Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE ES IT BG

IP/08/1262

Bruselj, 20. avgusta 2008

Boljši dostop do znanstvenih člankov o raziskavah, ki jih financira EU: Evropska komisija začela spletni pilotni projekt

Hiter in zanesljiv dostop do rezultatov raziskav, zlasti po internetu, lahko pospeši inovacije, spodbudi znanstvena odkritja in podpre razvoj močnega gospodarstva znanja. Evropska komisija želi zagotoviti čim obsežnejše in učinkovitejše razširjanje rezultatov raziskav, ki jih z več kot 50 milijardami EUR financira v sedmem okvirnem programu EU za raziskave (7OP) v obdobju 2007–2013, da bi zagotovila največjo možno izkoriščenost in učinek teh rezultatov na področju raziskav in širše. Komisija je danes začela pilotni projekt, ki bo omogočil neomejen spletni dostop do rezultatov raziskav, ki jih financira EU, zlasti do raziskovalnih člankov, ki so bili objavljeni v strokovno ocenjenih publikacijah po obdobju prepovedi 6 do 12 mesecev. Pilotni projekt bo zajemal približno 20 % proračuna 7OP na področjih, kot so zdravje, energija, okolje, družbene vede ter informacijske in komunikacijske tehnologije.

„Enostaven in prost dostop do najnovejših spoznanj na strateških področjih je ključnega pomena za konkurenčnost EU na področju raziskav. Ta pilotni projekt o odprtem dostopu je pomemben korak pri uresničitvi „pete svoboščine“, tj. prostega pretoka znanja med državami članicami, raziskovalci, industrijo in širšo javnostjo,“ je dejal komisar EU za znanost in raziskave, Janez Potočnik. „Poleg tega je to za javnost primerna povratna informacija o raziskavah, ki se financirajo s sredstvi EU.“

„Hiter razvoj digitalnih tehnologij nudi raziskovalcem do zdaj še nepoznane možnosti za pravočasno in učinkovito izmenjavo informacij. Novi pilotni projekt bo izkoristil te možnosti, saj bo raziskovalcem, podjetjem in načrtovalcem politike z zagotovitvijo dostopa do najnovejših raziskav pomagal najti rešitve za svetovne izzive, kot so podnebne spremembe,“ je dejala Viviane Reding, komisarka EU za informacijsko družbo in medije. „Zlasti sem vesela, da so začeli znanstveni založniki postopoma uporabljati nove načine razširjanja in da sodelujejo z znanstveniki v okviru projekta o odprtem dostopu. Pomembno so prispevali k delu Komisije na teh področjih in tako pomagali pri pripravi pilotnega projekta. Na ta način bo mogoče doseči soobstoj, ki bo koristen za vse udeležene in bo po eni strani povečal učinke odprtega dostopa na raziskave, ki se financirajo iz javnih sredstev, po drugi strani pa bo na področju založništva omogočil obstoj poslovnih modelov, ki se financirajo iz zasebnih sredstev.“

Cilj pilotnega projekta Komisije o odprtem dostopu, ki se bo izvajal do konca 7OP, je zagotoviti, da se rezultati raziskav, ki jih financira EU, postopoma dajo na voljo vsem. Prejemniki nepovratnih sredstev bodo morali v spletni arhiv pošiljati strokovno pregledane raziskovalne članke ali končne rokopise v zvezi s projekti, ki jih izvajajo v okviru 7OP. Čim bolj si bodo morali prizadevati za zagotovitev prostega dostopa do teh člankov v šestih oziroma dvanajstih mesecih po objavi, odvisno od raziskovalnega področja. To obdobje prepovedi bo omogočilo donosnost naložb za znanstvene založnike.

Odprt dostop do raziskovalnih člankov, ki so bili prej na voljo s plačilom naročnine na publikacije, lahko prispeva k povečanju učinka naložb EU v raziskave in razvoj, ki znašajo 50 milijard EUR, ter pomaga preprečiti nepotrebno porabo časa in dragocenih virov zaradi podvajanja raziskav. Z dostopom do večje izbire literature lahko raziskovalci pridobijo novo znanje in tako izboljšajo svoje delo. Tudi majhna in srednje velika podjetja ter podjetniki lahko izkoristijo prednosti izboljšanega dostopa do najnovejših raziskovalnih dosežkov ter tako pospešijo inovacije in trženje svojih izdelkov.

Ozadje

Zamisel o pilotnem projektu o odprtem dostopu, ki se je začel danes, je nastala v sporočilu Evropske komisije iz februarja 2007 z naslovom „O znanstvenih informacijah v digitalni dobi: dostop, razširjanje in arhiviranje“ (IP/07/190). V odgovor na to sporočilo je Svet ministrov EU, pristojnih za raziskave, na svojem srečanju novembra 2007 pozval Komisijo, naj poskusno začne izvajati načelo odprtega dostopa v okviru 7OP.

Komisija že od leta 2006 organizira obsežna posvetovanja z zainteresiranimi stranmi o politikah prostega dostopa, poleg tega je februarja 2007 organizirala konferenco zainteresiranih strani na visoki ravni, na kateri je sodelovalo približno 500 udeležencev.

Številni nacionalni organi za financiranje, kot je na primer Wellcome Trust v Združenem kraljestvu ali National Institutes of Health v Združenih državah Amerike, že izvajajo pravila o odprtem dostopu. Znanstveni svet Evropskega raziskovalnega sveta je svoje smernice o odprtem dostopu sprejel decembra 2007.

Podrobne informacije so na voljo v MEMO/08/548

Povezava na celotno besedilo odločbe:

http://ec.europa.eu/research/press/2008/pdf/decision_grant_agreement.pdf

http://ec.europa.eu/research/press/2008/pdf/annex_1_new_clauses.pdf

Podrobne informacije o pilotnem projektu o odprtem dostopu bodo od 1. septembra 2008 na voljo na spretni strani:

http://ec.europa.eu/research/science-society/open_access

Povezane dejavnosti:

http://ec.europa.eu/research/science-society/scientific_information

http://ec.europa.eu/information_society/activities/digital_libraries/index_en.htm

http://erc.europa.eu/pdf/ScC_Guidelines_Open_Access_revised_Dec07_FINAL.pdf


Side Bar