Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1250

Bruselj, 7. avgusta 2008

Novi sateliti za Evropo: Komisija začenja izbirni postopek za obratovalce vseevropskih mobilnih satelitskih storitev

Evropska komisija je danes začela izbirni postopek za evropske ponudnike satelitskih komunikacijskih storitev. Obratovalci satelitskih sistemov bodo v okviru enotnega izbirnega postopka namesto v 27 različnih nacionalnih sistemih lahko prvič ponudili storitve, kot so hitri prenos podatkov, mobilna televizija, pomoč ob katastrofah in zdravstvene storitve na daljavo. To predvideva nova odločba EU o mobilnih satelitskih storitvah, ki je začela veljati julija letos. Mobilni satelitski sistemi z uporabo radiofrekvenčnega spektra zagotavljajo storitve med mobilno zemeljsko postajo in eno ali več vesoljskimi ali zemeljskimi postajami na fiksnih lokacijah. Pokrivajo lahko veliko ozemlje in dosegajo območja, kjer so bile take storitve prej gospodarsko neuspešne. Z novim postopkom bodo lahko podjetja od leta 2009 dalje preko posebej za to rezerviranega spektra nudila inovativne brezžične storitve po vsej Evropi.

„Mobilne satelitske storitve imajo izredno prednost, saj pokrivajo skoraj celotno ozemlje EU in s tem preko meja dosegajo milijone državljanov EU. Tako imajo vsi Evropejci prvič priložnost za dostop do novih komunikacijskih storitev, in to ne le v velikih mestih, ampak tudi v podeželskih in redkeje poseljenih območjih,“ je povedala komisarka za telekomunikacije Viviane Reding. „Ker pa so te satelitske storitve odvisne od velikih naložb, potrebujemo enostavne in hitre izbirne postopke ter dolgoročno pravno varnost. Zato je Komisija v tesnem sodelovanju z Evropskim parlamentom in Svetom ministrov le v desetih mesecev uvedla enotni postopek EU za izbor zainteresiranih obratovalcev mobilnih satelitskih storitev. V Evropi je zdaj namesto sedemindvajsetih en sam trg mobilnih satelitskih storitev. V prihodnje je uspeh v rokah podjetij samih. Pričakujem hudo konkurenco med obratovalci satelitskih komunikacijskih storitev za potrošnike od severne Švedske do južne Španije. Prvi sateliti bi lahko začeli delovati že leta 2009.“

Tržni volumen svetovne satelitske industrije znaša 77 milijard evrov in je leta 2007 dosegel 16-odstotno rast. Od tega so samo satelitske storitve ustvarile približno 38 milijard EUR skupnega prometa. Evropska podjetja so na tem trgu zelo pomembna: evropska vesoljska industrija obvladuje 40 % svetovnega trga za proizvodnjo, izstrelitev in upravljanje satelitov. Poleg tega je v Evropi sedež treh od petih največjih obratovalcev satelitskih sistemov na svetu.

Javni razpis za satelitske obratovalce, ki ga je danes objavila Evropska komisija, je prvi v okviru enotnega evropskega izbirnega postopka. Kljub veliki čezmejni razsežnosti satelitskih storitev so doslej obstoječa nacionalna pravila zavirala oblikovanje enotnega trga mobilnih satelitskih storitev, saj so obratovalce izbirale države članice. Posledica različnih nacionalnih pristopov so bili številni postopki, pravna negotovost in slabši konkurenčni položaj evropske satelitske industrije.

Da bi Komisija odpravila te ovire, je 22. avgusta 2007 na podlagi svoje pristojnosti za enotni trg predlagala novo odločbo EU, na podlagi katere se lahko organizira enoten izbirni postopek za mobilne satelitske storitve na evropski ravni (IP/07/1243). To odločbo sta sprejela Evropski parlament in Svet, veljati pa je začela 5. julija 2008. V njej so določena skupna pravila EU za uporabo pasov 2 GHz pri mobilnih satelitskih storitvah. To ne bo samo poenostavilo in pospešilo postopkov izdajanja dovoljenj za obratovalce, spodbudilo naložbe in uvedbo mobilnih satelitskih storitev, ampak tudi zagotovilo, da te storitve pokrivajo najmanj 60 % ozemlja EU ter tako pomembno prispevajo k postopni pokritosti vseh držav članic EU.

Zainteresirana podjetja morajo svoje prošnje Evropski komisiji poslati do 7. oktobra 2008. V prvi fazi izbirnega postopka se bo ocenjevala tehnična in komercialna sposobnost kandidatov, da pravočasno uvedejo svoje sisteme. V drugi fazi bodo veljala naslednja merila: hitrost, s katero bodo pokrite vse države članice; obseg storitev, vključno na podeželskih območjih, število končnih oskrbljenih uporabnikov, zmogljivost sistema, da izpolni cilje javne politike, in učinkovita raba spektra. Vse države članice morajo zagotoviti, da lahko izbrani kandidati opravljajo dejavnosti v svoji državi. Komisija glede na število kandidatov pričakuje, da bo izbirni postopek zaključen v prvi polovici leta 2009. Prvi sateliti bi se lahko izstrelili leta 2009.

Nadaljnje informacije:

Celotno besedilo razpisa, ki ga je organizirala Komisija, in nadaljnje informacije so objavljeni na naslednji spletni strani:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/current/pan_european/index_en.htm

Nova odločba EU o mobilnih satelitskih storitvah je na voljo na:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:172:0015:0024:EN:PDF

Glasovanje Evropskega parlamenta o odločbi EU o mobilnih satelitskih storitvah:

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P6-TA-2008-0219

Soglasje Sveta o odločbi EU o mobilnih satelitskih storitvah:

http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/08/st11/st11070.en08.pdf

http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/08/st03/st03637-re01.en08.pdf

Glej tudi MEMO/08/536

ANNEX

Indicative time line for the launch of mobile satellite services in Europe

Q3 2008
Call for applications
Q4 2008
Deadline for submitting an application
Q1-2: 2009
assessment of applications
Q2-3: 2009
Authorisation at national level
From 2009/2010
First satellite launches and services


Side Bar