Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1189

Bruxelles, 23 iulie 2008

Comisia Europeană adoptă cel de-al patrulea raport privind nereciprocitatea scutirii de obligația de a deține viză în relația cu țările terțe

Comisia Europeană a adoptat cel de-al patrulea raport privind menținerea de către anumite țări terțe a obligației de a deține viză, încălcând principiul reciprocității. Raportul arată că s-au realizat progrese suplimentare în materie de reciprocitate deplină în ceea ce privește vizele.

Vicepreședintele Jacques Barrot, comisar responsabil pentru justiție, libertate și securitate, a subliniat utilitatea mecanismului de reciprocitate: „Acest raport demonstrează clar că dialogul cu țările terțe în cadrul noului mecanism de reciprocitate a vizelor s-a dovedit, din nou, a fi unul eficace, având drept rezultat călătorii în regim de scutire de viză pentru toți cetățenii noștri către încă trei țări. Cu toate acestea, raportul propune și măsuri de retorsiune în cazurile în care nu s-au înregistrat suficiente progrese. Este inacceptabil ca resortisanții unor țări terțe să poată beneficia de călătorii în regim de scutire de viză către UE, în timp ce unii dintre cetățenii UE nu pot călători fără viză către țările respective. Acesta constituie un principiu de bază al mecanismului nostru de reciprocitate în materie de vize și mă angajez să asigur respectarea deplină a acestui principiu”.

Principalele concluzii ale raportului indică faptul că s-a obținut reciprocitatea deplină în materie de vize cu Israelul, Malaezia și Paraguayul. Comisia a realizat progrese semnificative în dialogul cu Canada, care, în ultimele zece luni, a eliminat obligația de a deține viză pentru șase state membre. În dialogul cu Australia, Comisia a obținut accesul resortisanților tuturor statelor membre la mecanismul de eliberare facilitată și a asigurat egalitatea de tratament a resortisanților tuturor statelor membre începând din octombrie 2008, când va fi pus în practică sistemul australian de e-vizitatori. Punerea în aplicare a sistemului australian de e-vizitatori va fi monitorizată îndeaproape. În ceea ce privește Brazilia, au început negocierile pentru acordul de eliminare a vizelor de scurtă ședere între Comunitatea Europeană și Brazilia.

Nu s-au înregistrat progrese în ceea ce privește Japonia, Panama, Singapore și Statele Unite ale Americii (SUA). Comisia ia notă de faptul că, în prezent, Japonia examinează includerea în acordul de eliminare a vizelor de scurtă ședere a resortisanților români, dar reiterează solicitarea sa privind scutirea obligației de a deține viză, pe bază de reciprocitate deplină, pentru cetățenii tuturor statelor membre ale UE. Comisia va monitoriza intenția Panama de a scuti cetățenii bulgari și români de obligația de a deține viză. În ceea ce privește Singapore, Comisia sugerează faptul că ar trebui luate în considerare măsuri de retorsiune dacă, într-un interval de timp rezonabil, nu se ajunge la reciprocitate deplină.

Nu s-au înregistrat progrese concrete în ceea ce privește SUA, în pofida tuturor eforturilor din partea Comisiei și a diferitelor state membre. Cetățenii a douăsprezece state membre ale UE au în continuare obligația de a deține viză pentru a călători în SUA. La summit-ul UE-SUA din iunie 2008, SUA s-a angajat să includă în acest an noi state membre ale UE în Programul de scutire de vize. Prin urmare, dacă nu se înregistrează niciun progres, Comisia va propune luarea unor măsuri de retorsiune – de exemplu, instituirea provizorie a obligației de a deține viză pentru resortisanții SUA titulari de pașapoarte diplomatice și de serviciu/oficiale – de la 1 ianuarie 2009.

Comisia va prezenta următorul raport înainte de 30 iunie 2009.
Site-ul JLS:
http://ec.europa.eu/justice_home/doc_centre/freetravel/visa/doc_freetravel_visa_en.htm


Side Bar