Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1255

Брюксел, 11 август 2008 г.

Предстоящо откриване: дигитална библиотека за Европа

Културното разнообразие на Европа съдържано в книги, музикални произведения, картини, фотографии и филми се разкрива пред всички граждани с кликване на компютърната мишка чрез един единствен интернет портал — тази мечта за Европейска дигитална библиотека може да се превърне в реалност тази есен. В пуснато днес ново съобщение на Комисията относно предоставянето на достъп до цифрови версии на произведения от културни институции от цяла Европа се казва, че са нужни обаче по-нататъшни усилия от държавите-членки на ЕС. Цифровизацията, известна още като дигитализация, на културни произведения може да даде достъп на европейците до материали от музеи, библиотеки и архиви в чужбина, без да се налага пътуване или да се преглеждат стотици страници в търсене на определена информация. Само европейските библиотеки съдържат над 2,5 милиарда книги, но едва около 1 % от архивните материали са налични в цифрова форма. Поради това Комисията призовава държавите-членки да увеличат усилията си за предоставяне на онлайн достъп на европейците до произведения в дигитална форма, така че да могат да ги преглеждат по електронен път за образоване, работа или развлечение. Самата Комисия ще предостави около 120 милиона EUR в периода 2009—2010 г. за подобряване на онлайн-достъпа до културното наследство на Европа.

„Европейската дигитална библиотека ще предостави бърз и лесен начин за достъп на хората до европейски книги и изкуство — както в тяхната родна страна, така и в чужбина. Например, тя ще позволи на чешки студент да преглежда фондовете на Британската библиотека, без да ходи в Лондон, или на ирландски любител на изкуството да се приближи до Мона Лиза, без да се реди на опашка в Лувър“, заяви Вивиан Рединг, комисар на ЕС по информационното общество и медиите. „Нужни са обаче повече обществени и частни инвестиции за ускоряване на цифровизацията, въпреки че държавите-членки постигнаха значителен напредък в осигуряването на достъп чрез интернет до културно съдържание. Моята цел е до края на годината да бъде открита Европейската Дигитална Библиотека с богато съдържание, наречена Europeana.“

Комисията потвърди днес своя ангажимент да подпомогне държавите-членки в осигуряването на онлайн достъп до тяхното ценно културно наследство. В периода 2009—2010 г. 69 милиона EUR по линия на Програмата за научни изследвания на ЕС ще се изразходват за дейности по цифровизацията и разработването на цифрови библиотеки.

През същия период по Програмата за конкурентноспособност и иновации на ЕС ще бъдат заделени около 50 милиона EUR за подобряване на достъпа до културното наследство на Европа. Общите разходи по преобразуването в цифрова форма на пет милиона книги в европейските библиотеки обаче вече са оценени на около 225 милиона EUR, без да се включват обекти като ръкописи или картини. За осъществяване на визията за Европейска Дигитална Библиотека (Europeana) са нужни значителни инвестиции от националните институции, но понастоящем повечето държави могат да предоставят само силно ограничено, несистемно финансиране на цифровизацията. Днес Комисията призова държавите-членки да увеличат капацитета за цифровизация с оглед да направят своите колекции достъпни за европейските граждани, да обединят усилията си с частния сектор и да се съобразят със следните приоритети:

  • Нужно е да се увеличат финансовите средства, отпускани за цифровизация, като същевременно се планира количеството на материалите, подлежащи на преобразуване в цифрова форма.
  • На повечето държави все още липсват методи, технологии и опит по опазването на материали в цифрова форма, което е от решаващо значение за запазване на достъпа на бъдещите поколения до това съдържание.
  • Необходимо е прилагането на общи стандарти, за да се осигури съвместимостта на различните информационни източници и бази от данни с Европейската Дигитална Библиотека (Europeana), както и използваемостта им от нея.
  • Трябва да се решат въпросите на авторското право и преди всичко да се намерят правни решения на проблема с „осиротелите“ произведения, т.е. произведения, собствениците на правата върху които не могат да бъдат открити за получаване на съгласие за преобразуване в цифрова форма (IP/07/508).

Посетителите на дигитални библиотеки могат по електронен път да открият копия на прочутата Библия на Гутенберг — първата истинска книга, отпечатана някога — на уебсайта на Британската библиотека, гласовете на Мария Калас или Жак Брел — на сайта на Френския национален аудиовизуален институт или шедьовъра на Да Винчи „Мона Лиза“ — на сайта на Лувър — без билет.

Някои държави-членки вече взеха мерки, които могат да служат за пример, за ускоряване на цифровизацията на културни колекции. През 2007 г. Словения прие закон за партньорство между обществения и частния сектор, който предоставя нови възможности за подпомагане от частния сектор на проекти за цифровизация в обществени институции. Словакия превърна стар военен комплекс в широкомащабно съоръжение за цифровизация, в което се използват роботи за обръщане на страниците. Финландия, Словакия и Литва използваха европейски структурни фондове, за да си осигурят допълнително финансиране за цифровизация.

Анализът на Комисията показва обаче също така, че в много случаи има несъответствие между цифровизацията на обекти и осигуряването на онлайн достъп до тях. Например от всеки четири германски музея, които са преобразували материали в цифрова форма, само един предлага онлайн достъп до тях, а само 1 % от материалите, цифровизирани от полски архиви, е достъпен онлайн.

История:

Европейската Дигитална Библиотека е част от инициативата i2010, приета от Комисията на 1 юни 2005 г. (IP/05/643). На 24 август 2006 г. Комисията прие препоръка за цифровизация и цифрово съхраняване (IP/06/1124). На 13 ноември 2006 г. на Съвета по култура националните министри се договориха за напредък в областта на цифровизацията (Pres/06/309).

Съобщение и оценка на напредъка по цифровизацията:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/digital_libraries/index_en.htm

Световната цифрова библиотека:

http://www.worlddigitallibrary.org/project/english/index.html

Европейската библиотека:

http://search.theeuropeanlibrary.org/portal/en/index.html

Europeana:

http://www.europeana.eu/

MEMO/08/546


Side Bar