Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1250

Bruxelles, 7 august 2008

Noi sateliţi pentru Europa: Comisia lansează procedura de selecţie a operatorilor de servicii mobile paneuropene prin satelit

Comisia Europeană a lansat astăzi o procedură de selecţie pentru furnizorii de servicii de comunicaţii prin satelit din Europa. Pentru prima dată, operatorii de sateliţi vor putea să ofere servicii precum transfer de date de mare viteză, televiziune mobilă, intervenţie în situaţii de calamitate şi servicii medicale de la distanţă în cadrul unei proceduri de selecţie unice la nivel european, care va înlocui cele 27 de sisteme naţionale diferite. Acest lucru este acum posibil datorită unei noi decizii a UE cu privire la serviciile mobile prin satelit, intrată în vigoare în luna iulie. Sistemele mobile prin satelit utilizează spectrul radio pentru a furniza servicii între o staţie terestră mobilă şi una sau mai multe staţii situate fie în spaţiu, fie la sol, în locaţii fixe. Acestea au capacitatea de a acoperi porţiuni vaste de teritoriu şi de a ajunge în zone în care astfel de servicii nu erau, în trecut, viabile din punct de vedere economic. Noua procedură europeană de selecţie le-ar putea permite companiilor să ofere, începând cu anul 2009, servicii fără fir (wireless) inovatoare în întreaga Europă, prin intermediul unui spectru special rezervat în acest scop.

„Serviciile mobile prin satelit prezintă un avantaj uriaş, şi anume faptul că pot acoperi cea mai mare parte a teritoriului UE, ajungând astfel la milioane de cetăţeni, dincolo de graniţele naţionale. Aceste servicii constituie o oportunitate fără precedent pentru toţi europenii, care pot avea acum acces la noi servicii de comunicaţii, şi acest lucru nu doar în zonele metropolitane, ci şi în regiunile rurale şi în cele cu o densitate scăzută a populaţiei”, a declarat Viviane Reding, Comisarul UE pentru Telecomunicaţii. „Pe de altă parte, însă, aceste servicii prin satelit depind de realizarea unor investiţii substanţiale, prin urmare este nevoie de proceduri simple şi rapide, precum şi de siguranţă juridică pe termen lung. Din acest motiv, Comisia, în strânsă colaborare cu Parlamentul European şi cu Consiliul de Miniştri, a pus la punct, într-un interval record de numai zece luni, o procedură unică la nivelul UE de selecţie a operatorilor de servicii mobile prin satelit interesaţi. Acum avem o piaţă unică în Europa şi nu 27 de pieţe pentru serviciile mobile prin satelit. Din acest moment, mingea se află în terenul companiilor din domeniu. Mă aştept la o concurenţă acerbă între operatorii care oferă servicii de comunicaţii prin satelit, din nordul Suediei până în sudul Spaniei. Astfel, se va crea contextul necesar pentru primele lansări de sateliţi chiar în cursul anului 2009”.

Industria de sateliţi reprezintă o piaţă în valoare de 77 de miliarde de euro, care a înregistrat o creştere de 16% în 2007. Din acest total, numai serviciile prin satelit au generat venituri globale de aproximativ 38 de miliarde de euro. Pe această piaţă, companiile europene reprezintă o forţă importantă: industria spaţială europeană deţine o cotă de 40% pe pieţele mondiale de fabricare, lansare şi operare a sateliţilor. Mai mult, trei dintre cei mai mari cinci operatori de sateliţi din lume se află pe teritoriul Europei.

Procedura de selecţie a operatorilor de sateliţi lansată astăzi de Comisia Europeană reprezintă o premieră, deoarece este vorba despre o procedură unică de selecţie la nivel european. Până în prezent, în ciuda dimensiunii transfrontaliere clare a serviciilor prin satelit, reglementările naţionale existente împiedicau crearea unei pieţe unice a serviciilor mobile prin satelit, deoarece statele membre erau cele care realizau selecţia operatorilor. Ca urmare, existau discrepanţe între diversele abordări la nivel naţional, precum şi numeroase proceduri diferite, incertitudine juridică şi un dezavantaj concurenţial considerabil pentru industria de sateliţi din Europa.

Pentru a îndepărta aceste obstacole, Comisia a propus, la 22 august 2007, pe baza competenţelor sale în ceea ce priveşte piaţa internă, o nouă decizie a UE care viza organizarea unei proceduri unice de selecţie a serviciilor mobile prin satelit la nivel european (IP/07/1243) Această decizie a fost adoptată de Parlamentul European şi de Consiliu şi a intrat în vigoare la 5 iulie 2008. Decizia instituie reglementări comune la nivelul UE în ceea ce priveşte utilizarea benzilor de 2 Ghz de către serviciile mobile prin satelit. Acest lucru va simplifica şi va accelera procedurile de acordare a licenţelor pentru operatori, încurajând investiţiile şi lansarea serviciilor mobile prin satelit, şi, în acelaşi timp, va garanta că aceste servicii acoperă cel puţin 60% din teritoriul UE. Acesta reprezintă un pas important în demersul care vizează acoperirea treptată a tuturor statalelor membre ale UE.

Companiile interesate pot transmite cereri Comisiei până la data de 7 octombrie 2008. În prima etapă a procesului de selecţie, se va evalua capacitatea tehnică şi comercială a candidaţilor de a-şi lansa sistemele la timp. Criteriile aplicate în cea de a doua etapă de selecţie vor include, printre altele: viteza cu care vor fi acoperite toate statele membre, gama de servicii, inclusiv în zonele rurale, numărul de utilizatori finali deserviţi şi capacitatea sistemului de a îndeplini obiectivele de politică publică şi pe cele privind eficienţa spectrului. Toate statele membre trebuie să se asigure că solicitanţii selectaţi au drept de operare în ţara lor. În funcţie de numărul de candidaţi, Comisia estimează că procedura de selecţie poate fi finalizată în prima parte a anului 2009. Primele lansări de sateliţi ar putea avea loc în 2009.

Pentru informaţii suplimentare:

Textul integral al apelului de propuneri organizat de Comisie şi informaţiile suplimentare sunt disponibile la adresa:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/current/pan_european/index_en.htm

Noua decizie a UE privind serviciile mobile prin satelit este disponibilă la:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:172:0015:0024:EN:PDF

Votul Parlamentului European cu privire la decizia UE privind serviciile mobile prin satelit:

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P6-TA-2008-0219

Adoptarea de către Consiliu a deciziei UE privind serviciile mobile prin satelit:

http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/08/st11/st11070.en08.pdf

http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/08/st03/st03637-re01.en08.pdf

A se vedea, de asemenea, MEMO/08/536

ANNEX

Indicative time line for the launch of mobile satellite services in Europe

Q3 2008
Call for applications
Q4 2008
Deadline for submitting an application
Q1-2: 2009
assessment of applications
Q2-3: 2009
Authorisation at national level
From 2009/2010
First satellite launches and services


Side Bar