Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE DA ES NL IT FI EL LV SL

IP/08/1197

Bryssel den 23 juli 2008

Miljö: Kommissionen föreslår förbud mot handel med produkter av säl för bättre djurskydd

Europeiska kommissionen antog idag ett förslag till förordning om förbud mot handel med produkter av säl i EU. Syftet är att se till att produkter av sälar som avlivats och flåtts på ett sätt som orsakat smärta, plåga och lidande inte ska förekomma på den europeiska marknaden. Handel med produkter av säl bör endast vara tillåten om det kan garanteras att jaktmetoderna uppfyller höga djurskyddsnormer och att djuren inte åsamkats något onödigt lidande.

Kommissionens ledamot med ansvar för miljöfrågor, Stavros Dimas, säger: ”Vi föreslår ett förbud i EU mot utsläppande på marknaden, import, transitering och export av produkter av säl. Produkter av säl från länder där man tillämpar grymma jaktmetoder ska inte tillåtas i EU. EU har åtagit sig att upprätthålla höga djurskyddsnormer.”

Sälarnas välbefinnande vid jakt

Syftet med den föreslagna förordningen är att värna om djurskyddet i samband med att sälen under jakten avlivas och flås, genom att man ser till att produkter av säl som avlivats och flåtts på ett sätt som orsakat smärta, plåga och lidande inte kommer in på den europeiska marknaden.

Sälar är förnimmande däggdjur som kan uppleva smärta. Kommissionens förslag är en reaktion på den oro som Europaparlamentet och allmänheten har uttryckt för att sälar avlivas och flås med metoder som i onödan åsamkar smärta och lidande. I ett vetenskapligt yttrande från Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet påpekas att sälar kan avlivas snabbt och effektivt med flera olika metoder utan att åsamkas onödig smärta och onödigt lidande. Men det finns belägg för att djuren i praktiken inte alltid avlivas på ett effektivt sätt.

Handel med produkter av säl bör endast vara tillåten om det kan garanteras att jaktmetoderna uppfyller höga djurskyddsnormer och att djuren inte åsamkats något onödigt lidande. I länder där man fortsätter att bedriva säljakt bör ett intygsförfarande inrättas, eventuellt kopplat till ett system med tydlig märkning, så att det går att säkerställa att de produkter av säl som säljs kommer från ett land som uppfyller strikta krav.

Syftet med kommissionens förslag är att höga djurskyddsnormer upprätthålls.

Förslaget kommer nu att läggas fram för Europaparlamentet och rådet för godkännande.

Säljakt i världen

De trettio sälarterna finns vanligen längs kusterna i polära och subpolära områden, men vissa kan även påträffas i en del tempererade områden. Bland dessa jagas omkring femton arter, med en uppskattad population om 15–16 miljoner. Säljakt bedrivs året runt, men jaktsäsongen varierar beroende på region och art.

Kanada, Grönland och Namibia står för ungefär 60 procent av de 900 000 sälar som jagas varje år. Andra länder där säljakt bedrivs är t.ex. Island, Norge, Ryssland och Förenta staterna, och i EU Sverige, Finland och Storbritannien.

Bakgrund

Sälen jagas framför allt för skinnet, fettet och köttet. Metoderna för att avliva sälen, och dessa metoders effektivitet, varierar avsevärt. Sälen t.ex. skjuts, klubbas eller fångas i fällor eller nät.

All dokumentation finns på

http://ec.europa.eu/environment/biodiversity/animal_welfare/index_en.htm


Side Bar