreuddannelse af fagfolk i den audiovisuelle sektor, fremme og distribution af cinematografiske værker og udvikling af biografnetværker. 11 projekter vedrører videreuddannelse via partnerskaber med Latinamerika, Indien, Canada, Tyrkiet, Ukraine, Moldova og Georgien vedrørende film, tv-shows, tegnefilm, dokumentarfilm og videospil. I forbindelse med f.eks. Cartoon Connection-projektet vil der blive tilrettelagt fælles kurser vedrørende udvikling og finansiering af internationalt producerede tegnefilm for fagfolk fra EU, Latinamerika og Canada. Primexchange er en workshop for tekstforfattere og producenter fra Indien og Europa vedrørende finansiering og markedsføring af audiovisuelle værker med særlig fokus på digital teknologi.

De seks projekter, Kommissionen har udvalgt med henblik på fremme af audiovisuelle værker, har fokus på fremme af samproduktion, hvilket kan hjælpe virksomheder med at få adgang til udenlandsk kapital og nye markeder. European Producers' Club vil f.eks. tilrettelægge workshopper vedrørende samproduktion i Kina og Indien og invitere lokale producenter til to store fora i Europa. I forbindelse med DOMLA-projektet vil der blive tilrettelagt en måned for dokumentarfilm, hvor der udsendes 12 europæiske dokumentarfilm i Chile og omvendt, således at der vil blive distribueret latinamerikanske dokumentarfilm i Europa. Paris-projektet er en samproduktionsbegivenhed for europæiske, japanske og sydkoreanske producenter.

Endelige vil der via Media International blive ydet støtte til det første internationale netværk af biografer, der koordineres af Europa Cinemas og omfatter 230 biografer i Europa og 148 biografer i resten af verden (10 i Brasilien, 7 i Sydkorea og 6 i Japan og Argentina).

De forslag, der i dag er blevet godkendt, indgår som en del af et forberedende tiltag ved navn Media International, hvortil Europa-Parlamentet i december vedtog et budget på 2 mio. EUR. Formålet er at finde frem til måder, hvorpå samarbejdet mellem fagfolk i den audiovisuelle industri i Europa og tredjelande kan styrkes. Media International løber i op til tre år og er udformet således, at det vil bane vejen for det bredere Media Mundus-program.

I forbindelse med den offentlige onlinehøring vedrørende det fremtidige program (IP/08/909) blev der den 25. juni 2008 afholdt en offentlig høring i Bruxelles. Det franske EU-formandskab afholdt den 8. juli 2008 kollokviet "Cinema, Europe, World" for at styrke EU's eksterne indsats på det audiovisuelle område. På grundlag af disse bidrag vil Kommissionen inden udgangen af 2008 træffe beslutning om et forslag til Media Mundus-programmet.

Baggrund

Via det eksisterende Media 2007-program vil der blive ydet 755 mio. EUR til den europæiske audiovisuelle industri i tidsrummet 2007-2013 for at hjælpe fagfolk med videreuddannelse og med at udvikle, distribuere og fremme deres værker i Europa (IP/07/169).

I maj modtog fire Media-finansierede film prestigefyldte priser på Cannes filmfestivalen, herunder De Gyldne Palmer (Entre les Murs – "Mellem murene", Frankrig) og juryens Grand Prix (Gomorra, Italien) (IP/08/800). De var blandt de 14 film, der blev vist i Cannes, og som blev udviklet eller distribueret med en støtte på over 900 000 EUR fra Media (IP/08/741). Media-støttede film har allerede fejret triumfer ved Oscar-prisuddelingen, hvor der blev uddelt priser til "Forfalskerne" (Die Fälscher/Østrig-Tyskland) og til "Spurven - La vie en Rose" (La Môme/Frankrig) (IP/08/298).

Indkaldelsen af forslag i forbindelse med Media International og listen over de udvalgte støttemodtagere:
http://ec.europa.eu/information_society/media/prep_action/index_en.htm

Vedrørende Media Mundus:
http://ec.europa.eu/information_society/media/mundus/index_en.htm

BILAG

Lister over projekter, der blev udvalgt inden for rammerne af indkaldelsen af forslag "Media International 2008/1"


Parti 1: Videreuddannelse

Projekttitel
Koordinator
(Europa)
Partner(e)
i tredjelande
Egenskaber
EU-midler
EAVE LATIN AMERICA
EAVE
(Luxembourg)
Buenos Aires Lab
(Argentina)
Workshopper vedrørende udvikling, finansiering og markedsføring
86 480,00 EUR
CARTOON CONNNECTION
Cartoon
(Belgien)
ENCUADRE
(Argentina)
Workshopper vedrørende udvikling, finansiering og samproduktion
50 000,00 EUR
FBS-LA
Media Business School
(Spanien)
LATC
(Brasilien)
Workshop vedrørende udvikling af samproduktioner
80 000,00 EUR
Training for East European Film Professionals
Romanian Film sector association
IFA (Georgien), OWH TV (Moldova), IFF Molodist
(Ukraine), ACA
(Tyrkiet)
Workshop vedrørende finansiering og regionale problemer i Georgien
80 000,00 EUR
EURODOC
INTERNATIONAL
Eurodoc International (Frankrig)
-
Udvidelse af Media 2007
36 517,00 EUR
ACE-IPA
ACE (Frankrig)
-
Udvidelse af Media 2007
25 000,00 EUR
CO-PRO EUROPE/CANADA
EPI (Tyskland)
Atlantic Film Festival (Canada)
Workshopper vedrørende samproduktion
150 000,00 EUR
Tareula
EGEDA (Spanien)
LATC (Brasilien), EGEDA (Uruguay)
Kurser vedrørende samproduktion og markedsføring
80 000,00 EUR
LINCT
Zelig School for documentaries (Italien)
FORMEDIA (Indien)
Workshop vedrørende samproduktion og internetuddannelse for dokumentarfilmskabere
100 000,00 EUR
PYGMALION INTL.
Pygmalion (Det Forenede Kongerige)
EIMAGES
(Indien), Beirut DC (Libanon), Hellomotion (Indonesien)
Workshopper vedrørende udvikling, finansiering og markedsføring
30 000,00 EUR
PRIMEXCHANGE
PrimeHouse (Tyskland)
Goa IFF
(Indien)
Workshop vedrørende udvikling, finansiering, markedsføring og ny teknologi
60 000,00 EURParti 2: Fremme/distribution

Projekttitel
Koordinator
Partner(e)
i tredjelande
Egenskaber
EU-midler
CSF
Europa Distribution (Frankrig)
FICCO (Mexico)
Workshopper vedrørende markedsføring af europæiske film i Latinamerika og omvendt
110 379,00 EUR
PP09
Paris Project
(Frankrig)
Unijapan (Japan), KOFIC (Sydkorea)
Platform for samproduktion
50 000,00 EUR
EPC Bilateral Forum
European Producers
Club
NFDC (India), CFCC (Kina)
Fora for distribution og samproduktion med Kina og Indien
130 000,00 EUR
EurocineMed
Europa Cinemas (Frankrig)
CMC (Marokko)
Fremme af Media-film på festivaler
111 624,00 EUR
DOMLA
Parallel 40
(Spanien)
Catholic University
(Chile)
Den europæiske måned for dokumentarfilm
50 000,00 EUR
CSC
Art Fest
(Bulgarien)
Obala Art Center
(Bosnien)
Platforme for samproduktion, distribution og finansiering
50 000,00 EUR
Parti 3: Internationalt biografnetværk (ét projekt)

Tredjelande, der er omfattet
Antal biografer
Indien
1
Japan
6
Sydkorea
7
Malaysia
1
Singapore
1
Argentina
6
Brasilien
10
Chile
3
Colombia
3
Mexico
1
Venezuela
1
Algeriet
1
Egypten
1
Israel
2
Libanon
1
Marokko
3
Syrien
1
Tunesien
2
De palæstinensiske territorier
1
I alt
52


Side Bar