Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES NL IT SV EL LV SL

IP/08/1197

Bryssel 23. heinäkuuta 2008

Komissio ehdottaa hyljetuotteita koskevaa kauppakieltoa, jolla on tarkoitus parantaa eläinten hyvinvointia

Euroopan komissio antoi tänään ehdotuksen asetukseksi, jolla kielletään hyljetuotteiden kauppa Euroopan unionissa sekä näiden tuotteiden tuonti ja vienti. Asetuksen tavoitteena on varmistaa, ettei Euroopan markkinoilla esiinny sellaisista hylkeistä valmistettuja tuotteita, jotka on tapettu ja nyljetty kipua, tuskaa ja kärsimystä aiheuttavalla tavalla. Asetuksen mukaan hyljetuotteiden kauppa sallitaan vain, jos voidaan antaa takeet siitä, että hylkeenpyynnissä on käytetty tekniikoita, jotka täyttävät eläinten hyvinvointia koskevat tiukat vaatimukset, ja hylkeille ei ole aiheutettu tarpeetonta kärsimystä.

Ympäristökomissaari Stavros Dimasin totesi: ”EU ehdottaa, että hyljetuotteiden saattaminen EU:n markkinoille sekä hyljetuotteiden tuonti unioniin, vienti unionista ja kauttakulku unionin läpi kielletään. Julmia pyyntimenetelmiä käyttävistä maista peräisin olevien hyljetuotteiden tuontia EU:hun ei pidä sallia. EU on sitoutunut noudattamaan eläinten hyvinvointia koskevia tiukkoja vaatimuksia.”

Hylkeiden hyvinvointi pyynnin aikana

Asetusehdotuksen tavoitteena on huolehtia siitä, että hylkeenpyynnissä kiinnitetään huomiota eläinten hyvinvointiin. Sillä halutaan varmistaa, että Euroopan markkinoille ei tuoda sellaisista hylkeistä valmistettuja tuotteita, jotka on tapettu ja nyljetty kipua, tuskaa ja kärsimystä aiheuttavalla tavalla.

Hylkeet ovat nisäkkäitä, jotka tuntevat kipua. Suuri yleisö ja Euroopan parlamentti ovat olleet huolestuneita siitä, että hylkeitä tapetaan ja nyljetään menetelmillä, jotka aiheuttavat tarpeetonta kipua ja kärsimystä. Komission ehdotuksessa puututaan juuri tähän ongelmaan. Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen on antanut asiasta tieteellisen lausunnon, joka osoittaa, että käytettävissä on useita menetelmiä, joilla hylkeet voidaan tappaa nopeasti ja tehokkaasti aiheuttamatta niille tarpeetonta kipua, tuskaa ja kärsimystä. Todisteiden mukaan näitä tehokkaita menetelmiä ei aina käytetä hylkeenpyynnissä.

Ehdotuksen mukaan hyljetuotteiden kauppa sallitaan vain, jos voidaan antaa takeet siitä, että hylkeenpyynnissä on käytetty menetelmiä, jotka täyttävät eläinten hyvinvointia koskevat tiukat vaatimukset, ja hylkeille ei ole aiheutettu tarpeetonta kärsimystä. Niissä maissa, joissa hylkeenpyyntiä jatketaan, on perustettava sertifiointijärjestelmä ja otettava tarvittaessa käyttöön selkeät etiketit tai merkinnät, jotka takaavat sen, että myytävänä olevat hyljetuotteet ovat peräisin maista, joissa noudatetaan tiukkoja vaatimuksia.

Komission ehdotuksen tavoitteena on pitää yllä eläinten hyvinvointia koskevia tiukkoja vaatimuksia.

Ehdotus annetaan nyt Euroopan parlamentin ja neuvoston käsiteltäväksi.

Hylkeenpyynti eri maissa

Hylkeitä on kolmeakymmentä lajia, joita esiintyy yleensä polaaristen ja subpolaaristen alueiden rannikoilla. Joitakin lajeja tavataan myös eräillä lauhkeilla alueilla. Pyynnin kohteena on noin viisitoista lajia, joiden arvioitu populaatio on 15–16 miljoonaa hyljettä. Hylkeitä pyydetään ympäri vuoden, mutta pyyntikausi vaihtelee alueen ja lajin mukaan.

Vuosittain pyydetään 900 000 hyljettä, joista Kanandan, Grönlannin ja Namibian osuus on noin 60 prosenttia. Pyyntiä harjoitetaan myös Islannissa, Norjassa, Venäjällä ja Yhdysvalloissa ja kolmessa EU-maassa: Suomessa, Ruotsissa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa.

Taustaa

Hylkeitä pyydetään pääasiassa niiden nahan, rasvan ja lihan vuoksi. Pyyntimenetelmät ja niiden tehokkuus vaihtelevat suuresti. Menetelmiin kuuluvat muun muassa ampuminen, nuijiminen ja pyydystäminen ansoilla ja verkoilla.

Hylkeenpyyntiä koskevat asiakirjat löytyvät seuraavat osoitteesta:

http://ec.europa.eu/environment/biodiversity/animal_welfare/index_en.htm


Side Bar