Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1250

Bρυξέλλες, 7 Αυγούστου 2008

Νέοι δορυφόροι για την Ευρώπη: Η Επιτροπή ξεκινά διαδικασία επιλογής για φορείς εκμετάλλευσης πανευρωπαϊκών κινητών δορυφορικών υπηρεσιών

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκήρυξε σήμερα διαγωνισμό για παρόχους υπηρεσιών επικοινωνιών μέσω δορυφόρου σε ολόκληρη την Ευρώπη. Οι φορείς εκμετάλλευσης δορυφορικών συστημάτων θα είναι για πρώτη φορά σε θέση να προσφέρουν υπηρεσίες όπως μετάδοση δεδομένων με υψηλή ταχύτητα, κινητή τηλεόραση, ανακούφιση από καταστροφές και ιατρικές υπηρεσίες εξ αποστάσεως, στο πλαίσιο ενιαίας ευρωπαϊκής διαδικασίας επιλογής, αντί 27 διαφορετικών εθνικών συστημάτων. Τούτο καθίσταται δυνατό χάρη σε μια νέα απόφαση της ΕΕ σχετικά με τις κινητές δορυφορικές υπηρεσίες, η οποία τέθηκε σε ισχύ τον περασμένο Ιούλιο. Τα κινητά δορυφορικά συστήματα χρησιμοποιούν το φάσμα των ραδιοσυχνοτήτων για την παροχή υπηρεσιών μεταξύ ενός επίγειου σταθμού κινητών επικοινωνιών και ενός ή πολλών σταθμών είτε στο διάστημα είτε στη γη, σε σταθερές θέσεις. Έχουν τη δυνατότητα κάλυψης μεγάλης έκτασης και φθάνουν σε περιοχές όπου οι υπηρεσίες αυτές ήσαν στο παρελθόν οικονομικά ασύμφορες. Με τη νέα ευρωπαϊκή διαδικασία επιλογής, οι εταιρείες θα μπορούν από το 2009 να προσφέρουν καινοτόμες ασύρματες υπηρεσίες σε όλη την Ευρώπη μέσω ραδιοφάσματος αποκλειστικής χρήσης.

«Οι κινητές δορυφορικές υπηρεσίες έχουν το τεράστιο πλεονέκτημα ότι μπορούν να καλύψουν το μεγαλύτερο μέρος του εδάφους της ΕΕ, φθάνοντας έτσι σε εκατομμύρια πολίτες της ΕΕ πέρα από σύνορα. Αντιπροσωπεύουν μιαν άνευ προηγουμένου ευκαιρία για όλους τους Ευρωπαίους να έχουν πρόσβαση σε νέες υπηρεσίες επικοινωνίας, και αυτό όχι μόνο στα μεγάλα αστικά κέντρα, αλλά και σε αγροτικές και αραιοκατοικημένες περιοχές», δήλωσε η κα Viviane Reding, Επίτροπος αρμόδια για τις τηλεπικοινωνίες. «Ωστόσο, αυτές οι δορυφορικές υπηρεσίες εξαρτώνται από σημαντικές επενδύσεις και, επομένως, χρειάζονται απλές και σύντομες διαδικασίες, καθώς και μακροπρόθεσμη ασφάλεια δικαίου. Για το λόγο αυτό η Επιτροπή, σε στενή συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο Υπουργών, συγκρότησα, σε χρόνο ρεκόρ δέκα μόλις μηνών μια ενιαία ευρωπαϊκή διαδικασία για την επιλογή των ενδιαφερόμενων φορέων εκμετάλλευσης κινητών δορυφορικών υπηρεσιών. Στην Ευρώπη υφίσταται πλέον μία αγορά - και όχι 27 - για κινητές δορυφορικές υπηρεσίες. Στο εξής, εναπόκειται στον κλάδο να αναλάβει την πρωτοβουλία κινήσεων. Αναμένω ζωηρό ανταγωνισμό μεταξύ των επιχειρηματικών φορέων που προσφέρουν υπηρεσίες δορυφορικών επικοινωνιών για τους καταναλωτές από τη Σουηδία, στον βορρά, έως την Ισπανία, στο νότο. Αυτό θα μπορούσε να προλειάνει το έδαφος για τις πρώτες εκτοξεύσεις δορυφόρων ήδη κατά τη διάρκεια του 2009.»

Η δορυφορική βιομηχανία αντιπροσωπεύει αγορά 77 δις ευρώ σε παγκόσμιο επίπεδο, και το 2007 αυξήθηκε κατά 16%. Από το ποσό αυτό, οι δορυφορικές υπηρεσίες και μόνο είχαν περίπου 38 δις ευρώ έσοδα παγκοσμίως. Οι ευρωπαϊκές εταιρείες αποτελούν σημαντική δύναμη στην αγορά αυτή: η ευρωπαϊκή διαστημική βιομηχανία έχει στην κατοχή της ποσοστό 40% της παγκόσμιας αγοράς κατασκευής, εκτόξευσης και επιχειρησιακής λειτουργίας δορυφόρων. Επιπλέον, τρεις από τους πέντε μεγαλύτερους φορείς εκμετάλλευσης δορυφορικών συστημάτων στον κόσμο έχουν την έδρα τους στη Ευρώπη.

Ο διαγωνισμός μεταξύ φορέων εκμετάλλευσης δορυφορικών συστημάτων που δρομολόγησε σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή γίνεται για πρώτη φορά στο πλαίσιο ενιαίας ευρωπαϊκής διαδικασίας επιλογής. Έως τώρα, παρά τη σαφή διασυνοριακή διάσταση των δορυφορικών υπηρεσιών, οι ισχύοντες εθνικοί κανόνες εμπόδιζαν τη δημιουργία ενιαίας αγοράς για κινητές δορυφορικές υπηρεσίες, καθώς η επιλογή των φορέων εκμετάλλευσης ήταν υπόθεση εκάστου μεμονωμένου κράτους μέλους. Το αποτέλεσμα ήταν να αποκλίνουν οι εθνικές προσεγγίσεις και να προκύψει ένα "μωσαϊκό" διαδικασιών, νομική αβεβαιότητα και σημαντικό ανταγωνιστικό μειονέκτημα για τον δορυφορικό κλάδο στην Ευρώπη.

Για την άρση αυτών των εμποδίων η Επιτροπή πρότεινε, στις 22 Αυγούστου 2007, βάσει των αρμοδιοτήτων της στο πεδίο της ενιαίας αγοράς, μια νέα απόφαση, σύμφωνα με την οποία μπορεί να οργανωθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο ενιαία διαδικασία επιλογής για κινητές δορυφορικές υπηρεσίες (IP/07/1243). Η απόφαση αυτή εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο και τέθηκε σε ισχύ στις 5 Ιουλίου 2008. Καθορίζονται κοινοί κοινοτικοί κανόνες για τη χρήση των ζωνών συχνοτήτων των 2 GHz από κινητές δορυφορικές υπηρεσίες. Αυτό δε σημαίνει μόνο απλούστευση και επίσπευση των διαδικασιών χορήγησης αδειών για τις επιχειρήσεις - ενθάρρυνση των επενδύσεων και της εγκατάστασης κινητών δορυφορικών υπηρεσιών - αλλά ταυτόχρονα διασφαλίζει ότι οι υπηρεσίες αυτές καλύπτουν τουλάχιστον το 60% του εδάφους της ΕΕ, - σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση σταδιακής επίτευξης της κάλυψης όλων των κρατών μελών της ΕΕ.

Οι ενδιαφερόμενες εταιρείες μπορούν να υποβάλουν έως τις 7 Οκτωβρίου 2008 τις αιτήσεις τους προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κατά την πρώτη φάση της διαδικασίας επιλογής θα αξιολογηθούν η τεχνική και εμπορική ικανότητα των υποψηφίων να δρομολογήσουν εγκαίρως τα συστήματά τους. Τα κριτήρια κατά τη δεύτερη φάση επιλογής περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων: την ταχύτητα με την οποία θα εξυπηρετηθούν όλα τα κράτη μέλη· το εύρος των προσφερόμενων υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των αγροτικών περιοχών, καθώς και τον αριθμό των τελικών χρηστών που θα εξυπηρετούνται και την ικανότητα του συστήματος να εκπληροί στόχους δημόσιας πολιτικής και αποτελεσματικής χρήσης του ραδιοφάσματος. Όλα τα κράτη μέλη πρέπει να μεριμνούν ώστε οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν να έχουν δικαίωμα επιχειρησιακής εκμετάλλευσης στη χώρα τους. Ανάλογα με τον αριθμό των υποψηφίων, η Επιτροπή αναμένει ότι η διαδικασία επιλογής μπορεί να ολοκληρωθεί το πρώτο εξάμηνο του 2009. Οι πρώτες εκτοξεύσεις δορυφόρων θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν το 2009.

Περαιτέρω πληροφορίες:

Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης της Επιτροπής και περαιτέρω βασικές πληροφορίες δημοσιεύονται στο:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/current/pan_european/index_en.htm

Η νέα απόφαση της ΕΕ για τις κινητές δορυφορικές υπηρεσίες διατίθεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:172:0015:0024:EN:PDF

Ψηφοφορία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την απόφαση της ΕΕ για τις κινητές δορυφορικές υπηρεσίες:

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P6-TA-2008-0219

Έγκριση της απόφασης της ΕΕ για τις κινητές δορυφορικές υπηρεσίες από το Συμβούλιο:

http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/08/st11/st11070.en08.pdf

http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/08/st03/st03637-re01.en08.pdf

Βλ. επίσης MEMO/08/536

ANNEX

Indicative time line for the launch of mobile satellite services in Europe

Q3 2008
Call for applications
Q4 2008
Deadline for submitting an application
Q1-2: 2009
assessment of applications
Q2-3: 2009
Authorisation at national level
From 2009/2010
First satellite launches and services


Side Bar