Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE DA ES NL IT SV FI EL LV

IP/08/1197

V Bruslju, 23. julija 2008

Okolje: Komisija predlaga prepoved trgovine s proizvodi iz tjulnjev za zmanjšanje trpljenja živali

Da bi se preprečilo trgovanje s proizvodi iz tjulnjev, ubitih in odrtih na načine, ki povzročajo bolečino, stisko in trpljenje, je Evropska komisija danes sprejela predlog uredbe o prepovedi trgovine s proizvodi iz tjulnjev v Evropski uniji ter uvoza teh proizvodov vanjo in izvoza iz nje. Trgovina s proizvodi iz tjulnjev se dovoli le, če je mogoče zagotoviti, da so uporabljene tehnike lova v skladu z visokimi standardi za dobro počutje živali in da živali niso po nepotrebnem trpele.

Komisar za okolje Stavros Dimas je povedal: „Predlagamo prepoved dajanja na trg proizvodov iz tjuljnjev, njihovega uvoza v Evropsko unijo ter prevoza skozi in izvoza iz EU. Vnos proizvodov iz tjulnjev v EU iz držav, v katerih živali lovijo na krut način, se ne sme dovoliti. EU je zavezana k ohranitvi visokih standardov za dobro počutje živali.“

Preprečevanje trpljenja tjulnjev med lovom

Cilj predlagane uredbe je obravnavati vidike dobrega počutja živali med lovom v zvezi z ubijanjem in odiranjem tjulnjev za zagotovitev, da se s proizvodi iz tjulnjev, ubitih in odrtih na načine, ki povzročajo bolečino, stisko in trpljenje, na evropskem trgu ne trguje.

Tjulnji so čuteči sesalci in so sposobni občutiti bolečino. Predlog Komisije se odziva na zaskrbljenost, ki sta jo izrazila Evropski parlament in širša javnost, da ubijanje in odiranje tjulnjev po nepotrebnem povzročata bolečino in trpljenje. V znanstvenem mnenju Evropske agencije za varnost hrane (EFSA) je navedeno, da je tjulnje mogoče hitro in učinkovito ubiti s številnimi metodami brez nepotrebnih bolečin, stiske in trpljenja, vendar dokazi kažejo, da ubijanje živali v praksi ni vedno učinkovito.

Trgovina s proizvodi iz tjulnjev se lahko dovoli le, če je mogoče zagotoviti, da so uporabljene tehnike lova v skladu z visokimi standardi za dobro počutje živali in da živali niso po nepotrebnem trpele. V državah, v katerih se lov na tjulnje nadaljuje, je treba uvesti sistem certificiranja po potrebi v kombinaciji z značilno oznako ali nalepko, ki zagotavlja, da so proizvodi iz tjulnjev, s katerimi se trguje, jasno certificirani kot proizvodi iz države, ki izpolnjuje stroge pogoje.

Cilj predloga Komisije je ohraniti visoke standarde dobrega počutja živali.

Predlog se zdaj predloži Evropskemu parlamentu in Svetu v odobritev.

Lov na tjulnje po svetu

Predvsem na obalah polarnih in subpolarnih območij najdemo 30 vrst tjulnjev, nekateri pa so tudi v zmernih območjih. Lov poteka na tjulnje približno 15 vrst z ocenjeno populacijo 15–16  milijonov. Lov na tjulnje poteka vse leto, vendar se sezone lova in vrste, ki se lovijo, po območjih razlikujejo.

V Kanadi, na Grenlandiji in v Namibiji vsako leto ulovijo približno 60 % od 900 000 tjulnjev. Med drugimi državami, v katerih lovijo tjulnje, so Islandija, Norveška, Rusija in Združene države ter v Evropski uniji Švedska, Finska in Združeno kraljestvo.

Ozadje

Lov na tjulnje poteka večinoma zaradi njihove kože, maščobe in mesa. Metode, ki se uporabljajo za ubijanje tjulnjev, in njihova učinkovitost se znatno razlikujejo. Te so streljanje tjulnjev, uboj s kijem ali ulov v pasti in mreže.

Vsa dokumentacija je na voljo na:

http://ec.europa.eu/environment/biodiversity/animal_welfare/index_en.htm


Side Bar