Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1189

Bruselj, 23. julija 2008

Evropska komisija sprejela četrto poročilo o nevzajemnosti na področju izvzetja iz vizumske obveznosti s tretjimi državami

Evropska Komisija je sprejela četrto poročilo o ohranitvi vizumske obveznosti v nekaterih tretjih državah v nasprotju z načelom vzajemnosti. Poročilo kaže, da je bil dosežen nadaljnji napredek k popolni vizumski vzajemnosti.

Podpredsednik ter komisar za pravosodje, svobodo in varnost Jacques Barrot je poudaril uporabnost mehanizma vzajemnosti: „To poročilo jasno kaže, da se je dialog s tretjimi državami v okviru novega mehanizma vizumske vzajemnosti spet izkazal za učinkovitega, njegov rezultat pa je potovanje brez vizumske obveznosti za vse naše državljane v dodatne tri države. Toda poročilo predlaga tudi povračilne ukrepe na področjih, na katerih je bil napredek nezadosten. Nesprejemljivo je, da lahko državljani nekaterih tretjih držav potujejo v EU brez vizumske obveznosti, medtem ko naši državljani EU v te države ne morejo potovati brez vizumov. To je osrednji del našega mehanizma vizumske vzajemnosti in zavzemal se bom, da bo to načelo polno upoštevano.“

Glavne ugotovitve poročila kažejo, da je bila do zdaj dosežena popolna vzajemnost na področju vizumske obveznosti z Izraelom, Malezijo in Paragvajem. Komisija je dosegla znaten napredek v dialogu s Kanado, ki je v zadnjih desetih mesecih odpravila vizumske obveznosti za šest držav članic. V dialogu z Avstralijo je Komisija dosegla, da je zdaj državljanom vseh držav članic na voljo „samodejna izdaja“ vizuma, ter zagotovila, da bodo od oktobra 2008 naprej, ko bo vzpostavljen avstralski elektronski sistem obiskovalcev, državljani vseh držav članic deležni enake obravnave. Izvajanje avstralskega elektronskega sistema obiskovalcev se bo dosledno spremljalo. V zvezi z Brazilijo so se začela pogajanja za sporazum o izvzetju iz vizumske obveznosti za kratkoročno bivanje med Evropsko skupnostjo in Brazilijo.

Nikakršen napredek ni bil dosežen z Japonsko, Panamo, Singapurjem in Združenimi državami Amerike (ZDA). Komisija ugotavlja, da Japonska trenutno proučuje podaljšanje izvzetja iz vizumske obveznosti za kratkoročno bivanje romunskih državljanov, vendar ponovno poziva k popolni vzajemnosti na področju izvzetja iz vizumske obveznosti za državljane vseh držav članic EU. Komisija bo spremljala namen Paname, da državljane Bolgarije in Romunije izvzame iz vizumske obveznosti. V zvezi s Singapurjem Komisija predlaga, da je treba razmisliti o povračilnih ukrepih, če ne bo v razumnem roku dosežena popolna vzajemnost.

Kljub vsem prizadevanjem Komisije in posameznih držav članic ni bil v zvezi z ZDA dosežen nikakršen viden napredek. Državljani dvanajstih držav članic EU pri potovanju v ZDA še vedno potrebujejo vizum. ZDA so se na srečanju na vrhu med EU in ZDA junija 2008 zavezale, da bodo letos v svoj program za odpravo vizumov vključile dodatne države članice EU. Zato bo Komisija predlagala povračilne ukrepe – tj. začasno ponovno uvedbo vizumske obveznosti za državljane ZDA z diplomatskimi in službenimi/uradnimi potnimi listinami – od 1. januarja 2009, če se položaj ne bo spremenil.

Komisija bo svoje naslednje poročilo predložila pred 30. junijem 2009.
Spletna stran o področju pravosodja, svobode in varnosti:

http://ec.europa.eu/justice_home/doc_centre/freetravel/visa/doc_freetravel_visa_en.htm


Side Bar