Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1273

V Bruselu dne 27. srpna 2008

Asie a Jižní Amerika se zajímají o program EU na podporu filmové tvorby v globálním měřítku

Po spolupráci s evropským filmovým průmyslem je celosvětově velká poptávka. Odezva na první výzvu k předkládání projektů v rámci nové iniciativy EU (mezinárodní přípravnou akci MEDIA) naznačuje velký zájem o spolupráci s evropským filmovým a audiovizuálním sektorem ze strany profesionálních tvůrců audiovizuálních pořadů z celého světa. Na financování projektů, jichž se účastní partneři z Kanady, Latinské Ameriky, Indie, Číny, Jižní Korey, Japonska, Maroka, Bosny a Hercegoviny, Turecka a Gruzie, poskytne EU téměř 2 miliony EUR. Součástí projektů jsou společná školení profesionálních filmových tvůrců, vzájemná propagace filmů a spolupráce mezi sítěmi kin. To by mohlo být odrazovým můstkem pro rozsáhlejší program EU zaměřený na spolupráci v oblasti filmových děl. Název programu je MEDIA MUNDUS a měl by být spuštěn v roce 2011.

„Myšlenka moderního filmového sektoru za účasti různých kulturních oblastí vzbuzuje velký zájem o spolupráci jak u evropských tvůrců tak u tvůrců z třetích zemí. Kladná odezva na výzvu k předkládání projektů je slibnou předzvěstí úlohy EU při podpoře spolupráce, jež může vyústit v nové možnosti podnikání. Může to znamenat i výrazný impuls pro evropský audiovizuální sektor,“ řekla komisařka EU pro média Viviane Redingová. „Bude zajímavé sledovat, jak se v mezinárodním měřítku prosadí program, jenž ve své současné podobě (MEDIA) sklízí chválu za přínos v evropském měřítku. Jedná se např. o financování vítězů v soutěži o Oskara a Zlatou palmu. Nepochybně se bude jednat o záležitost, která bude přitažlivá pro filmové fanoušky. Umožní jim totiž shlédnout filmy z celého světa.“

Evropská komise vybrala pro financování dalšího vzdělávání profesionálních tvůrců audiovizuálních programů, propagaci a distribuci kinematografických děl a rozvoj sítí kin 18 ze 33 projektů, navržených v rámci první výzvy programu pro předkládání projektů. Dalším vzděláváním se zabývá 11 projektů, kde figurují partneři z Latinské Ameriky, Indie, Kanady, Turecka, Ukrajiny, Moldavska a Gruzie. Projekty jsou zaměřeny na filmy, televizní show, animované a dokumentární pořady a na videohry. Projekt Cartoon Connection se kupř. zabývá organizací společného školení na téma tvorba a financování kreslených pořadů v koprodukci a je určen profesionálním tvůrcům z EU, Latinské Ameriky a Kanady. Primexchange je seminář, jehož tématem je financování a marketing audiovizuálních děl se zvláštním zřetelem na digitální technologie, jenž je určen tvůrcům a producentům z Indie a Evropy.

Šest projektů vybraných Komisí na podporu audiovizuální tvorby je zaměřeno na zvýšení úlohy koprodukce. Společnosti tak mohou získat přístup k financování ze zahraničních zdrojů a k novým trhům. Klub evropských producentů např. uspořádá v Číně a Indii koprodukční semináře a místní producenty pozve na dvě zásadní fóra v Evropě.

V rámci projektu DOMLA bude zorganizován měsíc dokumentární tvorby. Přitom bude 12 evropských dokumentárních pořadů předvedeno v Chile a latinsko-americká dokumentární díla budou recipročně představena v Evropě. Projekt Paris je koprodukční akce určená pro producenty z Evropy, Japonska a Jižní Korey.

MEDIA International pak podpoří první mezinárodní síť kin koordinovanou sdružením Europa Cinemas. Do sítě se zapojí 230 kin z Evropy a 148 kin ze zbytku světa (10 z Brazílie, 7 z jižní Korey, 6 z Japonska a z Argentiny).

Dnes schválené návrhy jsou součástí přípravného programu nazvaného MEDIA International, pro nějž Evropský parlament vloni v prosinci odhlasoval rozpočet ve výši 2 milionů EUR. Program je zaměřen na posílení spolupráce profesionálních tvůrců audiovizuálních pořadů z Evropy a třetích zemí. Bude trvat tři roky a měl by být předvojem rozsáhlejšího programu MEDIA MUNDUS.

25. června 2008 proběhlo v Bruselu veřejné slyšení, jež navazovalo na veřejnou konzultaci on-line o tomto budoucím programu (IP/08/909). 8. července uspořádalo francouzské předsednictví EU seminář s názvem Cinema, Europe, World s cílem podpořit externí aktivity EU v oblasti audiovizuální tvorby. Komise využije příspěvků při svém rozhodování o návrhu programu MEDIA MUNDUS. Rozhodnutí padne do konce letošního roku.

Souvislosti:

Stávající program MEDIA 2007 poskytne evropskému audiovizuálnímu sektoru v letech 2007 – 2013 částku 755 milionů EUR. Profesionálním tvůrcům pomůže při vzdělávání, tvorbě, distribuci a propagaci jejich děl v rámci Evropy (IP/07/169).

V květnu získaly čtyři filmy podporované programem MEDIA na filmovém festivalu v Cannes prestižní ocenění, mezi nimi Zlatou palmu (francouzský film Entre Les Murs – Třída) a Cenu poroty (italský film Gomorra) (IP/08/800). Patřily ke 14 filmům promítnutým během festivalu v Cannes, jež byly vytvořeny nebo distribuovány s podporou z programu MEDIA přesahující 900 000 EUR (IP/08/741). Filmy podporované v rámci programu MEDIA již zazářily při udílení filmových Oskarů, kde toto ocenění získaly filmy Die Fälscher (Ďáblova dílna / Rakousko-Německo) a La Vie en Rose (La Môme – Edith Piaf / Francie) (IP/08/298).

Výzva k předkládání návrhů v rámci programu MEDIA International a seznam úspěšných uchazečů:
http://ec.europa.eu/information_society/media/prep_action/index_en.htm

Informace o programu MEDIA MUNDUS:

http://ec.europa.eu/information_society/media/mundus/index_en.htm

PŘÍLOHA

Seznamy projektů vybraných v rámci výzvy k předkládání projektů „MEDIA International 2008/1“


Část 1: Další vzdělávání

Název projektu
Koordinátor
(EU)
Partneři
z třetí země
Popis
Financování EU
EAVE LATIN AMERICA
EAVE
(Lucembursko)
Buenos Aires Lab
(Argentina)
Semináře o tvorbě, financování a marketingu
86 480,00 EUR
CARTOON CONNNECTION
Cartoon
(Belgie)
ENCUADRE
(Argentina)
Semináře o tvorbě, financování a koprodukci
50 000,00 EUR
FBS-LA
Media Business School
(Španělsko)
LATC
(Brazílie)
Semináře o rozvoji koprodukce
80 000,00 EUR
Training for East European Film Professionals
Romanian Film sector association
IFA (Gruzie), OWH TV (Moldavsko), IFF Molodist
(Ukrajina), ACA
(Turecko)
Seminář o financování a regionálních problémech v Gruzii
80 000,00 EUR
EURODOC
INTERNATIONAL
Eurodoc International (Francie)
-
Pokračování programu MEDIA 2007
36 517,00 EUR
ACE-IPA
ACE (Francie)
-
Pokračování programu MEDIA 2007
25 000,00 EUR
CO-PRO EUROPE/CANADA
EPI (Německo)
Atlantic Film Festival (Kanada)
Semináře o koprodukci
150 000,00 EUR
Tareula
EGEDA (Španělsko)
LATC (Brazílie), EGEDA (Uruguay)
Školení na téma koprodukce a marketing
80 000,00 EUR
LINCT
Zelig School for documentaries (Itálie)
FORMEDIA (Indie)
Seminář o koprodukci a internetové školení pro tvůrce dokumentárních pořadů
100 000,00 EUR
PYGMALION INTL.
Pygmalion (Spojené království)
EIMAGES
(Indie), Beirut DC (Libanon), Hellomotion (Indonésie)
Semináře o tvorbě, financování a marketingu
30 000,00 EUR
PRIMEXCHANGE
PrimeHouse (Německo)
Goa IFF
(Indie)
Seminář o tvorbě, financování, marketingu a nových technologiích
60 000,00 EURČást 2: Propagace a distribuce

Název projektu
Koordinátor
Partneři z třetí země
Popis
Financování EU
CSF
Europa Distribution (Francie)
FICCO (Mexiko)
Semináře o marketingu evropských filmů v Latinské Americe a latinsko-amerických filmů v Evropě
110 379,00 EUR
PP09
Paris Project
(Francie)
Unijapan (Japonsko), KOFIC (Jižní Korea)
Koprodukční platforma
50 000,00 EUR
EPC Bilateral Forum
European Producers
Club
NFDC (Indie), CFCC (Čína)
Fóra na téma distribuce a koprodukce s Čínou a Indií
130 000,00 EUR
EurocineMed
Europa Cinemas (Francie)
CMC (Maroko)
Propagace filmů a festivalů MEDIA
111 624,00 EUR
DOMLA
Parallel 40
(Španělsko)
Catholic University
(Chile)
Evropský měsíc dokumentární tvorby
50 000,00 EUR
CSC
Art Fest
(Bulharsko)
Obala Art Center
(Bosna a Hercegovina)
Platforma pro produkci, distribuci a financování
50 000,00 EUR
Část 3: Mezinárodní síť kin (jeden projekt)

Zúčastněné třetí země
Počet kin
Indie
1
Japonsko
6
Jižní Korea
7
Malajsie
1
Singapur
1
Argentina
6
Brazílie
10
Chile
3
Kolumbie
3
Mexiko
1
Venezuela
1
Alžírsko
1
Egypt
1
Izrael
2
Libanon
1
Maroko
3
Sýrie
1
Tunisko
2
palestinská území
1
Celkem
52Side Bar